Adalék, vélekedések, (vallomások, tárcák), Pesti Szalon Könyvkiadó, Budapest, 1992.


Tartalom

(A bevezetőket én is unom.)

A Bermuda-négyszög

Így írok én

Az idő érzete

A legyek

A polgár nyugalma, avagy a boksz mint elmetorna

A szokásos nyári mese

A demokrácia vaskalapja

Mamma mia!

A felöltő

Munkalátogatás

Teszt

A Bermuda-négyszög

Seprűk

Szóló

„Kis szobában kis parasztok” meg én

A tavalyi hó alatt

(Erdély a magyarság egységének más kézen tartott záloga...)

Idézetek

Túszok a repülőgépben, avagy „a dolgok természete”

Keserves fesztivál

A kisebbség kisebbsége

Az Erdély-tudat változatai

Két kő között a harmadik

Kik vagyunk?

A harag és a türelem joga

Itthon – otthon (Kérdez: Szikszai Károly)

Bukaresti szép napok, avagy Adalék a románság ismeretéhez

A Sugás

Természetem rajza

Jelentés a boldogságról

Műhelygond

(Amit megéltem: íróként éltem meg...)

Hajók a hegytetőn

Séta Debrecenben (egy kérdés körül)

A költő neve

Hétvégi üdvtanok

A szombati szépség űrei

Kacagógörcs

Menedzseri esszé

Nyakravaló

Az almafa

Költők tavasza

Napló – mutatóba

 

 

A bevezetőket én is unom.

Hát még az előzetes magyarázatokat!

Ez a bevezető előzetes magyarázat.

Mindenekelőtt magyarázatra szorul a könyv címe: Adalék.

Nem az életművemhez adalék ez. Életművem eddigi verses, prózai, drámai vagy akár publicisztikus hányada vajmi kevéssé érdekel, minthogy már nem változtatható; az ezutáni pedig kétséges. Mindez nem miattam, hanem azért érdekes, mert az „adaléknak” ez a magamtól elhárított jelentése hiányzik a lexikoni szócikkből is, amelyet ide alkalmazott hitvallásként a Magyar Értelmező Kéziszótárból idézek:

adalék fn 1. Tud Vmely tudományos kérdést (pótlólag) kiegészítő (új) adat, észrevétel. / vál Vmit megvilágító, magyarázó részlet, tény. ~ vmihez. 2. Koh Vegy A gyártási folyamatot segítő, gyorsító anyag. ~ anyag fn Műsz Ipar Alapanyaghoz, keverékhez adagolva azt felhasználhatóbbá tevő (kis mennyiségű) kiegészítő a.”

Műveimmel felérő életemben ama ritka eset ez, amikor egy készen kapott meghatározásnak minden szavát vállalhatom. Remélem ugyanakkor, hogy ebben a könyvben van „magyarázó részlet, tény”, és ezáltal folyamatot segítő, gyorsító anyag”, sőt „azt felhasználhatóbbá tevő kiegészítő”. Annak az illúziómnak az elmúltán hiszem ezt, hogy az én vélekedéseimtől megy elébb a világ. Megpróbálni azonban nem árt.

Megtoldom a tudós magyarázatot azzal, hogy tudomásom szerint keserű gyógyszer-labdacsokhoz is kevernek adalékanyagot, mégpedig „quantum satis”. Attól elviselhetőbbek, akár édesek is. Mérték dolga. Ez a mérték és arány a „quantum satis”-ban: egyik segítő értelmezése lehet idegyűjtött írásaimnak.

Ezzel benne is vagyunk a közepében: fentebbi vélekedéseim vallomásnak tekinthetők, előterjesztési formájuk pedig tárcába illő. Ez tehát máris az első (átugorható) fejezet. Azokat a könnyed, társalgási tárcákat foglalja magába, amelyek súlyosabb, frissebb jelenségekbe csípnek bele, s egyebek mellett segítenek a további fejezetek megértésében. Amelyek előtt a Bevezető

folyt. köv.

 

A Bermuda-négyszög

Így írok én

Mostanában orvosokhoz hord a nyavalya. Kedves, kissé bús, fuzsitus doktornőm van. Általában nem a gyomrom, hanem a kedélyállapotom iránt érdeklődik. Hogy írok-e még? És mit és hogyan tudok írni most? Ebben az országban. Ebben a helyzetben, magyarán.

Elmondom neki.

A rendelő ajtóján besodorja magát mellettem egy termetes úr. Jó, napsütötte színe van, a maga csendes módján rámenős modora. Máris ott ül el sem foglalt helyemen, a fehér széken. Leteszem csöndesen táskámat a vizsgáló pamlag zörgő műanyag leplére, várok. Az úr régebbi páciensnek látszik, s ez némi előjogokat biztosít neki. Kissé hökkent is, hogy a doktornő nem emlékszik az ő bajára. Végül is, neki az övé a legfontosabb. Megértem, és utálom. Álltomban zsibbasztom a fekélyemet.

Eltelik mindezzel egy kis idő. (Az időtényező fontos!) Azt mondja bizalmasan a páciens, vasárnap nagyobbat nyelt a húslevesből, és azóta csuklik. Egyfolytában. Ma kedd. És egy halk böffenés sem az úrból. Elmeséli, hogy a csuklások néha összeállnak, amolyan füzérré, sorozatosan gurguláznak fel a nyelőcsövén. Mutatja az útját, lankásan domborodó hasától a kis tokája felé.

Az orvosnő rákérdez, miféle csodát vár tőle egy perc alatt? „Ijesszen meg talán”, mondja a férfiú. „Attól állítólag elmúlik. De én nem tudok megijedni. A telekszomszédom megpróbálta velem. De nem ijedek meg, egyszerűen. Nem én, semmitől.”

Sápadtabbá válok a csodálattól, mint a hasogató fájdalomtól. Íme, egy ember, aki nem fél. (Nem is csuklik.) Íme, egy honfitársam, kemény magyar fajta, akit nem lehet megijeszteni. Olyan, mintha egy vezércikkből vagy történelmi regényből lépett volna ki: alig valóságos.

Életkora szerint pedig bőséges alkalmakat élt át, amikor megijedhetett volna. Ez dacos surbankó volt már Budapest ostromakor, az éhségtől vagy a lóhústól elfoghatta volna a csuklás. Aztán az államosítástól, a deportálástól, a faliújságcikkektől, a május 1-jei ingyen sörtől, akár attól, hogy visszalőttek rá valamely székházból egy borús október végi napon. Olyan alkalmak, helyzetek ezek, amelyektől ijedtében csuklani kezd az ember, de az ijedtségtől el is múlik a csuklása.

Ez is azt mondja, vasárnap óta folyamatosan csuklik, pedig nem. Nem ijed meg, de panaszkodik. Ingyen teheti. Az orvosi ellátás, hajdani vívmányként, díjtalan. És a körzeti rendelő volt az egyetlen hely, ahol a polgárt meghallgatták. (Valamint a gyóntatószék.) Ezzel a régi megszokással ül súlyosan helyemen ez az ember. És azzal a reménnyel, hogy gyógyírt is kap a bajára. Elrendeződik ez, jó kézre adta magát. Úgyis ő tartja el az orvosát.

Kedvenc doktornőm fel is ír neki néhány gyógyszert, amelynek hatásosabb a neve, mint az összetétele. „De ha ettől sem múlik el?” – aggodalmaskodik a csukló férfi, aki nem csuklik és nem fél. „Akkor hívasson papot” – feleli a doktornő tréfásan, kedvesen, amolyan családiasan, mintegy igazolva, hogy jó úton jártak a gondolataim a gyónószék irányában. Enyhe cinkosságot érzek vele nyomban. Hiszen egyforma malasztot kínálunk mindahányan, orvosok, papok, írók: édes placebókat. Keserű pirulákat néha.

Szenvedő beteg mégis ez a férfi. Az a baja, hogy panaszkodik. Hogy a panasszal ide jár. Okát nem tudja, s azt sem, hogy tüneti kezelést kap csupán. Alapos kivizsgálásra se idő, se mód. De hát, a megnyugvás is valami, bárha rossz helyen keresik.

Csodálatom tárgya, panaszkodva, de megijedve nem, szép reményekkel hazaindul. Az ajtóban fülébe súgom, hogy a kártérítési törvénnyel visszakapja államosított házát, ám mint a régi rendszer cinkosától megvonják a nyugdíjkedvezményét. Csuklása, ha volt, elmúlik ijedtében.

Ez az utolsó mozzanat, doktornő, nem igaz. Nem mondtam semmit a távozó embernek.

Hát így írok én, doktornő, ebben az országban.

Az idő érzete

Ez még abban az időben történt, amikor Budapesten a Majakovszkij utca egyik oldalát Király utcára akarta visszakeresztelni a VII. kerület lakossága, a VI. meg nem (aminek kevéssé elvi, inkább pénzügyi oka volt, az utcatáblák cseréjét nem tudta-vélte állni költségvetésileg az innen nézve túlfelőli köz). Akkoriban mintha csöndesebbek, mégis tevékenyebbek lettünk volna. Jó néhányan, ideológiai szükségükben, szorultságukban pártgyűlés helyett templomba kezdtek járni, és egyéb látványosságok is történtek, különös tekintettel a köpönyegek színére és fonákjára.

Egyszóval, mesés idő volt az, habja látszott inkább, mint a seprője. Pedig az utóbbitól erjed. Azóta többnyire a savanyú levét isszuk, mint ki édes mustos hordóba bújt el, s ottfeledkezik. Benne vagyunk nyakig: szájunkba loccsan, ha kinyitjuk.

De hát, azt akarom elmesélni, mi történt, nem azt, hogy mikor. Noha nem történhetett volna éppen úgy, ha nem éppen akkor. Mindennek megvan a maga ideje – mondják –, mint a szalmakalapnak. Még a földrengésnek is. Szomszédos országban járta a vicc, hogy azért jön ötévenként árvíz, mert a Jóisten minden ötéves terv után lehúzza a vizet. Ez pedig nem csak a világnagy összefüggésekre vall, hanem a helybéliek belátó bölcsességére is. Látható, hogy forradalmasabb országokban, többnyire függetlenségük kikiáltása vagy rendszerváltásuk bejelentése, esetleg puccs után földcsuszamlás, aszály, földrengés szokott következni. Némelyek szerint fordítva van: a természeti katasztrófák előérzete serkenti a frontérzékeny idegesebbeket, akikben olyan alacsony a tűrésküszöb, hogy elsőnek ők lépik át, s ott találják magukat a történelem piacán.

Akárhogy legyen is, a történések helye mégiscsak a Király utca vagy hasonló. Forradalmakról és szabadságharcosokról sem a világűr egy-egy sarokpontját nevezik el, hanem utcát, teret, netán iskolát. Felérnek ezek egy csillagképpel, legalábbis helyileg. Megmondta már régebb Panek Zoltán, hogy „a szocializmus világméretekben győzni fog, de helyileg soha”. Nem tér-, hanem időérzék dolga ilyent kitalálni. Az időt akarom meghatározni én is, ha megragadni amúgy sem sikerülhet. A történet aztán jön magától.

Van azonban a kérdésnek még egy előzetes ága, sőt boga is. Meghatározni mi az időpontot tudjuk leginkább, a dátumot, amikor valamit megdöntöttünk, megszavaztunk, megünnepeltünk, avagy eldöntötték, kikiáltották, átvették, egyebek. A mi igazi időnk azonban az, amelyik e pontok, határvonalak előtt felgyűlik és torlódik, gátat szakít, majd rákövetkezik. Azt kellene tudni, milyen hosszú az a folyamat előtte, és meddig tart utána. Ilyen számítás birtokában megnyugodhatnánk, tudva, mennyit kell kibírnunk, a lemondás éppúgy értelmet kapna, mint a vergelődés. Mifelénk eddig úgy negyvenöt évenként fordult a kocka. Boldogabb nemzeteknél ehhez nagyobb idő kell, talán azért, mert a kocka is nagyobb.

Felénk mutatja most oldalát, nem egészen tiszta lapját az idő. S noha nem tudatosult a tapasztalat, mégis félelmet sugall. Mert jó-jó, hogy benne vagyunk, amiben – de megtörténhet, hogy tágabb törvénye szerint ez is fordul, változik. Érdemes-e tehát annyi időre? – kérdezi bennünk a kiművelt érzékenység. Lehet-e stabilizálni ezt a mostani ilyen-olyan állapotot, tudva, hogy leváltja egy másik. Nem természet ellen való ez? – Történelmi félelem vet föl ilyetén kérdéseket az időről. Annak a menetébe, forgandóságába kellene beleavatkozni-tartozni, hogy állandósuljon a változó. Vagy változzon a keserves állandóság.

Úgy képzelhető, hogy mi most a kockának egyszerre két oldalára nézünk: az éle felől vagyunk, s mindenik oldal rövidülésben látható. Az éle pedig vág. Szét is terel, erre-arra.

Ilyen filozófiákba bonyolódva most már az időről, mint a szabadságról kellene szólnom a történet előadása előtt. Az arról szól ugyanis. A szabadság éppúgy mérhetetlen, mint az idő. Igaz, emezt mérjük, mégis; amazt ugyanúgy korlátozzuk. Már a meghatározásával, paragrafusokba foglalásával is. Jobb esetben addig terjed, amíg nem sérti mások szabadságát. Közönséges esetben addig, amíg hagyják.

Abban a faramuci – paradox? – helyzetben vagyunk újra, hogy elkezdtünk szabadságot követelni, amikor már lehet, s a korlátozását azoktól kérjük számon, akik ezt szabaddá tették. Amíg nem volt, csak ellenkeztünk: érte. Amikor van: rákapunk az ízére, s prüszkölünk, ha valaki-valami beleártja magát. Kicsitől is megromlik, igaz. A hordó mustból is így lesz bor parányok miatt. Hát még, ha nem csak elsavanyítják, de porciózzák!

Történelmi kockaszeleteket vagdalnak a természetszerű szabadságból, ahogy az örök időből is helyi korszakokat. Törvényszerű ez – még törvényes is –, éppen csak a hirtelen érzékennyé vált örök emberi érzékünk tiltakozik ellene, amelynek alkalma, módja, éppenséggel ideje került megsejteni az egészet, nem csak helyi, utcasarki változatát. Márpedig az utcán s a két oldalán álló házakban zajlik vagy pang az életünk. Kis szeletekben, tömbökben. Minden keserűségünk abból származik eszerint, hogy ráéreztünk a határtalanságra, de a tudás, a belátás tart meg házainkban, életünkben. Történelmi fordulók váltanak ki ilyen metafizikus érzeteket, majd bánatokat az emberekből. Szerencséseknek vagyunk mondhatók, hogy belekóstoltunk, és jó állampolgároknak, amiért lemondunk róla.

A történet pedig... Igen, akkor történt valami. Az idő.

A legyek

A legyek február 1-jén, kora délután jelentek meg. Szünetet tartottam a munkában, a CNN adását néztem. Az iraki háború első szárazföldi csatájában elesett amerikai katonák névsorát olvasták fel. Utána a Didiseven nevű szert reklámozták, mely eltünteti ruhánkból a vérfoltokat. Az olaj- és tintafoltokat is. Kis idő múlva a Perzsa-öböl vizén sodródó olajfolt is megjelent a képernyőn.

Tudtam, szándékolatlan, tehát jóhiszemű asszociáció áldozata vagyok, ez azonban nem javított elrontott közérzetemen. Ablakot nyitottam, mélyre szívtam a hideg levegőt. Aztán becsuktam az ablakot, dideregve leereszkedtem a fotelba, vártam, hogy újra átmelegedjen a szoba.

Ekkor jelentek meg a legyek. Rajban szálltak fel, valahonnan bal felől, mintha romlandó anyag hevert volna a sarokban, majd szétszéledtek a szobában. A megszokottnál kisebb legyek voltak, egyformák, egyszerre keltek ki talán a petékből. Nem szeretem a legyeket, ebben a hideg időben ráadásul furcsának hatottak, mégis megörvendtem nekik.

Élőlények voltak a sok zúgó, zümmögő, robbanó elektromos szerkentyű között. Beláthatatlan idő alatt váltak tökéletessé. Szemük jobb a miénknél, részletekre bontva befogja a teret körülöttük. Megállnak a falon, iramodnak is a miénknél alkalmasabb lábukon, s az étel csábító szagára vagy veszedelem elől képesek szárnyra kelni. El lehet pusztítani őket, mégis marad belőlük, felszállnak, rabolnak, esznek folyamatosan, cukrot és ürüléket vegyesen. Az efféléknek nemhogy vadászterületük, fészkük sincsen, mindegyre odébbállnak – mégis mintha ugyanazokat a legyeket láttam volna a téli szobában és a nyári mezőn.

Hanyatt fekszik az ember zúgó dombok között, rádőlő sóskaszárak között, keserű fűszállal a szájában, fölötte rajban táncolnak a legyek, bepettyezik az eget, pedig mélyen alatta szállnak. Nem zavarnak ilyenkor, a tág békesség részei ők is. Az ilyen téli napokon emlékeztetőnek is alkalmasabbak akár egy könyvnél. Elfelejtett istállók meghitt melegét hozzák, régi csínyek kellékeiként tűnnek elő. Nyári konyhák párás ajtónyílásában leng rajuk, s amint kezében egy meleg sütőtökszelettel kilép a gyerek, az arcának ütődnek. Játszani is lehet velük, kínozni őket egy kicsit, kitépni hártyás szárnyukat, aztán esetleg megvizsgálni mikroszkóp alatt egy hűvös osztályteremben. Kinagyítva olyan mintázatú a szárnyuk, mint a fodrozódó folyó felszíne, ha lebukva, a víz alól nézünk az égre. Vagy akár egy meseerdő rengetege.

Csodálni lehet a legyeket, ha nem a mi kenyerünkre telepedtek, nem a mi tejesbögrénkbe estek. Éppen olyan jól, célszerűen működő szerkezetei a teremtésnek, mint bármely másik, amely saját rendeltetését betölti azzal, hogy legteljesebben kihasználja képességeit, és a miénktől különböző hivatásuk miatt ugyanakkor éppoly titokzatosak, mint hasonszőrű embertársaink, akiket sokszor náluk is kevésbé ismerünk.   

Zúgott a televízióban az Öböl-háború, több nyelven, technikai tökéllyel, és én azon törtem a fejem, honnan és hogyan kerülhettek elő a legyek. Időbe telt, amíg rájöttem: a szobában nincs élőlény rajtam kívül. Az én szemem káprázott. Fekete pontokat láttam a fáradtságtól és a megerőltetéstől.

Ott ültem, egyedül, szemközt a pusztítással.

A polgár nyugalma

avagy a boksz mint elmetorna

Átkapcsoltam a bokszra. A magyar televízió egyes, kettes, hármas, négyes, ötös és hatos csatornáján megint politikai szöveg folyt. Amott Hector Camachio és Victor Pazienza verekedett boldogan. Úgy ragyogott a képük, mint akik boldogok; talán a vazelintól. Ilyen kence mifelénk nem kapható, vagy szégyelljük felkenni borotvált szemöldjeinkre. Egy magyart sem láttam efféle sima maszkban. (Egyszer egy szeretőm ragyogott így – de hát ő nő volt, a javából, nem bokszoló, s talán nem is magyar.)

Szavam ne felejtsem: nekem mindegy volt, ki győz amott Nevadában, egyik fiúval sem barátkozhattam össze annyira, hogy a nemzetiségi- vagy pártkérdésekről, esetleg a pénzről beszélgethettünk volna Budapesten. Mostanában pedig még rosszabb vagy alkalmibb ismerőseimmel is erről beszélünk, amíg – megoldásként – le nem isszuk magunkkat. Ezek a sportbéli dolgozók effélét persze nem engedhetnek meg maguknak, egymás ütésétől zúg a fejük, nem a kényszerű mámoroktól: azt és nem magukat, egymást kell kibírniuk, elviselniük.

Mexikóiaknak taksáltam őket. Az az ország elég messze van ahhoz, hogy bármit elképzeljünk róla. Egy rézbőrű meg egy csontfehér csépelte egymást. Hogy mik vannak egy Mexikóban! A sötétebb, bár nem túl sötét fiún rojtos gatya lógott, ágyéka felett nagy M betűvel. (Ez sejtette Mexikót talán.) A mérkőzés alatt mindvégig aggódtam, hogy kibukik országához hasonlóan csak elképzelt férfiúi szerve. De hát ezek a nevedai gumik jól tartanak derékban alább. A fehérebb fiú felőlem Kelet-Berlinben is vásárolhatta volna a műselyem gatyáját, hogy aztán a nyugati részen varrassa rá a piros csíkot. Enyhe zavart keltettek bennem a ringben szokatlan mexikói rojtok; a másik alsónemű sima volt. Ez a műanyag szövet váltott ki belőlem mégis nagyobb ellenérzést, talán mert túlságosan ismerős volt. A rojtok a barna fiún ugyanakkor röhögvényesek voltak, habár ő láthatólag demonstratíve viselte s lengette őket.

Pártatlanul, azaz ártatlanul indultam tehát ezen a meccsen, nézőként. Vagy majdnem. Hiszen közben ide-oda járt az eszem. Honnan, miféle mélységből törekedtek fel erre a világra ezek az egymást-verők, hogy aztán valami fekete sötétben edzzék keményre az öklüket, egy garázs benyílójában vagy egy albérleti szoba falán? – kezdtem a morfondírozást, pedig nem kellett volna. De régebbi látványok tanúlsága szerint ilyen messziről szalajtott fiúk voltak ők, Camachio és Pazienza. Nekem induláskor Camachio egyenesre húzott dereka, a bőre színéről megítélhetően is hagyomány diktálta tartása tetszett, ellenfelének a türelemre intő neve inkább. Máskülönben egy jól dolgozó testüzemnek látszott. (Meg vagyok fertőzve – mondtam magamnak –, hogy ilyen fogalmakban gondolkodom, miközben ketten verekedésre fenekednek, sokan pedig biztatják őket. No, de mindegy. Az ember nem felelős azért, hogy néz, még azért sem, amit lát.)

Jut eszembe, kölyökkoromban egy ízben hosszú sort álltunk a szövőgyári sportklub előtt, a lebetonozott keskeny udvaron, szemetesbödönök között, s odabentről nagy puffanások hallatszottak ki. Mondta valaki aztán, hogy a bokszolónak jelenkezőknek előbb egy orvütéssel eltöri az orrát a zsűrielnök, hogy később, a meccsen ne tehesse más, s hogy ez a próba. Erre átmentem a repülőmodellezőkhöz. (Ez kihagyható részlet – volna -, ugorja is át az olvasó, ha túljutott rajta. De most már nem tudja! Sebaj, így vertek át engem is a bokszolók éjszaka. Belekeveredtem, már csak azzal is, hogy nézem őket, és ellenőrizhetetlen emlékeim támadnak.)

A mérkőzés eközben verekedéssé fajult. Camachio sportosancselesen ütötte a másik mexikóit. Vívónak jobb, hajlékonyabb volt a barna fiú, bunyósnak kissé könnyed. Gyomorra menj – biztattam innen, vidékről –, mert a pali túl egyenes még, nem tudsz felütni neki. Pont ezt tette Camachio. Úgy verte a másik hasfalát, mint a téglafalakat gyerekkorában tehetetlen dühében. Hajlott is Pazienza, lennebb vette a könyökét, védtelenné téve az arcát. Na, most oda sózz! Gusztáltam Camachio technikás okosságát, fotelból sugallt taktikám bevált. Ezt az ostobán törekvőt most hülyére veri valaki, visszakergeti az édes anyukájához. Folyt is már a könnye, mintha régen látott szüleit karolná. Mert fogott Pazienza, s próbálta kitépni magát közben az ölelésből. Az egyszer szent, hogy nem az anyjára gondolt közben. – Na, Istenem – mondom magamnak –, ha ezeket egyszer fél órára leültethetnénk gondolkodni egy székbe! Miközben, persze, ők is szoktak, nyilván, ahogyan én. – Későre járt már, a vacsorai párizsi (ez is milyen távlatos szó egy olcsóságra!) ugyancsak kezdte gyomromban lekötni az agyamba törekvő vért, a magam székén azért gondolhattam ilyen laposakat.

A szünetekben borzasztó kiütéseket mutattak, hajdani ringekből, úgy hulltak messzi embertársaim, ahogyan állatfajok tűnnek el a földről. (Cassius Clay láttán eszembe jutott, hogy ifjú férfi és első tévétulajdonos koromban a két nagy élményem egy évben az ő győzelme és a Holdra szállás volt. Aztán a párizsi diáklázadás. A csehszlovákiai bevonulás is. Egyik ilyen volt, másik amolyan. S kiderül ültömben, hogy több más is volt. Na, mondom, elnézést kellene kérnem magamtól meg az illető események résztvevőitől, hogy ilyen méltatlanul összekutyulom őket, s Foreman estén asszociálok. De hát teljesen fölöslegesnek látszott – a vereségben legalábbis -, hogy mekkorára növelte az izmait. Foreman esendő volt, bizony, huszonkét év múlva is.) Láttam én bokszmeccset eleget, élőben is, azért ilyen vert az arcom. Azért is aggódtam az első menetekben győzelemre álló Camachiókért. Alig huszonévesek még ezek a fiúk. A kétszer is kiütött ellenfelük fel-feláll a reklámokkal telefestett porondról, aztán arcrengetőket üt. Lásd a bikafajú Jimmy Ellist is. Meg az olyan ellenszenvesen kihívó mosolyú bajnokokat, mint Michael Nunn. Ez is zavarában vigyorgott, persze. De inkább ne lásd őket. Én meg éppen nézem, jobb híján.)

Ez csak a szünet. Szünetekben kellene élnünk, bölcselkedembölcsködöm, ahogyan azt már éjféltájban szokták az álmatlan férjek. Olyankor élhetünk, ha a történelem – úgymond – megszakad egy-egy „pillanatra”. Csak hát itt van ez a rendszerváltás is a politikusok szívhez kapó kis szünetével, s akkor sem nyugszom. Kell ez a kis izgalom, mint narkósnak a napi adagja. Ha nem kapja meg, gyanakodni kezd, hogy ellene dolgoznak valakik, miközben csak a saját szervezete mutat elvonási tüneteket.

Nem mondom, csak gondolom magamnak a bokszmeccs szünetében: „nem az a legény, aki üt, hanem aki állja”. Teli a fejem ilyen nép bölcsességekkel, hasonlókat sepernek össze a bokszteremben a nézők távozása után is. Maguk alá hullatták, s vacsorára csak a K. O. idegen örömét vitték haza. Én meg ülök, messze, nyakig az érthetetlen szemétben, akár egy politikai helyzetmagyarázó. Azon gondolkodom, komótosan – a szünetekben –, hogy a magamfajta, fizikai erőszaktól irtózó, de a szellemi terrort nagyon is ismerő manusok számára tanulmányszerűen tanulságos, miképpen viselkedik egy ember, akit éppen vernek. Az elején, amíg bírja, visszaüt; természetes ez annak, akinek ilyen a szakmája. Van aztán, aki menekül, mégpedig úgy, hogy ellenfelére borul, s öleléskor lefogni akarja. A másik ettől is felpaprikázva rángatja el magát, utolsó előtti erejével csápol, néha betalál, s még győz is kétségbeesésében. Padlóra kerülés előtt azonban mindenik csodálkozik egy kicsit; ez látszik a szemén, a tágra nyílt homály. Néhány régi barátomnál is ezt láttam, pedig nem én ütöttem ki őket. Éppen csak jó volt a kameraállás.

A második menet szerintem döntetlenül zárult, némi Camachiofölénnyel talán. Lehetséges, hogy a hetedik menet volt, de el-elkalandoztam közben. Az ugrabugra meg az úri bírók nyilván jobban számolták nálam. Róluk is essék szó, ha már mindenre sort kerítek, ahelyett, hogy egy üveg sört innék. A ringben leselkedő s a kiizzadt testek közé rohanó elegáns ember kellék csupán a meccshez, úgyis viselkedik. Hajladozik, félretáncol, néha integet. Időnként láthatóan kedvez valamelyik ökölvívónak: ha az megroggyan, ellenfelét-társát félrelöki, emezt kitárt karral védi éppen. Hogy soha nem láttam vért a vasalt ingén! Biztosan nem ölelte meg védencét sem éppen annyira. Nem az ő dolga az ítélkezés sem, persze. A szorító körüli bírók – inkább bírák – ugyanakkor nem látszanak, pedig ők a fők. Zakósan, nyakkendősen ülnek, alkalmanként isznak valamit egy magas pohárból. Megtermett emberek általában, némelyikük kiérdemesült bokszolónak hat éppenséggel, bár az ember hajlamos elhinni, hogy ebben a korban csak a tekintélyét őrzi meg egy vert fejű ember, az ítélőképességét már nem annyira (akárcsak némely akadémián). Akad azonban köztük kihúrolt vékony ember is, mint egynémely nemzeti kormányban a légiesebb tárcák birtokosai. Gyanítható némiképpen, hogy ezek is nagyizmú lények voltak, most éppen a betegségtől soványak, s nincs nekik hátra sok. Így már alig érhető, miképpen kerültek e durva sport közelébe. Habár – mondotta egy értő barátom – a boksz a kézilabdához képest például gyerekjáték, éppen csak látványosabb a gorombaság. Tény, hogy ezek a nyakkendősök döntenek, ha a ringbéli felek nem bírják dűlőre vinni a dolgot idő előtt. Zsebszámológépük is lehet, talán abba pötyögtetik be beteg ujjal az ütéseket, az meg a végén kiadja a végeredményt. A piros sarok 1342-t ütött, a kék 1002-t. Világos. De hát efféle modern eszközük tudomásom szerint nincsen, csak szemük. Éppen olyan, amilyent ki akarnak verni egymás fejéből a küzdő felek. Arra figyelnek, ügyelnek néha ők is, nem azzal. Meg akarnak felelni a kiosztott szerepüknek, helyt állnak a fenekükön. Annyi ütést számolnak, ahányat látnak, néhányat elfelejtenek. Pazienza néhány övön aluli csapását is vagy jegyezték, vagy sem. Megtudni ezt soha nem fogom, pedig életcélnak is megtenné egy ilyen kutatás. Hogy mi jár a fejükben ezeknek a bíráknak. Lehet, hogy csak számok, s egyéb modern ócskaság.

Szünetben – mutatják – bekenik a bokszolókat mindenféle írral, hájjal, s bizonyára bölcs dolgokat mondanak nekik, hiszen az edzők szája versenyt jár a segédekével. Amolyan kisipari vállalkozásnak, kft-nek látszik ilyenkor az egész; hosszra és besszre megy a játék. Csakhogy vérre inkább, mint hitelre. (Ne feledjem, az én tévékészülékem, közös antennáról kapva a képet, műhiba folytán kissé vörösebbnek mutatja a barna izmokat – lilának magyarán –, rózsaszínűek a kencék is, melyeken elcsúszik majd a párnázott ököl. Eközben a fiúk barnák vagy fehérek, a vazelin kifinomult utóda pedig átlátszó, ha felkenik. Nem jelképes vagy áthallásos célzásként közlöm ezt, hanem azért csupán, hogy tanúságot tegyek itt valóságérzékemről, jelezvén egyben: láttam egyéb tévéket is, van összehasonlításra módom. Meg hát az én boldogult gyerekkoromban a megvert ember vérpiros volt, vagy holtsápadt, a vazelin rajta pedig áttetsző.)

Pazienza támadott most már. Ki hitte volna (én), hogy miután egyszer már-már padlóra került, borzasztókat üt tanult, sőt kiműveltnek ható mozdulattal? Erről meg a kisebbségek jutnak eszembe, s nem csak a nemzetiek. Az imént még szánnivaló volt, teljes nagyságában. Mert jó nagy a fiú. Annyira húzta csak el a vállát, hogy láthassuk Camachio ütéseit. Trükkösnek hatott a mozdulat: mint amikor a magyar televízió mutatja az erdélyi bánatot és nekiszánást, csakis egyik fél érzékenységét közvetítve a másik háta mögül.

Ez a Pazienza Mexikónak abból a feléből származhat, ahol valami rejtélyes okból a bokszolók sem napoznak. Camachiónak pedig már a nagyszülei lebarnultak, bőrén látszik az ősiség. Úgy hittem hirtelen, hogy sokat tudok róla. Pazienza pedig, akiről semmit nem tudtam, mert nem képzeltem mást, csak azt, hogy bevándorlóként mindig munkaruhában járt, s azért maradt ilyen fehér, most már teljes erővel verte a barna fiú máját. Hogy ezeket tüzes vízzel sem sikerült kiirtani! Pedig, állítólag hiányzik az az enzimjük is, amivel a pálinkát lebonthatnák, azért is hulltak. Camachio nem, ő tartogatta magát valamire.

Hajlamos az ember a győztes oldalra átpártolni. Ilyen bús szimpátiákat kezdtem érezni én is Pazienza iránt az egyik szünetben. Némi kikötői bunyós-romantika kezdett eluralkodni rajtam, világutazó matróznak néztem már Pazienzát, aki magát védi meg, akárhol legyen. Egy orkán korbácsolta vihar erejével verődött Camachiónak, akinek nem lehettek ilyen irodalmias elképzelései.

Így ért véget ez a menet. Igaz is, kik határozzák meg, hány meneten át gyötörjék egymást a fiúk? Lehetséges, hogy ők maguk, közmegegyezéssel? (Ez is jó szó.) Előző sportműsorokban volt ugyan tíz, tizenkét menetes mérkőzés is. Ez vajon mekkora lesz? A menetek elején mindenki mosolygott. A végén is. Ennyi fogat egy kórboncnok sem látott egész pályája során. Úgy rémlett, egyszer mindenkinek kiverték a fogát, s most azzal henceg, hogy a réginél jobbat rakatott a fejébe. (Ez némi reményekre jogosít talán – csak éppen ne volnának olyan műviek ezek a tátogó arcok.)

Fordult közben a móka: Camachio verte be a sarokba Pazienzát, úgy elszabadult, akár egy vadló. Felrémlik mögötte a pampa, amelyen át egy sáros ásóval az apja kergette idáig. Az öreg aztán kicsinek látszik mögötte, egyre kisebbnek. Elborítja a vörös homok, kajla kalapostul. Akár egy amerikai filmen, a hőskorban. Olyan a perspektíva. Éppen olyan. Most mintha nem volnának egészen igaziak a pofonok. Habár Camachióból is csurog a vér. Mire készül ez itt, ha győzni nem bír, elhullni nem akar? És éppen őt verik. Ettől amolyan középosztálybeli fiúnak látszik, aki serdülő korában sokat kosárlabdázott, s csak passzióból állt be a ringbe, most meg szívesen kiszállna. Egy puha anya öleli keblére majd az öltözőben. Kifáradt talán, hogy beszedi az iskolás ütéseket is? Úgy néz ki, az egyik éppen karizmot talált, leejti a balját. Erre a jobbat is lelógatja, és vigyorog hozzá. Elgyöngülését leplezi ezzel, vagy az ellenfelét hergeli, hogy az véletlen sikere hevületében előre rohanva kiadja magát? A vereség és a düh példája, íme – mondom magamnak. – Így bohócok ezek, szemléltető ábrák. Az éber szerénység pedig mindjárt lesújt.

Fura fázis következik, kibogozhatatlanok a felek. Teljes erőből feszülnek egymásnak, szinte mozdulatlanok a dadogó izmok. Beleadnak apait, anyait. Mexikóiak ezek? Nézik őket a szüleik? Mert mi itt Európa-szerte nézzük, többnyire unalmunkban. Miért érdekelne egyébként az idegen izmok összefonódása, tulakodása? Barátaink nekünk ezek a mexikóiak, akik talán nem is azok, amik? Ettünk egy tálból velük csilis babot vagy parmezános spagettit? Persze, egy napsütötte nyári teraszon, ahol mindannyian fehér pulóverünkre loccsantjuk a barna teát, ha felkacagunk. Álmunkban.

Most sminkelik éppen újra vazelinnal az öklözőket. Átkapcsolok közben hazaibb csatornákra: azokon tovább folyik a régi szöveg, be a szobába, ellep torkig s övön alul. Visszatérek hát a verekedőkhöz. Kiderül, tizenkét menetre tervezték a mérkőzést, s ez még csak a nyolcadik. Kinyomom a tévé szemét. Intézzétek el, fiúk, egymás között, én alszom, nem álmodom. Remélem. Remélek.

A szokásos nyári mese

Máig nem horgásztam gyűlésteremben. Ma aztán kijött utánam a mólóra egy egész értekezlet. Jól táplált, vörös ingre kék nyakkendőt kötött férfiak zsibongtak a kánikulában, pirultak a látható felükön. A hajóállomás táblája alatt hárman térképet böngésztek, hogy ők most vajon hol vannak. Ki volt írva a gondban fővő fejük fölé, de ők a papírt nézték inkább, amiből, ha a mesterségükre nem is, a foglalkozásukra következtetni lehetett. Rendre eltévesztették a terepformákat, s a rajz szerint úgy átkeresztelték a tájat, ahogyan régebb az „átalakítás” volt szokásban. Talán szólni kellett volna nekik, hogy ez itt a Balaton. Amott, azok a fodrozódó fények nem nyárfalevelek, bár azokhoz hasonlítanak. Ez a levegő jó levegő, vagy majdnem. A szél északi. Az a három nekivetkezett pofa pedig mi vagyunk. Csöndben horgásztunk eddig, legfennebb a környezetszennyezést szidtuk, együtt a védelmével. Most meg a hangoskodókat; de csak magunkban.

A több csoportra szakadt gyülekezet valami régebbi vita lendületével és a bő ebéd előérzetével érkezett, felajzva és elpilledve egyszerre. De azért nadrágszíjszaggató nekiszánással. Egyikük, egy kurta alak, nyomban nekiesett egy tíz éve levert öles cölöpnek, próbálta megrázni, talán hogy jól tart-e? A cölöp meg se rezdült, az akkurátus erős ember meg csak ingatta a fejét valamilyen okkult okból.

Akadt közöttük tudós hajlandóságú is, szerinte azért állították le a viharjelző villogóját, hogy ne zavarja a gyakorlatozó repülőgépeket, így aztán estére sajnos több lesz a szúnyog. Ennek a hallgatósága is bölcsen bólogatott.

Az igazi mulatságot mégiscsak a politizáló kedvűek szolgáltatták. Szóba került, hogy idén négy hetet késik a nyár, mire mondja egyikük, hogy nem is zökken helyre az időjárás mindaddig, amíg a ruszkik egy szálig ki nem mennek. Azután is négy év kell még, hogy a természet visszataláljon természetes régi ciklusába, és felszívódjanak a szennyeződések.

A népi bölcsesség ilyetén mesés megnyilatkozása végképp kibillenti tűrékeny nyugalmából jobb oldali horgásztársamat, aki sántasága miatt mindközönségesen telefonközpontos egy fél-fontos intézménynél, tehát elég sok dobhártyarepesztő ostobaságot hallhat naponta. „Ez is valami kommenista nagygyűlésen szónokolhatott még a tegnap”, mondja félhangosan. „De most szabad bátornak lenni. Tévedésből születik az ilyen. Több van ennek a seggiben, mint a fejiben, azért járkál itt összevissza. Nálunk is, az Imre elvtárs két éve még bolsi párttitkár akart lenni, aztán, ahogy ló döglött, hám ürült, előbb az MDF-hez ment, de mivel ott semmit nem kapott, átigazolt a kisgazdákhoz, meg is ették a kétmázsás disznóját egy választási közgyűlés után, a banketten. Imre meg most nézi, hova álljon újra, ahol neki is leesik valami.”

Verőfényben az ember nem szívesen politizál. A napsütés túlságosan átvilágítja a dolgokat és a beszélőket. Úgyhogy nem reagálok a jobb oldali szomszéd kifakadására. Ő meg tovább görgeti magában a sérelmeit, düheit, ahelyett hogy csöndesen nézné a kapásjelzőt vagy az eget.

A móló alkalmi népességét azonban burok védheti, mert a napfényre, a fejeket is átmosó levegőre ügyet sem vetve folytatja, amit reggeli után valamely gyűlésteremben elkezdett. Mintha munkalátogatáson lennének, úgy sétálnak fel-alá az ég csarnokában.

Megértőbb, lágyabb agyféltekémen átsuhan, hogy valójában dicséretes, akár boldogító a szellőzködők görcsös, már-már megátalkodott beszédkényszere. Biztosan az országot akarják megváltani ők is. Ehhez pedig minden hely és alkalom megfelel, akár az imádkozáshoz. De azért mégis...

Nem nagyon bízom olyan embertársaimban, akik szépségre vakok, pihenni restek. A munkadühöt a pszichiátria is betegségnek tartja, mégpedig valamiféle összefüggésben a kielégítetlenséggel és a magánnyal, a csalódottsággal és a gátlásokkal. Akinek egész nap beszélhetnékje van, elmélyülni nem jut ideje, és saját szavait sem értheti – teszem hozzá, magamban. Jobban kedvelem a kvaterkázó honatyát az örök nyüzsgőnél, nyilatkozónál, egy falombot bámuló ember esetleg meghat, egy falombot tépdeső megijeszt. Nemhiába Mikszáth Kálmán parlamenti képviselő úr a kedves olvasmányom mostanában.

Magyarán: mindennek megvan a maga ideje, mint a szalmakalapnak. Egyik kinevelődött, szépen fejlett csonkaságunk éppen az, hogy dolgozni megtanultunk, még ha muszájból is, de pihenni nem. Néhányunk már sok pénzt is keres, de elkölteni nem tudja. Mármint értelmesen, kulturáltan (netán kultúrára). A nagy-nagy bizonytalanság ennek magyarázata. Hogy ma kaparj, kurta, mert holnap talán nem lehet. Amíg alszol, kilopják fejed alól a párnát, törvényileg átigazítják fejed felett a napsütést. Az ijedtség és a bizonytalanság hajtja honfitársaink jó részét, nem a szorgalom. Azért is gyűlésezik annyit a szájasabbja. Ugyanazért szónokolnak a reflektorfényben, amiért a sötétben fütyörészni szoktak, és olyan is az.

Ilyen gondolatokkal bíbelődöm, miközben a nap süt, a víz ragyog és elúszik a hal. Valójában nem is gondolkodom, lanyhán idézgetem csak régebbi tapasztalataimat. És tudom már, mi zavar igazából: nem a zajos társaság a mólón, hanem hogy ilyen ide nem illő morfondírozásra szorítottak, szinte politizálni késztettek. Az aggaszt végül is, hogy nem mondom el nekik, mit hiszek róluk, és hova kívánom őket. Úgy látszik, nevetséges túlbuzgalmuk is tiszteletet parancsol. Nem hívom meg őket egy kis fürdőzésre. Le, uraim, a nyakkendőkkel, szürke pantallókkal. Mártózzanak meg a Balatonban, megértőbbek lesznek utána. S ha beúsznak egy kicsit, messzebbről a táblás felirat is jól látható: megtudják, hol vannak éppen. Helyükre kerülnek a hegyek, templomtornyok, de még a kollégák is. Az a három horgász a mólón mi vagyunk.

A demokrácia vaskalapja

Az embernek van egy barátja. Boldogabb esetben három. Egyszer csak az az egy, vagy a háromból a legjobb veszélybe kerül. Nem nagyobb veszélybe, mint sokan mások. Éppen csak felsejlik, hogy azokkal együtt hull le a változás elfordult kerekéről, amelyen eddig egyensúlyozva élni próbált. A tetejébe ő nem csak létezni, hanem tenni is igyekezett. Nem feltétlenül a változásért, de ama „régi” ellenében. Nem tudta, hogy jön a változás. Sokan mások sem tudták. Azok sem, akik most a többiekkel együtt letaszítanák, mert hogy ők kerültek felülre. Ezzel besorolnák a kitaszítottak, a megbélyegzettek közé. Az okkal, joggal leváltottak csapatába. A sorozatban gyártott Káin-bélyeget gépiesen az ő életrajzára is ráragasztanák egy világmegváltónak hitt, átfogó mozdulattal.

Igaz, barátom gyakran szabálytalanul dolgozott. „Annak idején” munkája egy részéről nem tájékoztatta feletteseit. Amolyan negyedik-hatodik beosztottként, hatalmuk védelmében, de szándékuk ellenére, lelke szerint tette a dolgát. Néhanap megdorgálták ezért. Erről talán már léteznek dokumentumok a megörökölt hivatalban. De az ő tetteiről, a dolgok fonák természetéből adódóan: nincsenek. Embereket, műveket mentett, de ezt nem írta le a jelentéseiben. Hiszen eltávolították volna nem-magas posztjáról, és nem folytathatja önként vállalt munkáját. Most pedig majd eltávolítják, a régi elhallgatások miatt. Mintha a régi felettesek helyett mérnék ki a büntetést az újak.

Íme, egy bűvös kör, avagy mókuskerék.

Az új feletteseket tájékoztatni: késő. Nem is ajánlatos. Ellenkező hatást váltana ki az önigazolás. Hiszen sok honfitársunk teszi ezt manapság; szinte mindenik. Amennyiben elkezdi magyarázni a bizonyítványát, már-már automatikusan sorolja be magát az okkal, joggal számonkérésre kötelezettek, az eltávolításra ítéltek közé. Mintegy elismerné, hogy neki is van kimagyaráznivalója. Aki pedig magyarázkodik, az már gyanús.

Ez már ördögi kör. Ebben aztán ő is azt teszi, mint a többiek: szorong. Nem a „leleplezéstől”, hanem a besorolástól. Nem állása elvesztése miatt aggódik, hanem hogy a tisztogatás tárgya és áldozataként annak feltételezett okát, valamiféle vétket is vállalnia kell. Aki ma az igazság eljövetelében hisz ugyanis, könnyen hiszi egyben, hogy akit büntetéssel sújtanak az új igazak, az bűnt is elkövetett. A következmény igazolni, sőt szentesíteni látszik az okát, bármi legyen is az.

Koncentrikus körök ezek, tágulók. A középpontban egyedül az ember, aki felkavarta. Miután a vízbe vetették. Az előtt lavírozott, szél és szellem ellenében manőverezett, de haladt. Tette a dolgát. Hulltában mást mutat, mint valójában.

Barátunk szorongásában – és néma érdemeinek tudatában – okosabbat és kétségbeesettebbet nem tehetett: kivizsgálást kért önmaga ellen. Habár nem voltak „igazoló papírjai”. Szemérmesen vagy szkeptikusan nem szólította tanúnak az „annak idején” megsegített embereket, a megmentett műveikkel, amelyekkel azok most régi üldöztetésüket, ellenzéki, sőt ellenálló mivoltukat igazolhatják. Mert hátha kellemetlen számukra olyanok elé állni, tanúként akár, akiktől ma elismerésüket remélhetik a hajdanvoltakért. Meg aztán, hamar felejt, ki magasra jut, fentről eltörpül a régi baj és a segítség is. Másfelől, ő sem szeretné azt a látszatot kelteni, hogy benyújtja a számlát a régi dolgokért.

Akadnak azért tanúk, a tanúságot vállalni bátrak is. Nem hallgatják meg őket. Pontosabban: nem adnak alkalmat nekik a megszólalásra. Ehhez indok is kerül, s a veleje az, hogy a demokrácia nem tehet kivételt. Majd elrendezik. Vesse alá magát az eljárásnak és az ítéletnek. Várjon sorára.

Ennek hallatán rémül meg igazán. Hiszen ismeri az ítéletet. A demokrácia vaskalapja ez, mely alá mindenkit vesznek. Némiképp a „kollektív bűnösség” fogalmát idézi. És éppen azt az elkeseredést, tehetetlen indulatot váltja ki az egyénekből, akikre ráborítják. Nagy sötétség van alatta. Nem különbözik abban vétkes és ártatlan. És meglehet, a rémült szorongástól egymásnak esnek a beszorítottak, s talán az ártatlanok is elkövetnek hadonásztukban valami jóvátehetetlent. Mások vagy önmaguk ellen.

Van még egy bökkenő, ami bizony valóban „bűnnél több: hiba”. Barátom nem politizált. Sem „annak idején”, sem amikor a változás előszelében hirtelen sokan belekezdtek, ide-oda fordultak, kapaszkodtak, pártosodtak. Most hát nem mentik őt egyik párt zászlója alatt a másik viharos szelétől legalább.

Főként a határokon túli magyarokért tett sokat barátom, és ha nem becsülték is, elnézték neki, hogy „a fű alatt” munkál. Ma azonban, amikor fennen lehet szólni, sőt szónokolni ebben az ügyben is, nem hat már túlságos bátorságnak az elmúlt csöndes, néha egyenesen rejtezőn néma munka vállalása. Senkinek nem jó hát, ki mindenkinek jót akar. Ha legalább csak „elfelejtenék”, ejtenék, mint annyi mást. De most az történik, hogy támadják egyfelől, és másfelől senki sem védi. Újabb bűvös körben szédül a barátom.

Sejthető talán, hogy létező, pontos személyazonossággal bíró ember sorsfordulatáról jegyeztem le mindezt. Nevét több okból nem teszem közzé. Azt hihetnék, ő akar baráti bértollnok révén megmentő nyilvánossághoz – másokhoz képest tehát előnyhöz – jutni. De fel sem hatalmazott erre; nem is beszélt a gondjairól. Egyedül próbál eligazodni, magányosan igyekszik átverekedni magát.

Nem írtam nevet azért sem, nehogy azt higgye némely olvasó, hogy egyvalakiről van szó.

Mamma mia!

Dúl az abortusz-vita a nászágyak felett. Tartok tőle, holmi felsőbb rendelet dönti el ezt is. Minthogy már most politikai kérdésnek látszik, a nemzetféltők s az egyéni szabadság hívei keresik az egyedül üdvözítő kifejletet a paplan alatt, egymás ellenében, akárcsak a reprivatizálás dolgában. Visszaadjuk-e a nőknek a szabad döntés jogát, miután el sem vettük tőlük, vagy maradjon, s legyen állami tulajdonban az is? Annyi máris bizonyossá vált, hogy egyik vitafél sem csinál kedvet a gyermekcsináláshoz. A józan érvelés is úgy hat, mintha hideg műszerekkel nyúlnának be az asszonyokba. Erkölcsi, egészségügyi, akár politikai érveket-elveket akarnak érvényesíteni a nyoszolyákon; nem csodálnám, ha gátlás alá kerülnének az ifjú párok a boldog jajgatásukat túlharsogó hangzavarban.

A bibliai Onán óta két ember dolga volna ez, mégis többeken múlik. Van nekem egy szemrevaló, középkorú, művelt, sőt felvilágosult hölgyismerősöm, aki megtette kötelességét – ha az –, három gyereket szült, még az antivilágban. Saját példáján okulva s nevelkedve a terhességmegszakítás szent ellenzéke ő, ki is fejti véleményét minden társaságban, mely éppen a futballbajnokságról akar beszélni. Hivatkozik a biológiára, az egészségvédelemre, a közmorálra, a nemzet gyarapodására (a vallásra éppen nem), az Emberi Jogok Nyilatkozatának valamely, számomra ismeretlen passzusára, de leginkább az egyre-másra alakuló testületekre. Furcsa módon, a társaságban senki nem szól ellene, vélem, teszi ki-ki a dolgát az ágyban, majd az orvosi rendelőben. Az ő férje is hallgat.

Történt pediglen, hogy heves hölgyismerősöm lánya, ráadásul a kisebbik, teherbe esett valamely partin vagy sátortáborban. Érettségi után, egyetemi felvételi vizsga előtt s egyébként is szeppenten állt szegénykém. Freudi magyarázatokon túlterjedő okok miatt ódzkodott szólni az anyjának – restellte, egyszerűen –, aki pedig annak idején, annak rendje-módja szerint felvilágosította, kiokította egyre-másra, ami már szakszókincse folytán is elriasztóbb volt, mint amilyen a testi vonzódás lehetett. Miképpen bízza titkát mégis legközelebbi hozzátartozójára, ha véleményét a döntésével együtt előre ismeri? A méhmagzat emberi jogairól vitába szállni valakivel, aki az ENSZ-dokumentumokat is idézni tudja? Mamma mia! Sajnálta már a lány, hogy „megesett”, bűntudatot is érzett azért, amit nem bűnként, hanem csodás élményként élt át egy konyhában vagy sátorban. Miképpen lehet ezt elmondani? Igen ám, de biológiai és adminisztratív okokból sem lehetett túlságosan sokáig halasztani a vallomást, anyja elé állt tehát végül az anyára menendő, mint egy Móricz-novellában.

Az anya pedig elsőre – és aztán egyre magasabb hangon – azt tudakolta, ki volt az a férfi? Fel kellene akasztani az ilyent. Megsimogatta aztán ártatlan-tudatlan lánya csapzott frizuráját, akit ilyen rémes bűnre vitt valamely kéjsóvár állat. Egy férfi volt, mondta volna a lány, akinek még se szakmája, se egzisztenciája, se külön lakása, se rendes jövedelme nincsen, s eszerint jövője sem lesz, kettőbe roppan az élete, ha tanulás helyett a pelenkamosást választja. Túl fiatal még, túl...

Belevaló lány volt ez az ilyen-olyan lány, s ha nem másért, dacból azt mondta: vállalja a gyereket. Úgy érezte hirtelen, hogy ez az egyetlen érve ennyi düh és érv ellenében. Megmakacsolta magát, egyszerűen, pedig ő sem tudta, hogyan lesz ezután. Ezt megszüli, de többé férfit ne lásson a környéken. Elélnek majd a gyerekkel ketten, valahogy, valahol, valamiből. Igenis, feláldozza magát, ha kell. Eddig ez eszébe sem jutott szegénykémnek, de most már igazán szegénykém lett.

A történet eddig, rémségeivel együtt is: szép volna, csakhogy folytatódik. A mama orvost, ahhoz igazolásokat szerzett, s a lány végül – nem tudom, milyen érvekre – beadta a derekát, egy keddi napon kikaparták. Annyit szepegett csak utána: ezután tényleg ne lásson férfit, menjen mindenik a bús Rákóczi térre, vagy a bús francba.

A mama továbbra is nemzetben gondolkodott, habár egyénileg oldotta meg a kérdést. Félórás előadást tartott egy balatoni telken a népszaporulat szükséges voltáról, még azt is idézte: „Lánynak szülni tisztesség, asszonynak kötelesség”. Ilyen felirat állt a „jajgatóban”, amikor ő gyerekeit világra hozta. A Ratkó-gyerekek is felnőttek valahogy, mondta a mama. Aztán nagyon elcsodálkozott, amikor lánya bejelentés nélkül más városba költözött. Egyesek szerint kurva lett, mások szerint frigid. Az efféle híreket hozók is a „Lánynak szülni tisztesség...” felirat zománca alatt születtek, nem voltak tehát már egészen fiatalok. A mama néha pénzt küldött a lányának, és születésnapjára gyöngéd gratulációkat.

Érzelmes történet ez, tudom, van benne halál is, éppen csak hiányzik belőle valaki. A lány apja, a mama férje: a férfi tehát. A férfiakat nem szokás kérdezni minderről, habár mindenféle döntésjogú bizottságokban ott ülnek, az újságcikkek többségét is ők írják e tárgyban, s nagyjából-egészében ők gondolkodnak népbennemzetben, miután a munkából hazamentek, és leülnek újságot olvasni.

A lány apja sajgatta kissé a szívét, amikor meghallotta, hogy szeretett gyermeke gyereket vár: féltékeny is volt, boldog is. Határozatlan és tétova. Női dolognak tartotta az egészet, mégis. Előbb „félrelépésnek” nevezte, balesetnek, mely mindenkivel megeshet, s hajlott a terhességmegszakításra, aztán nagyapai képzelgései támadtak és társultak ahhoz a halovány érzéshez, hogy mégsem kellene ilyen tortúrának kitenni a lányát, legalábbis elsőre, miközben az ő asszonya csak másodikra... Keveset szólt, azt is halkan, s a végén rákapott a hallgatózásra. Ajtó mögül ismerte meg a női véleményeket, aztán utálta magát, amiért leskelődik. Egy ízben eszébe jutott, hogy valamilyen régi fondorlattal ágyba csalja a feleségét, s megváltoztatja a véleményét, ha minden sikerül.

Fel sem tette a selyma kérdést, már megjött a válasz: Nektek mindig azon jár az eszetek, de a felelősséget már nekünk kell vállalni. A férj ettől úgy érezte, nem ő építette a saját lakását, és holmi megtermékenyítő gépezetnek használták eddig is, akinek aztán semmi köze a „végeredményhez”, ami a lánya. Az meg most tovább gyártja a félreértéseket. Kocsmasarkokban s balatoni telkek sövénye mellett panaszolta, hogy milyen önzők a nők. Bólogattak rá. Közben felesége a szabad döntés jogáról beszélt az átellenes szögeletben.

Van nekem azonban egy lányom – mondta a férj –, az vigyáz magára, a szüzességét viszi hozománynak, mert egyebet amúgy sem adhatok neki. De hát, ez is micsoda önzés: hogy úgy adja oda magát, a férje azt sem tudja, mit kap.

Egyetlen fiatalember ült csak a társaságban, aki tudta: mindenki hazudik.

A felöltő

Az angyal nekem tavaly egy kockás kabátot hozott, egyenesen Párizsból. A kabát kissé megkopott Párizsban, s egy kicsit még útközben is. De azért jó meleg kabát, operába is elmehetnék vele. És akkor az egész produkciót végigizgulom, hogy nem lopja-e el közben valaki a felöltőmet.

Régi barátom küldte, aki fiatal és karcsú korunk végén vált ivócimborából postai címzetté. Olyan hírnévre tett szert időközben, reméli, rövidesen a levélcím is ő maga lesz: ha kétszer írom fel nevét a borítékra, már megkapja nyűgös beszámolómat, mert utcáját is róla keresztelik el.

Barátom jól emlékezett rám, éppen csak én híztam ki az emlékezetéből. Az ajándék szűk nekem derékban. Vállban nem. Az ülő életmód s az olcsóbb tésztaételek elbántak velem, látom a kabáton.

Biztosan a fia kinőtt felöltőjét küldte el, gondoltam; az nem lehet, hogy ő ilyen keskeny maradt volna. Már csak a mája miatt sem: az csak úgy hízott az önelégültségtől. Dühös voltam egy kicsit a barátomra. Meg a kabátra. Jól megrángattam magamon. Mindhiába. Kezdtem rossz szemmel nézni a kényes, úri holmit. Felakasztottam az ablakkilincsre, néztem és utáltam. Aztán felpróbáltam újra. Az ügy annál keservesebb volt, hogy fáztam, kopott vászonkabátomban állandóan ketten jártunk: én meg a városi szél. Éppen csak az könnyebben bújt bele, mint én, és kímélnie sem kellett.

Családom szerint a kabátnak van igaza. Nekem kell lefogynom. Túlságosan elengedtem magam, itt a figyelmeztetés, íme. Az efféle sörhas már vidéken sem divat, a fővárosban sem leszek tekintélyesebb tőle. Itt pont az ilyen elegáns felöltő kölcsönözne nekem némi súlyt. Válassz, közölték: vagy nem eszel és melegben jársz, vagy zabálsz és fázol. A kettő együtt nem megy. Gondolj bele, mostanában amúgy is spórolnunk kell. Karcsúsodásod eszerint egybeesik az országos fővonallal. Minden kárban haszon – osztotta meg velem a népi bölcsességet egyik látogatónk.

Minden a fogyókúra mellett szólt tehát, beleértve a sarki szabót. Ő közölte, hogy a kabátból nem lehet kiengedni egyetlen centit se. Viszont jutányos áron átveszi, ha úgy döntök, hogy... Elgondoltam, hogy megpillantom egy idegen alakon a felöltőmet, talán éppen abban jön be az irodámba, és nekem előre kell köszönnöm neki, mint a jelentősebb ügyfeleknek általában. Nem, az ember nem üdvözli hajlongva a saját levetett kabátját, döntöttem el.

Dühöngtem, önérzeteskedtem, humorizáltam, végül megadtam magam. Igazság szerint kezdet kezdetétől tudtam, hogy így lesz. Tetszett nekem a kabát. Úgy jártam vele, mint szerelmi ügyekben szoktam. Előre sejtettem, hogy megszegem minden fogadalmamat, ha az illető hölgy egyszer úgy pillant rám.

A fogyókúra előírásait azonban nem szegtem meg. A vasárnapi húslevesből szófogadóan kiettem a répát... És három pont, bizony. A többit én is a képzeletre bíztam, akár az író, akinek nincs mondanivalója, de úgy ki van éhezve rá, mint én a rostélyosra. Ha ebben az időszakban novellákat írok, biztosan étterembe, ha nem egyenesen konyhába helyezem a cselekményt, de legalábbis egy gyerekkori lepényevőversenyt örökítek meg.

Az irodában mindig a folyósón akadt dolgom, amikor a többiek kicsomagolták a tízóraijukat. Februárban aztán megismerkedtem egy sovány emberrel, aki fél éve a bioételekre tért át, és otthon maga készítette a tofut. Télen minden pénze ráment – volna – a zöldségre, ezért pépeket evett. Egész napját lefoglalta, hogy megtervezze az étkezéseit, és elkészítse az ételeket. Egyszerűen nem maradt ideje a zabálásra gondolni. Ez megragadott. Állította, hogy már álmában sem eszik sülteket. Ez fellelkesített. Egyelőre azonban beértem azzal, hogy végighallgattam előadásait és receptjeit. Fölényben éreztem magam vele szemben: én legalább tudtam, miért szenvedek. Ő azonban elvből csinálta, mint némelyek a politikát. Még csak nem is azért, hogy egészségesen megérje, amíg valóra válik valamelyik elve.

Otthon hetente titokban felpróbáltam a kabátot, és az mindanynyiszor megalázott. A végén már csak a fürdőszobai mérlegre figyeltem. Az se nagyon vigasztalt. Olyan lassan apadt a kappanhájam, akár az özvegyi bánat. Egyre átszellemültebb lettem az éhezéstől. Földi koloncaimtól szabadulva bizonyítottnak látszott, hogy szellemünk annál szabadabb, minél üresebb a gyomrunk, habár a történelem ennek ellenkezőjét tanúsítja. De éreztem, hogy el lehet jutni a végtelenbe.

Tavasszal, hivatalunk átszervezésekor az elsők között rúgtak ki állásomból. Átszellemültségemet szórakozottságnak, sőt hanyagságnak vélték, folyosói meneküléseimet a közösségi érzék hiányának. A megrázkódtatásra ráment az egész súlyfölöslegem, s még azon felül is egy kicsi. Lötyögött rajtam az ajándék kabát, amikor első ízben kisétáltam vele. Mintha vele és nem benne. Haza is menekültem gyorsan a tűző napról. Ha nem az izzadástól, a járókelők értetlen, gúnyos tekintetétől éreztem rosszul magam.

Naftalinba tettem tehát a felöltőt a következő fagyokig. Nyugodt voltam: a nyáron és az ősszel nem lesz módom kihízni belőle. Ezen a télen viszont nekem volt már a legelegánsabb kabátom. Úgyis ez az új módi: soványság, viseltes nyugati kabátban.

Munkalátogatás

Megjöttek egy szép napon az amerikaiak. Kockás inges turisták képében holmi professzorok. Otthon előbb megkérdezték az illetékes hivataltól, vigyenek-e magukkal szappant, vagy lehet kapni a vasfüggöny mögött? A vasfüggöny megszűnt, közölték velük. A szappanról nem szóltak.

Ültek aztán Budapesten a professzorok nyakig szappanban, amire szükségük is volt. Ők hordták be a poros asztalokat, székeket az oktatási központba, ahol majd tanítani fognak. A nemzetközi alapítványi intézet olyan régi, patinás épületben kapott helyet, hogy attól irigyen megsajdult az amerikaiak történelmi érzéke, ha volt nekik. Cipelték a bútorokat, seperték a történelmi lerakódásokat az intarziás parkettáról, portalanították a stukkódíszeket, olajozták a kovácsoltvas ajtósarkokat, és várták otthonról a számítógépeket. Azokat akarták beállítani az ablakmélyedésekbe, ahonnan hajdan az itt lakó barbárok az út kövére dobálták le csalódást okozott, magas állású honfitársaikat.

A defenesztrációnak nevezett népszórakozás néhány országhatárral és évszázaddal odább dívott ugyan, de az újvilágiaknak mindegy volt ország és idő, egyformán csengett a sok ismeretlen nyelv az Isten háta mögötti vidékeken, melyeken ideutaztukban áthaladtak. Oly furcsa, szinte fonák volt mindenik, mint az, hogy ablaktalanításnak nevezték errefelé ama műveletet, ahelyett hogy politikustalanításnak nevezték volna, hiszen az ablakokat fosztották meg a szónokoktól, és nem fordítva.

Kimosdottak aztán a professzorok, nyakkendőt kötöttek, és elmentek egy magas hivatalba a politikusokhoz, megkérdezni, miért nem készült el idejében az épület, hol késnek az ideindulásuk előtt postázott berendezések, és miért olyan sok a paprika az ebédjükben? Megnyugtatták, sőt kávéval kínálták őket. A professzorok megitták a kávét, és nem nyugodtak meg. Mindössze a papírokat kell még elintézni, mondták nekik. A professzorok erre mélán nézték a tágas hivatali ablakokat, mint akik megértettek valamit a térség hányatott történelméből.

Nagy munkadühükben vidékre utaztak a professzorok, ahelyett hogy a főváros zűrös kellemességeit élvezték volna. Megnézték a régebbi híradófilmek büszkeségét: az óriás füstöket a délceg gyárkémények felett, és kacifántos műszereikkel megmérték, mit fed ez a büszkeség a valóságban, vagyis a környező mezőkön, háztetőkön tüdőcsúcsokon. Hát, csupa mérgező anyagot találtak. Ki hitte volna?

Az igazgatói irodában aztán magyarázatot kaptak minderre, valamint kávét. Konyakot nem ittak, ezért a javakorabeli igazgató elparancsolta az asztalról a poharakat, üvegeket. Valamely betűszóval jelölt párt helyi oszlopa volt egyúttal a termetes férfiú, az amerikaiak azonban nem tudtak különbséget tenni a betűszavak között, tehát csak ültek és mosolyogtak udvariasan. Mindenesetre, mutogatták a foguk fehérjét. Az igazgató váratlanul felállt, magasba emelte képzeletbeli poharát, és üdvözölte a látogatókat:

–   Kedves barátaim! Szívből köszöntöm önöket az új Magyarország egyik, ha nem a legfontosabb ipari fellegvárában. Mint köztudott, erre a nagyüzemre rendkívüli feladatok várnak az új rendszer építése terén.

–   Ezek nem lengyelek – szólalt meg suttogva a tolmács, egy hosszú fürtű, szőke fiatalember.

–   Mint köztudott, és önök is tudják bizonyára – folytatta az igazgató –, hazánk hosszú évtizedeken át idegen elnyomás alatt sínylődött, de a múlt hibáiból okulva olyan utat választott magának, amely...

–   Nem csehek – suttogta a tolmács. – Még csak nem is szlovákok.

–   ...amely kétségkívül a fényes jövőbe vezet. Köztudottan rögös út ez, de biztosíthatom önöket, hogy mi végigmegyünk rajta. Önök, akiknek hazájához hagyományos barátság fűzi népünket...

–   De hát nem románok – nyögte az ifjú tolmács.

–   Önök nyilván látták, meddig jutottunk. Az idő rövid volt, a teljesítmény azonban azzal fordítottan arányos. Óriási. Bizton állíthatom, hogy nagy eredményeket értünk el, habár be kell vallanom ugyanakkor, őszintén, becsületesen, hogy vannak még hiányosságaink. De mi örök hálával gondolunk az önök nagylelkű hazájára, amely elhozta nékünk a szabadságot, és köztudott, hogy a jövőben is segít megteremteni azokat a gazdasági, kulturális, szellemi feltételeket, amelyek között népünk képességei, legjobb tudása szerint fejlődhet.

–   De ezek egyáltalán nem szovjetek – fakadt ki a tolmács.

Az igazgató feléje fordult, feje magasából lenézett rá, és most már egyedül hozzá intézte szavait:

–   Ne tanítson engem, maga taknyos! Én már akkor igazgató voltam itt, amikor maga még ösztöndíjért kilincselt valahol Pesten. Fordítsa, amit ezután mondok!

A tolmács megadóan fordította:

–   Mint köztudott, az önök virágzó hazája olyan példakép számunkra a polgári szabadság és a modern ipari struktúra terén egyaránt, amelyet követnünk kell, hogy kiteljesedhessen az egyén, és valóra váltsa összes vágyait, amelyek...

Az amerikaiak lóginyázták felkecskélt lábukat, és többnyire mintás zoknijukat nézték. Időnként az ablakra is vetettek egy pillantást. Odakint, a füstköd mögött lenyugodni készült a nap. Belenéztek az amerikaiak a papírjaikba is, amelyekre hosszú számsorokban méréseik eredményeit jegyezték, végül azonban összecsukták irattartóikat és búcsúzkodni kezdtek. Igaz, kézfogáskor csak két ujjukat nyújtották a gyár büszke gazdájának.

–   A fő, hogy konkrétan tegyünk valamit, ne csak beszéljünk – mondta az. – A nép tetteket vár tőlünk. Intézkednünk kell tehát.

Úgy is lett. Egy hét múlva elbocsátották állásából a kotnyeles tolmácsot.

Teszt

–   Ez most teszt-kérdés lesz, kedvesem. Mihez kezd, ha szembekerül egy megoldásra váró problémával?

–   Alakítok egy bizottságot. Pontosabban, két bizottságot alakítok. Azért kettőt, mert az egyik ellenőrzi majd a másikat. Hiszen mindig, mindenhol nem egy, hanem két probléma létezik. Az egyik az, hogy a másikat meg kell oldani. Sose tudni viszont, melyik az igazi. Már ebből is látszik, hogy legalább két bizottság kell, már az induláskor. Nem árt, ha van egy harmadik is. Sose tudni... Ez a harmadik pártatlan bizottság lesz. A másik kettő már csak azért is pártos, mert kettő van belőlük. Egyiknek a másik ellenében kell igazolnia létét, avagy ahogy mondani szokás, meghatároznia önmagát.

Itt állunk tehát három bizottsággal, valamint egy negyedikkel, amely a harmadik, a pártatlan testület pártatlanságát ellenőrzi és vigyázza, függetlenként. Teszem azt, utánanéz a tagok múltjának. Mármint, hogy tiszta, tehát alkalmas-e mindenikük pártatlannak, függetlennek lenni. Igaz, olyan ez, mintha menet közben néznék meg, van-e a mozdonynak kereke. Mégis jólesik megtudni végül, hogy van neki. Hiszen, lám, halad.

Megtörténhetik persze, hogy a mozdonynak kivan az összes kereke, mégsem megy. Ilyenkor célszerű további bizottsághoz fordulni, hogy a helybenállás okát megvizsgálja. Ez lehetőség szerint szakértői bizottság legyen. Mi az, hogy na végre?! Senki nem mondhatja, hogy a kérdés vizsgálatába nem vontak be szakértőket. Hogyhogy miért nem az elején? Mert akkor még nem látszott, hogy miért nem megy a mozdony. A kereke sem látszott. Te látod a vonat kerekét, ha benne ülsz? Na, látod! Márpedig benne ülünk mind, az összes bizottságokkal. Azok a problémáikkal. Vannak nekik. És az egyik problémájuk éppen az, hogy problémáik vannak.

Először is, mindenik bizottságnak meg kell határoznia összetételét, feladatát, ügyrendjét, és ami a fő: viszonyát a többi bizottsághoz. Nem utolsó sorban a költségvetését, a honorárium-keretét és a tagoknak járó pihenőszabadság tartamát. Nem mellékes, hogy az „anyagi eszközök” nem lehetnek szegényesebbek az egyéb – szomszédos, társ- vagy felettes – bizottságokéinál. Nem egyébért, de valamely hátrányos különbözés a presztízst rontaná, a komolyságot tenné kérdésessé. Ily módon ez már egyenesen hatásköri, azaz illetékességi kérdés. Következik tehát a hatáskörök kijelölése, elhatárolása. Beletelik ez is egy kis időbe.

Node, felálltak már a bizottságok, kiválogatták a tagok a tagtársakat, alkalmazták a titkárnőket, fax-kezelőket és adminisztrátorokat, akik székház után néznek, majd berendezik, megrendelik a bélyegzőket és a hivatali WC-papírt.

Mindeközben, az eltelt fél év alatt persze felmerülhet valamely fejben vagy magas testületben, hogy az illető probléma fekvése más. Hogy a probléma nem éppen égető. Esetleg, hogy a probléma nem probléma. Netán, vannak ennél sürgősebbek. Itt van példának okáért ez a rengeteg bizottság. Nem ártana megvizsgálni, mi jogon és mivégre alakultak, miképpen gazdálkodtak, törvényes volt-e egyáltalán a működésük? Ennek eldöntésére tehát bizottság alakul. Annak társbizottsága. Majd egy pártatlan. Később egy független. Ez a bizottság-csoport vizsgálni kezdi előbb egymást, majd az előbbi bizottságok tevékenységét. Ez is beletelik egy kis időbe. Vitába, ne adj Isten, összetűzésbe keverednek. Utóbb helyreigazítanak. Az addig egymással huzakodó testületek egységesen bizonygatják, hogy létezésük jogos és szükséges, az is lehet, hogy fellebbeznek egy felsőbb fórumhoz. Az aztán számon kéri a bizottságokat ellenőrző bizottságok illetékességét és hasznát, emezek pedig egymással szolidárisan bizonygatják azt.

–   De mi van, kedves, a mozdonnyal?

–   Miféle mozdonnyal?

–   A problémával, amelyet meg kell oldani.

–   Hogyhogy a problémával? A két problémával! Melyek közül az egyik az; hogy a másikat meg kell oldani.

–   Kedvesem, mi tesztünk értékelésében négy fokozatot használunk: jó, jobb, legjobb és magyar. Maga magyar.

A Bermuda-négyszög

Láttam hétfőn reggel Nagylükei Behemót Gézát díszmagyarban. Úgy állt a szupermarket közepén, mint annak oszlopa. Láttam aztán délután frakkban. Időközben kifent bajusza elveszítette kackiás szarvait. Nagylükei Behemót Géza méltóságos úr mindközönségesen meg volt nyírva délutánra. Ünnepi alakja utcasarki építkezés porából tűnt elő. Egy falból bontották ki talán, meszesen csillogott az üstöke. Ahhoz képest makulátlan délcegen állt ott, az ismert tartásban, ahogyan hajdani országgyűlési és kaszinói tudósításokban megörökíttetett.

Nagylükei Behemót Gézánál szebben senki nem tudott hadat üzenni. Népgyűléseken üzent hadat, miután a kormányok elküldték már ultimátumukat. Olyankor piros volt az arca és kemény a tekintete, mint a kősó. Hősi halotti emlékművet koszorúzni, munkanélküliek javára rendezett előadást megnyitni sem tudott nála jobban senki. Ilyenkor úri sápadtságot mutatott, mint ezüst tükrök a foncsorukat bús kúriákban. Leginkább mégis a lelkesítéshez értett Nagylükei Behemót. A nemzet elhivatottságának nem volt nála elhivatottabb szószólója. Könnyed mozdulattal nyúlt vissza a szónoki emelvényről a múlt ködébe, s vont elő példa gyanánt csupa hozzá hasonló délceg és harcias személyt. Azt se tudni, kardjuk csörgött vagy a csontjuk. S minő távlatokat mutatott! Jobbja előrelendült, s megcsillant briliáns kézelőgombja. Azon a jövő visszfénye.

Nagy elölülő volt Nagylükei Behemót Géza méltóságos úr, illő és kellő tartozéka a századdal ezelőtti közéletnek, mint akadémiai vitának a díszkard, kézitusának a rumos kulacs, operabálnak az utcaseprő másnap. Felmutatta a kort, amint eltakarta. Nagy hátát odatartotta a múlt förgetegének s a gúnykacajoknak egyaránt, széles mellével mintegy maga előtt tolta-terelte a világ mozdíthatóbb részeit. Mindhiába mondották, hogy ilyenkor jobbra tart, ő csak előre ment. Pontosabban: állt.

Így állt hétfőn is a szupermarket színes dobozai előtt díszmagyarban, délután az építkezés zuvathalmain frakkosan. Elszántan és elegánsan. Mint akinek tiszte és célja van. Piros pozsgáját nem fakította el az idő, aminthogy bátorsága is a régi volt. Korcs utódai, a vásárlók, majd az állványozók az építkezésen azonban átnéztek rajta. Mintha szellemtest lett volna Nagylükei Behemót Géza, és nem valóságos. Márpedig megképződött újra, mint ahogyan nehéz időkben bevált eszmék testet öltenek.

Hihettem volna, a hagyományosság érzete, vagyis az emlékezet hívta életre oly messzeségből, ahova el sem ér, és hogy egyedül nekem jelent meg a tünemény. Igen ám, de estefelé megpillantottam egy kusza tömeg szeme előtt állva teljes merejében: alpakkaöltönyben, sárga ingben, piros nyakkendővel, egy tölgy-berakással, rézfogantyúkkal díszes teremben, az ívlámpák fényében; mi több, beszélt, s olyan szavakkal, amelyeket előző, vagyis természetes életében nem ismerhetett. Piacgazdaság – mondotta –, lízing és kooperáció. Marketing és internacionális interferenciák. Valamint: munkamorál. És: entitás. Etnikai entitás. Ezt is mondta Nagylükei Behemót Géza, nem is egyszer. Mert ő volt az. Legszebb szava így hangzott és messzire: jövőkép. Jövőkép, melyet az etnikai entitás elé kell állítania a politikai elitnek, hogy előre ösztökélje a kivérzett nemzetet. Amint azt Kossuth Lajos tette. És Szent István király. Amint azt Nagylükei Behemót Géza teszi majd. Kimondta! Elhangzott a neve. Ő volt az, saját személyében, mintegy önmaga képviseletében ugyanakkor.

Ő volt, élete virágján túl, lelkesültsége virágjában. Valóságos volt és felfoghatatlan. Zúgott körülötte a taps, annak szelében a hurrá, és én hazamentem. Lexikonokba lapoztam, melyekbe temetve Nagylükei Behemót Gézát két régi évszám közé zárta a végzet, avagy a teremtője. Több mint ötven nehéz esztendeje kimúlt az árnyékvilágból eszerint a közélet jelese. Egyik lexikon szerint ágyútalpon vitték örök nyughelyére, mivel nem csak háborús érdemei voltak, hanem háborús idők is jártak megint. Másik tudós munka egy díszcsarnokból való temetését jegyezte nagy eseményeként a békebeli politikának, közgazdaságnak és iskolaügynek. Minthogy ily módon legalább kétszer eltemették Nagylükei uramat, hinni kellett elmúltában, csakhogy nem lehetett.

A lexikonok azonban a tudománynak csak egy régebbi állapotát őrzik, mint annak termékei és síremlékei. A fürge és gyakran rakoncátlan tudomány mindegyre megelőzi vagy már megkerüli őket, akár zsenge zseni az elemi iskolát. Éjfél után előkerült egy efféle tudós barátom, és vele a magyarázat.

A Bermuda-háromszög sajátos magyar változatával akadt dolgunk szerinte: a Bermuda-négyszöggel. (Négy, mert mi többek vagyunk bárkinél.) Közelebbről: a Bermuda-háromszögbeli titokzatos eltűnések és újbóli megképzések egyik magyarázata e honi jelenség magyarázatának egyik eleme. Durván szólva: az erőterek. Bizonyos mágneses, vagy más, ma még felderítetlen erők együtthatása folytán szilárd tárgyak, élőlények tűnnek át nyomtalanul egy másik dimenzióba, viszont ugyanezen tényezők azonos állása alkalmanként valóságossá változtatja vissza a veszendőbe menteket. Namármost! Esetünkben a hangsúly nem a jelenségen, hanem ama erők, tényezők ismeretlen mivoltán van. A mi példánk ráadásul, amennyiben fény derül rá, hozzájárulást jelenthet a világ tudományosságához, egy újabb magyarázattal gazdagítva azt. A telepatikus erőkhöz hasonlatos lelki-szellemi kisugárzások együttállása képes eltüntetni, majd életre hívni minálunk a lényeket, dolgokat. A lelki-szellemi erőkről annyit tudunk biztosan, hogy gerjeszthetők. Egyebek mellett folyamatos felemlegetésükkel, sámánisztikus idézésükkel. (Tudós barátom itt valójában a politikai szónoklat, illetve szuggesztió kifejezést használta, melyet azért tartok ide nem illőnek, mivel túlzásnak vélem, hogy politikai szónoklatokkal éppen politikai szónokot hozzunk létre, amint az Nagylükei úrral megesett, s amint azt sokan állítják is, tapasztalatukra mint előéletükre hivatkozva.)

Nincs adatunk arra, hány egyén energiája (meggyőződése, ábrándja, metafizikai emanációja stb.) szükséges egy ilyen erőtér létrehozatalához. Ez az egyik ismeretlen tényező a magyarázatban. Nem tudjuk, kiknek és mikor kell egyet gondolniuk – hogy ilyen patetikusan fejezzem ki magamat –, miáltal új alak tűnik el vagy elő. Mi több, mivel az egyes erőtér-termelők nem ismerik egymást sem számbelileg, sem szándékuk szerint, azt sem képesek meghatározni, kit és mikor hívjanak vissza a semmiből, ahová tűnt. Magyarán: mi hozzuk létre őket, de identitásukat éppen úgy nem határozhatjuk meg, mint későbbi tetteiket. Önálló életre kelnek elképzelt alakjaink, miután egyszer önállóan meghaltak már.

Fejfájdító magyarázat ez. Bonyolultsága ijesztő, már-már misztikus. De, mint minden felderítetlensége folytán ismeretlen kuszaságban, létezik ebben is egy vigasztaló lehetőség: a felderítő személye. Esetemben: én. Az egyedüli ismert elem valójában. Eszerint cselekedtem.

Másnap dombos vidékre utaztam. A vonaton már gondűzőnek remélt, valójában figyelmet lekötő olvasmányba fogtam: egy zaftos családi gyilkosság történetébe. A vasútállomáson előre értesített nőismerősöm vonta magára figyelmemet, majd otthonában minden energiámat. A televíziót és a rádiót zárva tartottam, mint szükségállapot idején az országhatárokat, nehogy betörjön nyugalmamba holmi jelenés. Én voltam ugyanis az ország. Békésen terültem el saját határaimon belül. Boldogan barátkoztam, testvériesültem és egyesültem egy szomszédos tartománnyal, amely az Olga nevet viselte. Még el is foglaltuk egymást, s boldogan nyögtük egymás igáját. Hajnalban, felszabadulva, az erdőbe indultunk, azzal a szándékkal, hogy kurjongatásunkkal elűzzük a nagyvadakat, de még az énekesmadarakat is, valamint a rémképeinket. Egyetlen szarka követett mindvégig, akár egy makacs gondolat. Összebújtunk Olgával, s úgy hallgattunk egymás melegében, hogy nyomunkat veszítette a madárszerű szerkezet, vagy elunta magát és tovaszállt.

Így ment ez napokig. Ettünk, ittunk, egyéb kellemességeket követtünk el, sőt visszaszegeztem a leszakadt ereszcsatornát, felkötöztem a kerti szőlőt, egyszóval úgy működtem, hogy azt már munkának lehetett nevezni. A titokzatos nagy erőtér egyik elemeként kimerítettem magam. Az összeadódott energiák láncolata megszakadt velem. Nélkülem pedig a többiek mindhiába... Ezen kuncogtam volna, boldogan és kissé önhitten, ha ezáltal is eszembe nem jut Nagylükei úr mint a tömegpszichózis teremtménye. Részemről ugyanis behemótlanítottam a térséget, energiáimat arra fordítottam, amire valók. A cipőtakarítás, teszem azt, határozottan örömet okozott. És így igaz, szó szerint mégpedig: tőlem felfordulhatott Nagylükei úr összes alakjában. Tőlem is fordult fel. Ebben biztos vagyok.

Kíváncsi is ugyanakkor: mikor akad helyembe azonos energiájú és képzeletű ember, hogy a többiek kisugárzásával összeadódva létrehozza ama erőteret, s abban valakit, akit létrehozni sem akar. Mert azért egy kicsit egyformák vagyunk néha. S nem tudjuk, kit álmodunk magunknak egy csúf napon, hogy az szebb legyen.

Seprűk

Van egy göndör cimborám, aki félévenként felkeres, pénzt kér kölcsön és én nem adok neki. Legutóbb a Toyotája javíttatására kellett volna. „Lent áll a Toyotám”, mondja, „tegnap Romániában feltörték, és nekem holnap vissza kell mennem oda. Eladtam a németeknek ezernégyszázkilencvenhét seprűjüket, napokon belül átutalják a pénzt, megadom. Beindult az üzlet.”

–   Mivel foglalkozol te most? – kérdezem tőle később.

–   Elektronikával – feleli. – Számítógép, televízió. Ilyesmiket szállítunk nekik.

Az ilyesmiket azért szállítják nekik, „mert legfontosabb, hogy informálódjanak. Én mindig is szerettem volna befolyásolni az erdélyi magyarokat”, mondja a barátom.

–   Mit akarsz te csinálni velük?

–   Ne legyél már ilyen maradi, illetve költői – mondja a barátom. – Most fő az információ. Azon keresztül befolyásolhatók.

–   De mire kellene rávenni őket?

Barátom mosolyog, titokzatosan és mindenttudóan, tehát kissé fennsőbbségesen.

–   Ahhoz előbb a tévéműsort kellene megváltoztatnod – mondom neki. – Azt kellene befolyásolnod.

–   Nincs nekem időm tévét nézni – feleli. – Egyfolytában úton vagyok. Tudod, ez egy új kft. Sok külföldi tőke van benne.

–   És szerkezeteket szállít. Nekik.

–   Elektronikát.

–   Lélektelen szerkezeteket – mondom.

–   Hogyhogy lélektelen? Látszik, hogy humán szakra jártál, nyavalyogsz – mondja. Miközben fordítva volt: én reálszakos voltam, és ő a humán. Biztosan elfelejtette. – Ezek a szerkentyűk mindent tudnak – mondja.

–   Tanácsokat adnak? Vagy biztatják őket? Mit csinálnak tulajdonképpen?

–   Információkat közvetítenek.

–   De miféle információkat?

A maradi embereknek kijáró gúnyos mosoly a válasza. Világos, hogy végzetesen lekéstem valamiről. Elvégre történt egy televíziós forradalomnak nevezett megmozdulás is, éppen a szomszédban. Látni lehetett egy világsikerű elektronikus játékot, az iraki háborút. Az én konzervativizmusom azonban makacs.

–   Gondolod – kérdezem –, hogy ezeknek fel kell készülniük magyar könnyűzenéből és reklámból ahhoz, hogy jó eséllyel kapjanak alkalmi munkát a Moszkva téren? Eltanulhatják a pimaszkodást, ami szakértelem és bátorság gyanánt és helyett a mi tévériportereink sajátja? Segít nekik, ha látják a parlamenti vitákat, élőben?

–   De a nyelv, öregem, a nyelv! Naponta hallanak magyar szót. Végre a gyerekeknek is lesz esti meséjük, az anyanyelvükön!

–   Igaz – mondom –, de éppen ezért nagy a felelősség.

–   Persze, hogy az. Csak a legjobb szerkentyűket visszük be nekik. Igaz, hogy nem olcsó. De megéri a csóróknak.

Miért is ne tollasodna meg barátom egy jó ügyön? – morfondírozok magamban, kávéfőzés közben. Két évvel ezelőtt, amikor feljött kölcsönpénzért, még valamilyen egylet lelkes aktivistájaként akarta menteni a szomszéd lelkeket. Aláírásokat gyűjtött és hozzászólt. Pontosabban: beszélt. Elmondta, mit kell tenni értük, és mit kell tenni azokkal, akik... Előadta, hogyan lehetne befolyásolni a körülményeket, a közvéleményt. E célból még énekelt is egy honfiúi dalárdában. Én nem tudom, mennyire „vannak befolyásolva” az erdélyi magyarok, csak annyit tudok, hogy teszik, amit lehet vagy muszáj. Maradnak, vagy jönnek. Vállalkoznak, vagy várakoznak. Ők tudják.

–   De mi van a seprűkkel? – kérdezem.

–   Miféle seprűkkel? – kérdez vissza.

–   Azzal a közel ezerötszáz seprűvel, amit eladtál a németeknek. Seprűkkel fizetnek odaát az elektronikáért, azt forgalmazod tovább. Vagy nem?

–   Miféle seprűkről beszélsz te? – háborog.

–   Én azokról a seprűkről beszélek, amelyikekről te beszéltél.

–   Én nem beszéltem seprűkről.

–   Nem?

–   Nem én. Nem, nem, soha.

–   Hát akkor nem – mondom csendesen.

Ő meg keményen a szemembe néz.

–   Tudod mire gondolok én? – kérdezi. – Hogy te csak kekeckedsz ezekkel a seprűkkel. Valójában nem akarsz kölcsönadni nekem egy kis pénzt.

–   Nem kekeckedem, és nem adok.

–   De hát nem érted? Holnap vissza kell mennem oda. Meg kell szerveznem az üzletet. Ez komoly munka. Te is elismerted az imént, hogy komoly munka.

–   Tényleg?

–   Nekem meg elromlott a Renault-m.

–   Puff neki – mondom, amikor újból rámtekint. – Mármint a Toyotának. – Néz egy ideig, aztán megszólal:

–        Renault.

Hallgatunk egy kicsit.

–   Apropó – mondom. – Mi van az Egylettel? Az nem tud neked segíteni ?

–   Nincs azoknak pénzük.

–   Node, te fontos munkát végzel. A legfontosabb most, hogy szabadon áramoljon az információ, mintha határfolyó volna. Ők is ihassanak a tiszta forrásból. Mármint azok.

–   Az egy impotens társaság – mondja. – Csak a szájuk jár. Beszélnek egyfolytában, hogy mit kellene tenni, és hogyan, mivel lehetne segíteni. És annyi. De én mozgok is.

–   Otthagytad őket? – kérdezem. – Hiszen olyan lelkes voltál.

–   Nem hagytam ott őket. Nem lehet. Ők adjak az igazolványt. Tudod, ebben a bürokráciában, meg amabban is persze, papír kell az emberfiának. Hogy vigyem be vámmentesen az elektronikát, ha nem segélynek számít, hát nem?

–   Hát persze.

–   Egyszóval, az Egylet ad egy papírt, én meg viszem az elektronikát. A humanitárius segélyt. Világos?

–   És hozod a seprűket.

–   Mit akarsz megint ezekkel a seprűkkel? – kérdezi. – Én nem seprűket hozok, hanem pénzt. Mégpedig jó kemény német márkát.

–   Honnan?

–   Úristen. – Barátom mutatja, hogy ő most a fejéhez kap kétségbeesésében. – Az üzletből. A pénz az üzletből jön. Világos?

–   Honnan van Romániában a magyaroknak jó kemény német márkájuk? Biztosan innen tőlünk viszik, nem?

–   Teljesen el vagy tájolva, öregem – mondja. – Ne haragudj, te mindig azt mondod, a szíveden viseled ezt az ügyet, s most látom, hogy még az alapfogalmakkal sem vagy tisztában. Abszolúte tájékozatlan vagy.

–   Eléggé, ha nem is abszolúte – ismerem be.

–   Én nem a csóróktól hozom a pénzt, hanem az üzletfeleimtől. Van ott egy jó kft, csupa tökös magyar gyerek, ők forgalmazzák az informatikát.

–   Szóval, egyszerű kereskedelem – mondom.

–   Így is lehet mondani. De azért ne lovagolj a szavakon. Gondolj bele: a cél. Az ügy! Nem cigarettát meg szappant viszek, hanem informatikát. Eljuttatom az információkat...

–   Az elektronikát. Pontosabban, a tévékészülékeket.

–   Tévéket, persze. Számítógépet ugyan minek? Az sincs, amit beletápláljanak. Nincs ott annyi kaja.

Ülök ott magamnak csendesen, nézem barátom állán a makacs kis gribedlit.

–   Értem – mondom aztán. – Most már értem, hogyan iktatod ki a seprűket.

–   Miért jössz megint ezekkel a seprűkkel?

–   Ne haragudj, kérlek, de az az érzésem, hogy te elsikkasztottad a seprűket. Közel ezerötszáz seprűt. A seprűk az imént még megvoltak, most meg már nincsenek.

–   Mi történt veled? – kérdezi együttérzően a barátom, mint egy súlyos betegtől. – Cinikus lettél. Már meg ne haragudj. Nem figyelsz már az erdélyi magyarokra. Te is csak magaddal törődsz. Könnyű itt ülni, élcelődni, kekeckedni, miközben más kínlódik, dolgozik az ügyért. Én például holnap reggel indulok is vissza, pedig alig az este érkeztem. Válaszolj egyenesen: adsz kölcsön, vagy...?

–   Vagy sem – mondom. – Nincs. Nekem nincs.

Barátom föláll, eligazítja öve mentén halványkék ingét, lenéz rám, és azt mondja:

–   Nem haragszol, ha azt mondom most, hogy többé nem jövök ide?

–   Nem haragszom – mondom. – Mert megint eljössz.

Szóló

Három évvel ezelőtt Bécsben a romániai menekültek egy része csellótokkal a kezében járkált. Elterjedt a hír, hogy a csellónak jó ára van Bécsben. Úgy nézett ki, zenészek szállták meg a várost. Többségük nem beszélt németül. Az őshonos polgári logika szerint: aki nem tud németül, az zenész, aki pedig zenész, az menekült.

Egy csellót nem lehetett már eladni Bécsben. Úgyhogy a menekültek egy része hazatért. A fekete hangszertokot beállította a szoba sarkába, és legszívesebben leköpte vagy összetörte volna, ha szemébe ötlött vagy csak eszébe jutott. De hát a rossz élményeket is kímélni kell, főként ha sokba kerültek. Nyár végén már olcsón lehetett volna csellóhoz jutni Romániában. És aztán, ezen az áron, ilyen tételben megérte volna kivinni az összeset Bécsbe. Hangszerboltot nyithatott volna ott egy élelmes szökevény.

A makacsabbja azonban nem tért haza. Lehet, lakása sem volt már, ahová a csellót beállítsa. Bécsben tehát ősszel még mindig sok ember járt fekete tokkal a kezében, amikor egyik alkalmi szállásáról a másikba átköltözött. A hajléktalanok éjszaka is abba kapaszkodtak. A megcsalt remény fekete gyerek-koporsójaként hordozták. Legtöbbjüknek ez volt az összes vagyona.

Tél elején néhányuk odaadta volna már egy snitzliért. Akadt azonban, aki nem bírt megválni tőle. Beleszeretett, akár egy emléktárgyba. Annál inkább ragaszkodott hozzá, minél értéktelenebbé vált. A feleségükkel is így voltak sokan. A cselló a fényűzés, emiatt pedig a függetlenség érzését keltette bennük. Úgy jártak-keltek vele, mint megözvegyült hóbortos hercegek, akik bármilyen költséges szeszélyt megengedhetnek maguknak. Rongyoskásak voltak pedig. Vastagon öltözve érkeztek, minden eshetőségre készen, aztán rétegekben hámlott róluk a burok. Néhányuk, a munkanélküliség idején, megpróbált csellózni tanulni, a hangszer iránti szeretetből vagy tehetetlen unalmában. Önerőből kaparászták a húrokat. Tanárra a segélyből nem tellett volna. Ám készen álltak, hogy zeneleckéket adjanak, miután sikerült kitanulniuk a hangszert.

Néhány hónapon át nem volt jó őshonos zenésznek lenni sem Bécsben. A hivatásos csellisták legszívesebben bőröndben hordták volna a hangszerüket, csak hogy ne nézzék ki őket a lokálokból, ne villanjon rájuk szánakozón honfitársaik szeme. Ez a hangszer azonban eléggé terjedelmes ahhoz, hogy egy útitáskába beleférne, nagyobb egy malaclopó alá rejthető hegedűnél, kisebb azonban egy nagybőgőnél, amelyet gépkocsiba sem lehet beszuszakolni. A közepes méretű csellókat tehát az igazi muzsikusok többnyire gépkocsiban hordták. Nem lehetett észrevenni. Azok közül, akiknek nem volt csellójuk, eszerint bárki zenész lehetett. Mintha csupa álruhás muzsikus járkált volna Bécsben.

Képzeljük el, hogy azon a nyárutón megérkezett Bécsbe egy igazi csellista is, az Orient-expresszel. Egyik kezében a hangszert cipelte, másikban kölcsönkért bőröndöt, abban a frakkját, egy váltás fehérneműt, pizsamát és két üveg szilvóriumot. Az egyik üveget a meghívó menedzsernek szánta, a másikat arra az alkalomra, hogy ha mégis barátokra tenne szert, megkínálhassa őket a szállodaszobában. Előre élvezte, hogy tikkognak a kegyetlen italtól. Barbárnak vagy alkoholistának, ám mindenképpen kemény legénynek nézik majd, aki mégis képes finom hangokat kicsikarni a hangszeréből. Angol gyártmányú cselló volt, egy köteg vámpapírral, bizonylattal ellátva.

A gyér osztrákok már a Westbahnhofon megbámulták. Ő meg azt nézte, mennyi csellista szédeleg vele együtt a csarnokban. Nem merte megszólítani őket. Vak hangot nem tudott németül, de nem csak emiatt hallgatott. Csodálkozott, hogy a látszat szerint ennyire elterjedt, szinte népi hangszer a cselló Keleten, ahonnan a kollégái is érkeztek. Mint valami folklórfesztiválra. Többségük bolgárnak látszott. Őt azonban neves zenekarhoz hívták, két szólóestre. S nocsak, további húszat is idecsődítettek. Ilyen hamis ez a Nyugat, nemhiába csepülik Keleten. Csak az egzotikum érdekli őket. No meg a szenvedés. Az is különcségnek hat itt. Ha nem fáj a lelked, nem is vagy érdekes.

Zavarát fokozta, hogy senki nem várt rá, nevével egy kis kartontáblán, ahogyan azt levélben ígérték. Több mint két órát késett a vonat, de mégis. Mit kell átigazítani tulajdonképpen: az órát vagy a menetrendet? Máris úgy érezte, kiuzsorázták: elvették tőle az ideje egy részét, és sem kamata, sem hozadéka. Legszívesebben nyomban visszautazott volna, habár mindössze ötven schillingje volt, a zoknijában, azt is átizzadta az izgalomtól. A kenyerét pedig már megette.

Volt itt kirendeltsége az ENSZ-nek, az OPEC-nak, mindenféle nemzetközi szervezetnek, éppen csak neki nem volt egyetlen ismerőse. Idetelepedett barátai közül egyiknek sem írta fel otthon a címét, nem akart találkozni velük. Árulóknak tartotta őket, akik akkor hagyták el a hazájukat, amikor a legnagyobb szükség volt rájuk. Mozartot nyűvik most is, éppen csak más zenekarban. Mozart, persze örökké- és mindenüttvaló, de a közönsége mindig más. Ez pedig elváltoztatja még az örökérvényűséget is. Zavarossá válik a mindenség, hogyha megnevezik.

– Adjonisten – szólalt meg mellette egy apró alak. Mellközépig lógó, vörös szakállt viselt az illető, néhány zsömlemorzsával díszítve. Otthon az ilyen szőrzet törvénybe ütközött, a földig érő alak tehát csakis valami ügynök lehetett. Vagy az itteni koncertirodáé, vagy az otthoni titkosrendőrségé. Ez is csellótokot hurcolt magával, alacsonyan karcolta vele a keramitburkolatot. Mit rejteget ugyan ebben az értelmetlen dobozban? Lehetséges, hogy semmit,

****** olyan volt, mint a régi képeslapokban, otthon. Egy koncertteremben elhalványultak a fények, és ő játszani kezdett. Bécsben koncertezett végre, és megtapsolták. A hölgyek keble csak úgy rengett a mély dekoltázsban.

Arca előtt egy szürke formaruhás férfiú verte össze a két kemény tenyerét. A csellista erre felébredt, és nem tudta, vasutas vagy rendőr az illető. Azt sem tudta, merre induljon, pedig a rendőr vagy vasutas mutatta az irányt, és azt is, hogy indulnia kell. Bólogatott rá. Ja, ja! Kezdte összecsomagolni a hangszert. Ja, ja.

Nem az ő csellója volt. Felismerte már a tapintásáról. Egy tucatáru hangdobozt tartott átölelve, még rá is izzadt egy kicsit. Mutatta a formaruhás férfiúnak. Miképpen mutathatta volna azonban, hogy valami nincs? Amikor ott van, ráadásul, helyette egy másik, ugyanolyan. Éppen csak nem az. Sokba kerül egy ilyen árnyalat.

Szereztek neki egy tolmácsot, az meg kint hagyta a csellótokját egyik barátjánál. Ő jegyzőkönyvbe mondta, hogy meglopták. Anyanyelvén is nehéz volt elmagyarázni, megértetni, hogy ez nem az ami. Megnyugtatták, hogy majd utánanéznek. Adja meg a címét. Az otthoni lakcíménél nem is volt egyebe. Bediktálta. Megköszönték. Mondták, hogy mostanában elég sok a galiba a csellókkal Bécsben.

A csellista aztán újra az állomási csarnokban állt, de most már azzal az érzéssel, mint akit néznek. Mindegyre vakaróznia kellett, és mintha büdös lett volna. Álmos volt még egy kicsit. Nem is álmos, bódult. Mint aki túl sok fájdalomcsillapítót szedett: nem enyhült meg tőle, hanem valami idegen állapotba került. Kóválygott csendesen, káprázva bámulta a kirakatokat.

Egy borostás ember lépett hozzá. Ennek áttetsző feje volt; mintha egy villanyégőn kinőtt volna a szőr. Vattázott dzsekit viselt a melegben. Beleszokhatott: nem izzadt már. Az iménti tolmács volt, csak kevésbé alázatos.

–   Művészem – mondta. – Hajnalban indul a vonat. Itt a jegyed. Másban nem segíthetek. Művészem, mondd el otthon a spártaiaknak, hogy én most szobafestő vagyok. A maroknyi székely meg szikla. Porlik. A diplomámat azért juttassák ki valahogy. Verstanden?

A csellista zsebébe dugta a vonatjegyet, a saját otthoni címét, aztán megtaszította egy kissé, mintha gyaloglásra ösztökélné. A csellista eldöcögött a sárga műanyag székekig, leült az egyikre, és bóbiskolt még egy kicsit. Így volt ez rendjén, végül is.

A menedzsere ezalatt négyszer mondatta be a hangosbeszélőben a nevét. Ébren sem értette volna. Idegenül hangzott, egyetlen magánhangzó nem volt a helyén.

Hajnalban felszállt a meglepően tiszta vonatra. Egész úton hazafelé azon gondolkodott, mit válaszol majd annak a négy-öt bizottságnak, amikor számon kérik, hogy volt képe eladni a drága csellót, és hogy mit vásárolt az árából? – Ez meg mi a franc? – kérdezik a hazajutott gyatra hangszer láttán. Elvégre Keleten mindenki ismeri a csellót.

Barátom! Ez az érzelmesre fordult történet nem elejétől a végéig a képzelet szülötte. Lényegét tekintve semmiképpen sem az. Csak olyan. A valóság mindannyiszor túlmerészkedik képzeletünk határain.

Tény, hogy sok közös ismerősünk járkált csellóval Bécsben 1988 táján, és köztük egy igazi művész, aki ügyet sem vetett rájuk. Számuk is hitelesíteni képes bármely fantazmagóriát. Bolyongtak ott annyian, hogy bármit elhihessünk, s ugyanúgy elképzelhessünk róluk.

És, persze, szórakozzunk.

Mi másért történnének a történelminek nevezett események?

„Kis szobában kis parasztok” meg én

Az ember itt már bajt, bút sem ígérhet. Nem tud a szavának állni. Rosszat jósolni szinte kockázatosabb, mint cselekedni.

Kétséges ez a télelő.

–   Ha a kutyából nem lesz szalonna, nem tudom, mit eszünk a télen – mondja Kereki.

–   Beharangozták nekünk az összeomlást még idénre, és abból sem lett semmi – mondja Pató.

–   Tavaszra aztán megjönnek a fecskék, és felmennek az árak – hallom Kerekít.

–   De nem annyira – így Pató.

–   Csak egy kicsit, de fel. A fene tudja kivárni azt az összeomlást.

–   Hát majd a pártok.

–   Abban vannak már, amiben az egyik szeretné a másikát.

–   Azért én mégsem nagyon kívánnám, hogy lángra kapjon a társbérlőm háza, mert az én fejemre is ráomlik a tető.

Osztjuk a világ sorsát, íme. Kezdünk a kormány pártjára állni az egyik lábunkkal, hogy aztán nyugodtan szidhassuk.

Magyarok volnánk elvégre.

Lennénk, mondják másutt.

A határ nem nyelvi, hanem csak nyelvtani.

–   Egy kormánypárti szív ugyanannyit ver percenként, mint egy ellenzéki – szólal meg a költőibb lelkületű ember.

–   Most mindenkié egy kicsivel többet ver – így Pató.

–   Némelyiké meg félre.

–   Ezen nem fogunk összeveszni.

–   De ők igen.

Odakint csöndesen elered egy felhőből a hó. Aztán fennakad.

–   Hideg lesz.

–   Az anyjuk istenit!

Morognak csak a régi viccen. Újakat nemigen hallani. Az írók legalább kitalálhatnának néhányat. De őket elsavanyítja az adótörvény, és hogy nincs aki kiadja a könyveiket. Kapára kapnak lassan.

–   Azért mondjon valamit.

–   Hogyne, hogy megcáfolja.

Kereki tölt Patónak, nézik aztán együtt a bor gallérját, szótlanul.

–   Veres ez a bor – szólal meg később Pató.

–   Ne politizáljon állandóan!

–   Lőre ez.

– Az.

Ott hagytam el, hogy nem váltak be a vérmesebb baljóslatok. Folytatni próbálom az írást, már csak azért is, nehogy bele kelljen szólnom a vitába, amit kitaláltam. Két súlyos vendégem csak ül, nézi egymás bal válla felett a falat.

Na szóval, nem dőlt össze az ország, hogy búsonghatnánk a romjain. Mert ez is becses hajlandóságunk ám. Akárcsak az, hogy gyanús számunkra, aki remél. Hazudik szerintünk a honatya, ha nem köti fel magát, és hülyét kiáltunk a kacagóra.

De áll itt minden, néhány dolog nagyon is áll.

–   A földnek meg nemhogy felmenne az ára, hanem esik inkább – mondja Kereki.

–   Azt maga csak hiszi – mondja Pató.

–   Vagy remélem. Akkor lehet, hogy vennék.

–   Olyan ez a föld, mint a becsület. Ha elvették egyszer, hiába adják vissza, nem az igazi már.

–   Most sokakat rehabilitálnak pedig.

–   De főleg halottakat.

–   Nem mindegy az magának?

–   Nekik!

–   Nekik igen. De akiket most zárnak be, azoknak nem. Azt mondják, néhányat azért most is bezárnak.

–   Csak úgy tesznek.

Megegyezem tehát magammal, hogy áll itt olyasmi is bőven, amit megdöntöttünk. A megjósoltak helyett pedig érkezett baj tudatlan és fölösen. A világ útja ugyanis nem a mi eszünk kereke után fordul. Fordítva kellene, de azt is csak félig: úgy igazodni, hogy változtassunk közben. Könnyű ezt mondani, aminthogy jósolni is könnyebb, mint beváltani vagy letagadni.

Abban maradok, hogy kétség helyett egység volna a kívánatos. Nyomban leintem magam: műkedvelő politizálás ez, KevélyKereki-Pató Pál úr, nem vagy te különb, mint a két feltalált vendéged együtt. Mint mindenki, aki a hóesést nézné inkább, télen álomra hajlik, és felriasztva ugyanazt mondja. Nem lehet a világot – de még egy országot sem – szívritmusra szabályozni. Mert igaz, hogy egyformán vernek a szívek – nyugalmi állapotban. De mástól és másféleképpen pörögnek fel, és leginkább egymás gyűlöletétől. Úgy, hogy még a példabeszéd is dadogós most. Félrejár az ember szája.

–   Mondják, viselős a Piros.

–   A gyűléstől is az. Ilyenek mostanában ezek a gyűlések. Nincsen már fegyelem, mindegyre kijárnak.

–   Nem tudja, kitől van?

–   Hát, van nálunk kisgazda, emeszempés, de mégiscsak egy vendég fideszestől lehet. Nem irigységből mondom.

Bólogat az én két műparasztom, szinte leesik a fejük. Kiderül, hogy ez a Piros nem fogja tudni etetni a fattyát, mert nem ad már rá pénzt a gyár. Nem kell a gyárnak Piros. De legalább megspórolja az útiköltséget, amit a háztájiban keresett, hogy bejárhasson a gyárba. Elmegy-e most majd cselédnek Piros, az itt a kérdés. Több a kérdés, mint a gazda, akihez szegődni lehet. Annak is idegen a fele, nem vállalja Piros gyermekét. A hazaiak még nem tollasodtak meg annyira, hogy kopasztani is lehessen őket. Az állam azért megpróbálja.

–   Csóré madárnak csak a nyelvét tépheted.

Most már jól szórakozom, folytatom tehát. Nem utolsó játék ez ma estére, amikor tengeren és valóságon túli családok múlékony gyötrelmeit mutogatja a televízió. Igaz is; azt fogom szidni ezután. Csakhogy úgy elírták előlem a pocskondiázó jelzőket, nekem már nem maradt. Kereki és Pató ámulattal nézi ugyan, ha nem szunyókál éppen. Ők csak a televízióból tudják, hogy baj van a televízióval. Arról is az elnök jut eszükbe, akinek nem hagyják, hogy hagyja magát. Meggyőzni vagy megveretni, mindegy az már. (Ezt feltehetőleg én adom Kereki és Pató szájába, nem is tudom, melyikükébe.)

Nagyon esti ez a délután.

Ilyenkor szöknek át a határon a népek, a korai sötétedéssel, amikor eláll az őr szeme.

–   Tudja, mi kellene a mi katonáinknak a hadviseléshez? – kérdezi Pató. – Gulyáságyú!

–   Gulyásra sem telik nekik. Az ágyút meg, hallom, eladjuk titokban külföldre.

–   Gulyásért, lehet.

–   Aztán éppen ide futnak előle a szerencsétlenek. S a gulyásunkat is megeszik.

–   Nézze – fog bele Pató a magyarázatba –, most visszakapjuk az egész népességet, amit a háború után elvettek tőlünk.

–   Erre tényleg áll a mondás: fegyverrel vesszük meg...

–   Olcsó az élet, az már igaz.

–   Amikor négyszáz forint a hús kilója?

–   Az emberélet, azt mondom. Az olcsóbb.

–   Bizony, kívülről nagyobbnak látszunk, mint belülről. Akár a hadi sátor.

–   Meg a literes üveg.

Gyanúsan érzelmesek, szinte álomszerűek lesznek lassacskán ezek az én zsíros parasztjaim. Úgy mondják a magukét, mintha könyvből olvasnák. Becsukott könyvből, persze.

Kint közben kitisztul az ég, mégse látszik. Este lett, valóban. Szájába vett a sötét délután, s ott még feketébb. Ülök a sarokban és csendesen lirizálok magamnak: kitalálom a valóságot: hogy ülök a sarokban és kitalálok.

Hovatovább magam felé fordul a figyelmem, magammal foglalkozom. Bajlátott ember úgy nézi az ország dolgát, mint a családi képet: előbb magamagát keresi rajta.

Egyedül próbálkozom, igyekszem visszatalálni a kezdeti, öngerjesztő gondolathoz, amely magyarázatként az ellentétét is magában hordozza. Addig jutok:

Magyarok!

Itt abbahagyom, mielőtt szónokolni kezdenék a magyarok egyik felének a másik ellen.

 

A tavalyi hó alatt

Erdély a magyarság egységének más kézen tartott záloga – mondogatom; s most magyarázom is.

Ha létezik eszme, amiben e kusza nemzet tagjai egyetértenek: ez a föld az. Ezért is a magyarságtudat egyik állandója a sok kétséges között. Baj volna azonban, ha ez a bizonyosság is legenda volna csak. Hiszen tudásunk és érzelmeink igencsak változatosak, változók az örökegy Erdély dolgában is, és gyakran zavarosak. Nem az erdélyi más népek kuszálják össze, hanem legalább annyira azok és önmagunk nem-ismerése. A nemzettudat zavarainak tünete jele is tehát Erdély. Már csak azért is, mert vele a magyarság nem csak önmaga egy részét, hanem a biztonságérzetét, sérthetetlenségének tudatát veszítette el, és ez újabb zavarok forrása lett, az emlékezetkieséstől a szándékos felejtésen át a bódító imádatig. Erdély a tudat és a vágyakozás világába került. Mesévé változott.

Erdély eszerint egy ősmítosz tárgyiasult formája, amelynek legenda-mivolta gyakran előbbrevaló a tárgyszerűségénél. Keserves dolog, hogy ez a legenda politikai kérdés is ugyanakkor.

Mindennek belátása késztetett arra, hogy néhány régebbi vélekedésemet is bevegyem ebbe az alkalmi gyűjteménybe. A „politikai helyzet” ugyanis a határ mindkét oldalán változott azóta, és bizonyára a továbbiakban is alakul, a lényeg azonban megmaradt. A lényeg pedig a magyarság viszonya Erdélyhez, és még csak nem is annak forgandó állapota. Viszonya ugyanakkor a saját kebelében létező mássághoz, és önmaga mások hatalmában lévő részeihez.

Ezért is, hogy nem tudósításokat, hanem vélekedéseket, vallomásokat közlök róla. Jogom van hozzá: a szülőföldem ez; és ifjúságommal együtt hagytam magam mögött. Így is maradt meg bennem, tanult gesztusaimban, szavaimban. Én személyesen is átéltem elveszítését, számomra is már félig emlék, félig álom. Mindezek valósága ugyanakkor. Így is lehet érteni azt, hogy más kézen tartott zálog. A múlt és a jövő tartományába tartozik, kétségesnek egyedül a jelenét vélem: benne magamat. És éppen erről beszélek.

Elkeserít, néha haragra gerjeszt, hogy Erdély szépsége: a mítosza elfödi a valóságát, a benne élő más népeket is. Ilyen indulat diktálta az itt olvasható írásokat. Nem elnézést kérek érte, és a megértést sem a magam számára.

Idézetek

Felelnem kellett egy csoportosan, nyilvánosság előtt feltett kérdésre. Mi a magyar? „Mit ér az ember, ha magyar?”

Válságos (vagy csak átmeneti) korszakokban, úgy látszik, a kérdés újra és újra elhangzik. Kapaszkodni kéne a feleletbe. Meghatározni önmagunkat, és azzal együtt helyünket a világban. Hiszen még földrajzi helyünk is kétségessé vált néha, és furcsa indulatokat vált ki manapság is néhol.

Nem tudom, ilyen módon feltették-e valaha is a kérdést más nemzetek? Azzal vigasztalom magam, hogy némelyek el sem jutottak a megfogalmazásáig, nem tudják vállalni még a vele járó önkínzó fájdalmakat. Hiszen sajgató kérdés ez, már maga az is, hogy felmerül. Most ünnepi alkalomból hangzott el – de hát nekünk ünnepeink is gyakran tétovák.

Más nemzetek túl vannak rajta talán – ha egyáltalán felmerült kérdésként, hogy kik ők. Ki az angol? Micsoda? Félő, hogy ilyen kérdést csak a magunkfajták tesznek fel nekik, s nem ők maguknak. Ők, köszönik, megvannak. Ad abszurdum: csupán egy színes bőrű brit alattvalót tarthat időszakos izgalomban, hogy vajon ő angol-e?

Mi tehát a két fázis között vagyunk a kérdésünkkel. Talán emiatt a köztes állapot miatt nem tudunk válaszolni rá. Szép idézeteket, magyarságunk megőrzéséről szóló vallomásokat, vagy éppenséggel újabb kérdéseket adunk válaszul. Valójában „megtartjuk”, és nem meghatározzuk magunkat. Mintha védekeznénk folyvást.

Az idézetek pedig mind-mind régiektől valók. Élő ember szavait nem vette szájára senki ezen az ünnepen sem. Jelent ez valamit, többet annál is, hogy a gyors változások közepette nem bírtuk megfogalmazni még a válaszunkat. Határokon túl, kisebbségben élő magyarok pontosabban fogalmaznak: ők valami ellenében, naponta érzik, tudják, hogy mit jelent és mivel jár magyarnak lenni. Ők nem csak beleszülettek egy nemzetbe, hanem tudatosan választották is, sok más lehetőség közül, identitásuk ellenében ható erők szorításában. Határon belül eszerint csakis önmagunk ellenében felelhetnénk a magunknak feltett kérdésre. Sokan megteszik. Lesz a válaszból aztán gőgös odamondás, kisebbrendűségi szepegés, esetleg zsidózás és egyéb. Messze vezetne ez a logika. Szerencse talán, hogy nem formális és főként nem egyéni logika szerint vetődik fel a kérdés, minthogy a történelem sem ilyen utakon jár. A válasz azonban kinek-kinek személyes ügye. Személyes, de nem magánügye.

A költő által feltett kérdés lényege is ez, innen a tragikuma. Hiszen félig benne a válasz: az „ember”. A „magyar” mintha ennek korlátja volna. Lemondás az emberi teljességről – mintha. Az egyéni lét kolonca ez, a kérdés sugallata szerint. Megtoldhatnánk azzal: megtartó nehezék ez. Bánatot és biztonságot egyaránt nyújt a közösségbe tartozás.

Csak hát, többnyire elmélet ez így. A valóságnak nevezett hétköznapi létben nem így merül fel – mint mennyei tudatalattiból – a kérdés. Az éhes gyomrok világszerte egyformán korognak, nemzetre, vallásra tekintet nélkül. Az életet nemző ölelkezés boldog jajgatása is egyetlen nyelven hangzik a földkerekségen.

Hát akkor?

Hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy a nemzet önvédelmi célzattal összeállt emberek történelmi vállalkozása. Nomád ősiségű népeknél ez nem is alaptalan meghatározás. A testvérnélküliség is erre indít. Kissé sivár azonban. Benne van mégis a magyarság önkéntes és tudatos vállalása. A kisebbségi sorban élők a példa rá. Mindkét jelző fontos, életbevágó. Az önkéntes választhatóság és a tudatos választás.

A kutya kutyának születik, nem lehet belőle más. Emberből lehet: nemzetet is válthat. A nyelvvel együtt. Hiszen – módosítsunk egy újabb idézetet – nem az cserél lelket, aki hazát cserél, hanem aki nyelvet. Szerte a világban, az államhatárokon kívül élnek más hazában vagy hazátlanul – magyar emberek. De csakis önkéntesen és tudatosan azok, amik. Nyelvükben, és mindazzal, amit a nyelv hordoz. Mert egyetlen más nyelven nem ejtenek olyan á hangot, amilyen Vörösmarty Mihály nevében szerepel...

Nem véletlen, hogy kisebbségi sorban élő magyarok iskoláért és a nyelvhasználat jogáért küzdenek. Még csak nem is a nemzeti szimbólumokért, minthogy azok jórészt az államiság jelképei is egyben. Többnyire nosztalgikusak számukra, nem annyira tényszerűek. Meg hát változók is...

Efféléket kellett volna végiggondolni a körkérdésre adott válaszokkal. A kérdezettek többnyire XIX. századi idézeteket mondtak, vagy azok szellemében szóltak. Minthogy maga a kérdés is idézet.

Van dolgunk tehát elég. Egyelőre talán annyi, hogy a magunk kérdését megfogalmazzuk. Biztosan benne rejlik majd a válasz is. A kérdést fellökő indulatot vagy a tűnődő megfontolást ugyanaz az erő szüli, amely a válaszokat. Éppen csak alkalom, alkalomnál több: állapot kell hozzá. Azon kell dolgoznunk, hogy olyan állapotot teremtsünk magunknak és magunkban, amelyben az új kérdés megfoganhat.

Beszélgetés közben én erre gondoltam, ez volt az ünnepi alkalom tanulsága számomra. Beszéljünk, kérdezzük egymást tovább.

Túszok a repülőgépben,

avagy

„a dolgok természete”

Amikor, áttelepülésem után, 1984 tavaszán hirtelen-váratlan az MSZMP egyik, azóta veszendőbe ment ideológusa elé kerültem egy szál pulóverben, bátortalan, bár ideges kérdésemre, hogy a magyar vezetés miért nem tesz valamit a romániai magyarságért, melynek egyik legsúlyosabb, már-már létét feladásra késztető árvaság-élménye, hogy magára hagyták, azt a választ kaptam: folyamatosan dolgoznak érdekében, ám ez „a dolgok természetéből adódóan” nem hozható nyilvánosságra. – Akkor hát ellenőrizni sem lehet, hogy tesznek-e valamit – vetettem közbe, megfeledkezve arról, hogy „a dolgok természetébe” a diplomácián kívül egyfajta szövetségi rendszer és ideológia is beletartozik. – A kisebbségi sorban hagyott magyarok számára az volna a fontos, hogy szóljanak értük, akár helyettük is. A szó is erőt adhat, hogyha hallatszik. Ilyen lélekerősítő dolgokban még hazudni is lehet, bár nem muszáj. Az igazság is megteszi.

Ekkor hangzott el, kissé unottan a fényes irodában: – Bármit teszünk értük, rajtuk torolják meg, csak nekik lesz rosszabb... – Lehet ennél rosszabb már? – kérdeztem még 1984-ben, egy pillanat alatt elveszítve az ide vonó reményt.

Ismertem persze a tételt, Balogh Edgár a maga népies-képies stílusában úgy fogalmazta meg: „Ne lőjetek a repülőre, túszok vannak benne”. Terjesztették ezt aztán a romániai magyarság egyéb jelesei is, különféle vendégházakban.

A képi beszéd szép, erdélyies, főleg tetszetős, és főként pontatlan. Szó sem volt holmi lövöldözésről, még a diplomáciai terepasztalokon sem. A „túszok” kifejezés pediglen, ugyancsak valószerűtlenül azt sugallta: majd kiváltják őket, valamilyen áron. Bármi áron – vélték a hinni botor bátrak. Miközben, „a dolgok természetéből adódóan”, ilyen értelmű – legalább titkos! – tárgyalások sem folytak a terroristákkal, nem is készült senki hasonlóra.

A magasröptű tétellel azt sikerült elérni csupán, hogy megnyugtatták a honi hatalom lelkiismeretét, ha netán felébredt volna; igazolták negyvenesztendős semmittevését, -mondását. A kisebbség helyzete pedig „a dolgok természetéből adódóan” tovább romlott. Nemzetközi fórumokra – ha már az anyaországi nyilvánosság elé nem vihette – a tetszetős elméletek képviselői által sem juthatott. Azok megtartották Románia belügyének, mintegy maguknak a sérelmi listát.

Gyér ismereteink szerint a román vezetés „joggal” tartotta-tartja belügyének a nemzetiséggel való bánásmódot máig is, és nem csak elvei okán: a magyar vezetők bízták oda, ha igaz, még 1957ben, amikor egy bukaresti találkozón kijelentették vagy bevallották: nem avatkoznak a kisebbség ügyébe. Magyarán: cserbenhagyták az akkor még két és félmillió magyart.

Lehetséges, hogy a szocializmus egyedül és nemzetiségeket is üdvözítő hitével tették ezt (bár ’56 után saját bőrükön tapasztalhatták igazi természetét), akkor is: ez nem mentség, csupán magyarázkodás. Főként a korán beérett „eredmények” ismeretében, amikor odaát már nem csak a lenini nemzetiségi elveket, hanem az államközi egyezményeket is megszegték...

Ama beszélgetésben az döbbentett meg leginkább, hogy az illető régi vezető-ember mennyire tájékozott minderről. Jobban tudta, mint én, hol lakik a magyarok Istene, és hány iskolát zártak be a háta mögött. Addig, sok más kisebbségi magyarhoz hasonlóan, a tájékozatlansággal mentegettem magam előtt a közönyt, passzivitást. Ilyen-olyan kényszerű szövetséggel is, „a dolgok természetével”. De azóta boldogan szegényebb vagyok egy illúzióval, és haragosabb valamivel. Azóta a pártközpont egyik középszintű illetékese is kártékonynak minősítette – viszonylag nagy nyilvánosság előtt – a „csak nekik rosszabb, ha mi teszünk értük” tételét. Két évvel ezelőtt mondotta ezt, és akkor sem vigasztalt meg vele. Visszamenőleg nem létezik jóvátétel, a posztumusz rehabilitáció rosszabb az in contumatiam hozott halálos ítéletnél. Utóbbit még élvezheti az élő, élhet vele, ha úgy fordul a sors. A hajdani bűnök bevallása legfennebb a bevallón könnyít, de nincs hatása a holt áldozatra.

Vélhetőleg a realitás, a végszükségben idemenekülők s az általuk hozott hírek, okozott gondok szorították erre a fel- és beismerésre a középszintű illetékest, nem holmi „államrezon”, vagy elvi hithűség. Merthogy minap a szocializmus válságával együtt derült ki a nemzetiségi kérdés megoldatlansága is – minthogy „benne volt”, része és részben okaként. (Csoóri Sándor, a Durai-könyvhöz írott előszavában ezt fájdalmasan és ezzel provokálóan végig is gondolta volt – akkor ki is kapott érte.) A monolitikus szocializmus etnikailag is érvényesíti jellegét, a hatalmával együtt: egyneműsít, azaz homogenizál. Előbb a „nagy célokhoz” képest másodlagosnak nyilvánítja többek mellett a nemzetiségi-nemzeti kérdést, majd mint ilyent „megszünteti” – szövetséges szomszédai áldása rajta. A román vezetés egyenesen dicsekszik ezzel az eredményével. Megoldottnak tekinti a dolgot. Régi tárgyalások alapján belügyének is. Ha nem is jog szerint, de formailag igaza lehet...

A túszokat pedig már a repülőben kivégzi a parancsnok maga, akit alkura sem lehet bírni. Nem az ő élete múlik rajta – bár hajlamosak vagyunk elhinni magunknak a másik, ugyancsak kisebbségi fogantatású tételt, hogy a nemzetiség ama országnak nem csak túsza, hanem létének biztosítéka, záloga is egyben. A maga ejtette tússzal, saját gépén kénye-kedve szerint bánik a pilóta, idelent annak még kiáltása sem hallatszik – mondhattam volna még a főilletékesnek, de akkor nem jutott eszembe egyszerre minden. Neki sem.

Így telt-múlt csendesen az idő, 1988 nyaráig, amikor százezer ember követelte kiáltva a Hősök terén: a magyar vezetés vigye nemzetközi fórumok elé határain kívül szorult részei ügyét. Sokan lelkesedtek, a túszokkal teli repülőt ujjukkal fenyegetve, ami – albán módszer szerint – a kis országok légvédelme. A magyar szóvivő két napon belül elutasította a népvágynak még a lehetőségét is, közölve válaszul, hogy ez mindössze két ország dolga. Mint holmi fennakadás a cserekereskedelemben.

Most szinte mellékes, hogy a véletlen tömeg (szokása szerint) ismét bölcsebb volt nála és mögöttes hivatalánál. Az ilyen bölcsesség úgyis nehezen érvényesül, mert csupán „képviselői által”, hivatalokon keresztül éppenséggel. Annyi kiderült legalább: a magyar hatalom már nem egy másik ország belügyének, hanem „két állam viszonyában felmerült vitás kérdésnek” tekinti a dolgot. Ne adj Isten, hogy nemzeti kérdésnek tekintette volna, mint egy szuverén európai állam!

Van rá másfél századnyi példánk, hogy a romániai magyarság eddig két ország között legfennebb alku tárgya és viszály oka volt. Valahogy úgy, hogy a román „fél” mindig pontosan tudta, mit akar, a magyar meg folyamatosan „visszakért” vagy visszatért. Tisztázni soha nem sikerült – minthogy nem is kabátlopásos ügy ez –, a vallomásokat pedig hol túllihegtük, hol el sem mondtuk.

Példa tehát akad tömegével, éppen a „koncepció” hiányzik. A nemlétező elképzelés is szemünk láttára változik – íme –, ahelyett hogy kézenfekvő következményként kialakult volna, ha már előfeltételként meg nem fogalmazódott.

Belügy volna mindez, s az is mindaddig, amíg a koncepcióváltások, –keresések időközeiben és zavaraiban el nem hull jó néhány magyar, aki persze status quo szerint úgysem a miénk. Kit a kiábrándultság, a reménytelenség lök át más nemzetbe vagy más határon túlra, kit a védtelenség és árvaság hidege hajt más nép meleg kebelére. Két állam kölcsönös ügye, vagy egyik-másik belügye volna ez? Az emberek sorsa.

A román diktatúra, az össznépi és az azzal együtt megtetézett nemzetiségi elnyomás mára már az egész világot érintő, úgymond „destabilizáló tényező”. Hát, ha kettőn múlik csak, a magyar állam is felelős, egyik félként, a világra leselkedő veszedelemért – kellett volna mondanom. – Éppen azáltal, hogy pusztán két ország vitás kérdésének tekinti azt, ami bel- és külpolitikán innen és túl Európa biztonságát fenyegeti, s nem hajlandó olyannak vallanivállalni, amilyen s ami.

Ez a „köztes” álláspont ingatag tehát, hiszen az egyik már mássá, a másikává változott; és további mutációk is várhatók, „a dolgok természetéből adódóan”.

Magyarország a világhoz akar felzárkózni – halljuk mindegyre. Úgy látszik, a magyarság ügyét mégsem véli világkérdésnek, mint a szoftverekét vagy az eladósodást. Létével szemben más a mérce, mint a jólétével talán?

Ilyesmit kellett volna kérdeznem, még 1984-ben, ama ideológustól. Hogy bajainkból sem tanulunk már? Más kárán sem, mi okosok ?

A kérdések messzebbre vezetnek, mint ameddig illusztris fogadóm hatalma ért és tartott. Azóta a „túszügy” metaforaként is elveszítette értelmét a változó politika valamely kanyarában. Egyvalamire mégis figyelmeztet: a koncepciót helyettesítő – sosem pótló – tételek és előítéletek baljós természetére.

A soros tétel ma (még mindig, még ha változóban is), hogy ne teregessük világ elé a közös szennyest. Én pedig álmomban számolok. A túsz-tétel szűk négy év alatt tűnt semmibe (és sodort oda többeket). Az új, tétova elképzelés színeváltozása mibe kerül, mennyibe, és hányan vesztenek rajta? – kérdezném a főilletékest. Aki már maga sem tudja, hol van.

1988

Keserves fesztivál

az erdélyi menekültek javára (1988. június 10–11.)

Borúsabb, fájóbb alkalomra aligha rendeztek fesztivált, koncertet, kiállítást, mint manapság Magyarország-szerte, az erdélyi menekültek segélyezésére. Lélekemelő lehet ez az összefogás – és megalázó a tehetetlenség érzése, hogy ennyit tehetünk csupán, a terrorral szemben pusztán a szó a fegyverünk; nyelvet, lelket, embert ölő diktatúrát, falvak eltörlésére készülő buldózereket szép szóval akarunk megállítani, vagy aggodalmaskodó jegyzékekkel. De hát, tegye dolgát ki-ki ereje, hatalma, lelke szerint.

Azt hiszem, többet ér minden pénznél, ami begyűlhet, hogy legalább alkalmanként beszélhetünk, s talán szót is érthetünk arról, „mit ér az ember, ha magyar?” Szomorú, hogy ezzel is vártunk, amíg tragikussá válik ama alkalom, s azt is mások teremtik meg nekünk: tudtunkkal és ellenünkre. Megsanyargatottak, földönfutók, megcsalatottak és kétségbeesettek tömegének kellett az országba bezúdulnia ahhoz, hogy szó essen végre mindarról, amit régóta tudtunk – vagy tudnunk kellett volna – róluk és mimagunkról.

Könnyen felejti nemzetét, aki nem szenved érte naponta. Vannak olyan gyulladásos vidékei a világnak, ahol pillanatonként juttatják eszébe, verik fejébe, kicsoda ő valójában. Minden veszteség, kudarc és fájdalom felidézi. Bárcsak egyszer már az öröm juttatná sokak eszébe, hogy ők magyarok. Azt kérdezi már-már magától az ember: lehet-e bírni sokáig, élethossziglan az ilyen intenzitású tudatot, szenvedélyt? Lehet-e magyarnak maradni örökös sebben és tűzben? Lehet-e élni folyamatosan ellenkezve, védekezve, állandó készenlétben, sohase felszabadultan? Nem fárad-e ki a remény maga is?

Összmagyar tanulságot sejtet és sugall a kisebbségi magyarok sorsa szomszédainkban. Másfajta, hatalmi vagy erkölcsi kényszer alatt, másféle kisebbségi és vereségtudattal hazán belül és kívül rombolódhat lélek, ember, szellem.

Csak hát, kár volt annyi embert feláldozni ilyen, forradalmakat szító, kézenfekvő tanulságért; és még el is hallgatni ezt az áldozatot, s mögöttes okait, indítékait. Az egymást váltó s tagadó országnagyok jó ideig mintha éppen egymástól vették volna át ezt a hallgatást, miközben elődeikkel egyebekben nem vállaltak közösséget. Éppen csak betartották az általuk aláírt szerződéseket. És két emberöltő óta tudjuk, ha nem is tanultunk belőle, hogy „vétkesek közt cinkos aki néma”.

Most, hogy rés támadt a némaság falán, sokan kérdezik: miképpen jutottunk idáig? Hát tényleg ekkora a baj? És miért? Valóban életveszélybe került a magyarság egy része? – és hitetlenkednek a tragédia hallatán. Azt sem hinnék – hihetnék –, hogy ma délben hat méter szintemelkedéssel tetőz Pest-Budánál a nemzetközi folyam, ez a Duna. Az effajta veszélyt előre szokták jelezni az arra hivatottak, hogy fel lehessen készülni rá, gátat emelni és menteni a menthetőt.

És most egyszerre mégis itt az áradat?! Nemcsak a menekültek, hanem a gondok, rémségek és zavarok özöne.

Ezernyi előjele volt pedig, és tudói is voltak ezeknek a jeleknek. A beszélőket elhallgattatták vagy túlkiabálták a hivatásos elhallgatók, akik talán náluk is jobban ismerték a készülő csapást, a számadataival együtt. Csakhogy, megszólalva, önmagukról is vallaniuk kellett volna.

A háború alatt egy kormányzat, egy kényszerű, rossz szövetség miatt egy egész hadsereget hagyott sorsára a Don-kanyarnál. Másfél évtizeddel később, a legsúlyosabb békeidőben, egy kommunista vezetés „baráti látogatáson” biztosította a vele szövetséges szomszéd államot, hogy nem avatkozik a nemzetiségekkel – vagyis a magyarság egy részével – szembeni politikájába. Magyarán: magára hagyta, kiszolgáltatta véreit. Ennek pedig a nemzetközi joggyakorlatban mára már pontos megnevezése van; főbenjáró bűnnek számít. Békében is.

A kiszolgáltatottakkal, idegen sorsra hagyottakkal aztán törvényszerűen és szinte törvényesen – a maga belső rendje, célja szerint –, mindenképpen büntetlenül tehetett bármit a saját szuverenitását és függetlenségét komolyan vevő állam vezetése; azoknak többé nem volt kihez sérelmeikkel segítségért fordulniuk. Mi több, a romániai magyarság örökölt vezetői közül sokan úgy vélték, hogy a kisebbség valóban „túsz” a többség kezében, rajta torolnak meg minden közbenjárást, felszólamlást, sőt a puszta segítő szándékot is, ha az a hivatalos magyar állam részéről történik. Ezzel aztán mintegy utólag igazolták a magyarországi vezetés közönyét, megnyugtatták önmaga tisztogatásával elfoglalt lelkiismeretét – ha ne adj Isten, felébredt volna internacionalista álmaiból –; mondván: a segítségtől csak egyre rosszabbra fordul a nemzetiség sorsa.

Segítség nélkül, lám, tragédiába fordult.

A romániai magyarság legcsüggesztőbb élménye pedig éppen a magárahagyatottság, az árvaság érzése volt s maradt. A háború utáni új társadalmi berendezkedés okán megszűnt saját gazdasági alapja, mellyel önmagát segélyezné; nincs valóságos képviseleti szervezete, csupán tapsbrigádjai; az egyetlen létező pártban pedig, már a puszta számszerűség miatt is, örökös kisebbségben van, képviselőit leszavaznák, ha szólni mernének egyáltalán.

A hallgatás fala két oldalról épült fel tehát – és elzárja a magyarság egy részét nemcsak az anyaországtól és annak szellemétőlkultúrájától, hanem Európától is.

„Szervezeti keretnek” maradt a család, oda vonul, szorul vissza az élet; a történelemből maradt az anyanyelv – a tudat és a hagyomány hordozójaként is –; egyetlen fórumnak pedig maradt az irodalom.

Szellemi dolgok ezek. Nem állíthatnak meg buldózereket, sem hatalmi gőzhengereket. Ne álltassuk magunkat ilyen reményekkel.

De mi történik, ha a család is elköltözni kényszerül ősi telephelyéről, tervszerűsített iparosítás, egyéb álcázott okok miatt? A gyerekek emlékek nélkül születnek mindenütt – igaz –, de nem mindegy, milyen emlékeket szereznek maguknak, kitől, milyen nyelven és hiten. A szülőhely, a közösség nyújtotta folytonosság szakad meg, a tudat jut árvaságra. Magányos emberekből pedig nem nehéz janicsárt vagy öngyilkost nevelni. Bármilyen idegen melegbe odahúzódik az egyik, a nemlétbe bújik el a másik. A megmaradottak pedig önmagukat marcangolják, mintha bűn volna a születésük és a maradásuk is.

A gyereknek s az anyanyelvnek iskola kell. Az iskola pedig az államé. S az állam – Lenin óta tudjuk – elnyomó gépezet, vagyis önmaga, a hatalom, s nem népe érdekeit, céljait ismeri. Iskolák számát, szellemét az adja-szabja meg. Elsirattuk sokszor a bezárt romániai magyar iskolákat. Ejthetnénk egy könnyet a románság iskoláiért is, melyek szelleme a minden osztályteremben kiakasztott színes-mosolygós arcmásból árad. Milyen nehéz is lesz – egyszer – felápolni, fertőtleníteni, megtisztítani a bemocskolt lelkeket, mekkora munka vár a majdani tanítókra, akik maguk is elbetegedtek már.

Kiszámíthatatlan erkölcsi károsodást okoz a hosszas és álnok elnyomás románnak, magyarnak, németnek egyaránt: mindenkinek, aki embernek, életre született. Megtanítja gyűlölni, alantas érzelmeket kavar fel. Hiszen élni osonva kell, megmaradni sokszor csak színlelve, csalva lehet. A félelem mérgező hatású; érződik a szaga, megvadulnak tőle, egymást tiporják az összezártak.

És ha nincs szabad átjárás a falon: szökni kell. Osonni, bújni – valahova. Szinte mindegy, merre, csak levegőre! Mert gabona, hús hamar lesz, ha egyszer művelni hagyják a földeket – de a színlelés, nacionalista mákony lassan tisztul csak a szervezetből; ki tudja, mikor. Menteni kell tehát a maradék becsületet, az anyanyelvet, a gyereket, önmagunkat. A bennünk készülődő, százszor megcsalatott, megtiport embert, aki lehetnénk talán.

Kevesebbek lesznek az otthon maradottak számban, erőben; bizakodásban is – igaz. De elkívánhatjuk-e mi, mégoly ideiglenes, bár biztonságosnak ható fedezékünkből a hátvédtől, akit kint hagytunk a Don vagy más folyó mellett, a jégen, hogy végsőkig kitartson, el egészen a fagyhalálig. Hiszen már lankad, álmosodik, hagymázas álmokat lát. S közben tudjuk, hogy nem tehetünk érte egyebet, mint készítgetjük hőssé avatásának ünnepségét, saját jéggé dermedt szobrára akasztunk majd nemzetiszalagos koszorúkat...

És mégis, az ott maradottakra gondoljunk, figyeljünk, a többiekre. A némán tűrőkre. A menekültek szüleire, gyerekeire. Akikről legeslegújabb korba szakadt történelmünk során először jelentette ki a hivatalos Magyarország, hogy ők is a magyarságba tartoznak. Fonákra fordult ám a világnak az a vidéke, ahol természetes, nyilvánvaló és szinte köztudott tények kimondásához bátorság kell – és idő –, nagy tettnek számít elfogadni önmagunkat. Szólni egyáltalán.

Igen ám, de nem csak az adott: a kimondott szó is kötelez. Továbblépésre mégpedig. Mert hiszen, ha mieink mind a magyarajkúak, úgy képviseletük kötelessége is a miénk. Ha ők nem jutnak szóhoz a világban, nekünk kell szólni helyettük. Hiszen nem csak két állam ügye ez – legfennebb az összesé. És csak az államoknak van fórumuk, hatalmuk, gazdasági és egyéb eszközük a változtatásra, a segítésre legalább.

Azt kérdezi mindenki a panaszáradatok végén: mit tegyünk? Vérgőzös felhívás is el-elhangzik ilyenkor – bizonyságául annak, hogy a gyűlölet, az erőszak járványos és ragályos, az országhatárok nem megakadályozzák, hanem néha egyenesen felerősítik. És van, aki két karját tehetetlenül széttárva mintegy szabad utat jelez a rémségnek. Mit tegyünk, tehetünk, valóban, hogy ne csak kívülről szított, belülről elfojtott, öngerjesztő indulatokkal telve topogjunk és kiabáljunk tehetetlenül?

A kényszerű belátás mondatja velem: ez ügyben „kormánypártinak” kell lennünk – feltéve, hogy a kormány magyarságpárti. Nem csak aggodalmainknak, érzelmeinknek ad hangot, hanem cselekvően lép fel, ahogyan egy független ország vezetőségéhez illik. Folyamatosan tájékoztatja a hazai és nemzetközi közvéleményt. Adatokkal, tényekkel érvel, elveket, jogokat érvényesít, és nem csak a nemzeti érzületre, hanem a nemzeti tudatra hagyatkozik. Felhasználja azokat a gazdasági és egyéb eszközöket, melyeket testvéreik sorsáért aggódó állampolgárai teremtettek meg, s éppen ezért joggal kérhetnek számon.

Világos, hogy cselekednünk kell végre, hiszen a szó – lám – nem elég, bármilyen nyelven ejtik is.

Emlékeztetőül mondom csupán, hogy a menekültek között nem csak nyelv- és vértestvéreink vannak. Valóban idegenbe szakadtak is vannak közöttük, más nemzetbéliek. Akik államalkotó többségként sem érezhették édes hazájuknak egy diktátor rémállamát. Ők nem nemzeti önérzetükben, létükben érezték sértve, veszélyeztetve magukat, s nem emiatt választották a száműzetést. Tragédiájuk éppen az, hogy az ő nemzeti identitásuk nevében fosztottak meg emberi jogaitól egy népet, mely nem lehet „homogén” és egységes, amíg állami terroristákra és áldozatokra oszlik. A magyar kisebbség ügye a románság ügyével együtt fordul – reméljük, jobbra, minthogy tragédiája is egy tőről fakad. Mert aztán a kiontott vérről nehéz lenne megmondani, román vagy magyar emberé-e – és főként késő.

Elkéstünk mi is, így is, nagyon. Menekültekké váltak rokonaink, barátaink, akik házába vendégségbe jártunk: hontalanokká lettek Magyarországon. „Hivatalos okmányokkal ideiglenesen hazánkban tartózkodó külföldi állampolgár” a nevük. Jó lenne hallani, hogy embernek szólítják és tartják őket. Jó lenne tudni, hogy jó hazában fogadjuk őket. Jó lenne hinni, hogy Magyarország Európában van. Jó lenne...

A kisebbség kisebbsége

Köztudott tényekből rakom össze mondandómat, és nem várok dicséretet érte.

Erdélyi menekültek, hazát keresők panaszát hallom naponta. Ismerem őket, öt évvel ezelőtt még honfitársak voltunk – és ma mintha nem volnánk azok. Néha ilyen-olyan kérelmeket fogalmazok nevükben, a sajátomban más egyebet is. Többükkel megosztottam otthonom – mert nekem van. Én „befogadó” lehetek már; nem dicsekszem vele. Régi sebeimmel, segítőkészségemmel sem, azt pedig sokan megteszik. Mástáji sérelmeimért nem itt akarok elégtételt venni, másokkal megfizettetni a káromat. Úgyis jóvátehetetlen.

Ilyen vallomást sem írtam még eddig. Akad fölös bőséggel, aki nevükben szól és önmagáért. Nem mintha nehezményezném, ha valaki hírt szerez vagy meggazdagszik egy jó ügyön. A butikosokat, pecsenyesütőket is szeretem én, ha becsületesek.

Látható, öt év alatt megtanultam, milyen világban élek ezután.

Itt élek, élünk tehát, egy tőről elszakadtak, így vagy úgy. Sajogva szánom, aki azt hajtogatja: visszatér majd szülőhazájába, ha ott jobbra fordul. Arról a jobbításról elköltözésével lemondott, másra hagyta, nem lehet benne része, tehát jutalma sem; magamra nézve ezt tartom legalábbis.

Igen ám, de az ehoni hivatalosság is pusztán jobb idők bekövetkeztéig vállalja a menekülteket, úgy hangzik. Mintha ígérné is ezzel, hogy másutt, ahol fennhatósága nincs, eljönnek a jobb idők. Egyebet nem sokat. Ígéri azt, ami nem rajta múlik, többnyire hallgat arról, ami a dolga lenne, vagy bár hatásköre.

Tudjuk mindahányan, sehol nem máról holnapra fordul jobbra a világ; én ráadásul azt hiszem, az odaáti jobbikban sem kellenek majd a nemzetiségek, ha egyszer asszimilációval vagy kiűzetéssel sikerült tőlük megszabadulni. A nemzeti, nem kevésbé gazdasági, a „piaci” egyneműség felé halad ez a térség, annál inkább, minél inkább „európaivá”, polgárosodottabbá válik, és késéséhez mérten egyre türelmetlenebben. A beígért jövő tehát csakis zavaró zárványoknak számítja majd a kisebbségeket.

A kisebbség kisebb része pedig, a menekült magyar, eközben másfajta zárványként konzerválódik Magyarországon, minthogy láthatólag itt sem „asszimilálódhat”. Ama egyöntetűen jobb korban – majdan – már anakronisztikusan kínos tényezőként fogadná – ha visszafogadásáig jutna mégis európaivá lett mivoltában – az „óhaza”, mely asszimilálni úgyszintén nem tudta; pedig az nagyon akarta ám. Ez meg szeretve sem bírja.

Elméletből, jóslásból elég is ennyi. Reméljük, hogy ezután amúgy sem elméletekhez, ideológiákhoz igazítják a sorsunk.

Elképzelem ugyanakkor, hogy a most még ágyrajáró segédmunkás menekült, amint régi képesítésével felvergődik az emberibb létre – a másutt eljövendő „jobb időkig” még az is megtörténhet –, mehet vissza oda, ahol nem kell, ahonnan ő maga is elszokott. Másik életet teremtett magának addigra, másként iskoláztatta és házasította a gyerekeit.

Ilyen ideiglenességgel rémítik pedig. Az ideidegenedett-honosodottakat visszaterelnék abba a máshol, másként, nélkülük eljött jövőbe – ahogyan azok ide is egy kész jelenbe jöttek, egy másik hatalom miatt. Ördögi kör ez.

De még így is az eszményibb állapot: jövő idejű, tehát bizonytalan. Bizonyosan a zárvány konzerválása a nagyobb veszély itt. Nem is sejtetett visszazsuppolása miatt. Hanem mert új, vágyott hazájában is elszigetelt marad, bárminemű fejlődésből már csak szakmája hagytán is kiszorítva; a létminimumért folytatott küzdelmében magasabbra tekinteni nem jut ideje-ereje: a létminimum alá szorul tehát abban a hazai jobb jövőben is.

Mint légbuborék a víz fenekén, miközben természete szerint felszínre törekedne. Most, leszorítva, ilyen légbuborékban élnek zömmel a menekültjeink, saját szuflájukból kialakított védőburokból veszik a levegőt. Néha már egymás elől is el. Addig, amíg tart.

Összehoztak maguknak néhány társaságot, szervezetet, kört. Rivalizálnak is már egymással a vallás, szakma, lakhely, más véletlen ismérv szerint kialakult csoportosulások. „Belügy.” Egyikük sem lehet jelenleg „jogilag bejegyzett személy”, hogy érdekeit védhetné legalább, ha nem érvényesítheti, hiszen tagjai nem magyar állampolgárok. Úgyhogy, egymásra utalva, egymással is küzdve: megint csak magukban, kisebbségben! Itteni hivatalos szervezetekből, állampolgárság nélkül: kizárva. Önmagukban pedig még önsegélyezők sem lehetnek, hiszen egy bőrönddel érkezett tagjaik saját boldogulásukat is nehezen bírják, nemhogy a másokét. Nincsenek olyan lelkiállapotban, de még idegiben sem, hogy nagylelkűek legyenek és türelmesek.

Egyéb megcsalattatásuk is összetereli, ugyanakkor összeugrasztja őket, a hozott sérelmek, érzékenységek szintén. Folyamatos készültségi állapotban élnek. A nyelvüket ért újabb hántásokból aztán igazán elegük volt amott, ahonnan az életösztönük indította, segítette idáig őket. De a szakítás egy hazával, sokszor a családdal is, egy élettel tehát, majd az életveszély a határon átszökéskor többet roncsolt talán bennük, mint amennyit itt remélniük lehet.

Rángatta, lökte őket aztán, rövid idő alatt sokszor, minden politikai véleményváltozás is a remélt hazában: előbb megtűrték, majd kiutasították, végül (ideiglenesen) befogadták az ide futottakat – csak éppen azt nem tudni máig, milyen egyezmény, törvény szerint, mely státusra. Bizalmuk rendült meg, reményükkel együtt a létük. Ők pedig egyszer már feladtak egy életet.

Róluk még nincs öngyilkossági kimutatásunk. Tudom, könnyű ilyen sommásan és tömegben ítélkezni menekült lelkekről annak, aki egymagában jórészt túljutott ezen az állapotukon. Hát még aki nem tapasztalta. Akik nem is ismerik!

Az illetékes hivatal – természetesen? – szociográfiai tényezőkként kezeli őket, számokat, eseteket sorol. Ugyanakkor, fonákul, emberi megértésükre hivatkozik: be kell látniuk, a magyar társadalom mostani helyzetében csak bizonyos határig, „kontingensig” vállalhatja őket.

Mármint a magyarokat!

Akikről azért olykor már mégsem csak szociográfiai kategóriákban, hanem a nemzet tagjaiként emlékezik meg a nagypolitika egy-egy jelese. Mára közhely, csak éppen nem eléggé közismert mégsem, hogy ama nagypolitika némely balfordulata iktatta ki a nemzetből a kisebbségeket, már azáltal is, hogy kisebbségnek nevezte, fogadta el őket. Egyebet aztán nem is igen közölt a honlakó nemzettel, évtizedeken át. Állapotukról szinte semmit. A szocialista internacionalizmus nevében sorolta be őket ekként a szomszédos nemzetekbe, külön (magyar) sérelmük tudomásulvételét már-már önmagára nézve tartotta sértőnek a nagy szövetségben és barátságban. A hazai (politikai) kisebbségi véleményekkel együtt a határokon túli kisebbségeket létükben is hallatlanná téve.

Jobb abbahagyni az ilyen elmefuttatást, intem magamat, nehogy rossz irányba elhajoljak. Nem is vagyok a politizálás híve. Éppen csak azon múlott az életem.

És mi történt, rendre, törvényszerűen?

Senki nem hinné el a Duna mentén, ha bejelentenék hirtelen: félóra múlva tetőz az árvíz, mindent elborít. Egyetlen európai folyam sem viselkedik így. Lassan nő, sodor, még ha sokáig gátak mögött torlódott is; de az adagolt hír szerint hihetően, bár borzalmasan.

Most aztán egyszerre itt a menekülők „áradata”. Még a gondolatához sem szokott hozzá a tél-túlélt magyar, amikor megérkezett. Ha látja is, híre nélkül inkább rosszat hisz róla.

„Rosszkor” érkezett, mondogatják neki. Csakhogy nem ő választotta meg az időt. Magyarország gazdasági válságaiért nem felelős, a lelkiismeretiekért is csak annyiban, hogy létezik, amúgy meghallatlanul. A köznép, írói szájával, eddig is a „területek” elvesztését panaszolta inkább, azt is csak magának, mint az emberekét. Úgy a többség ma is az erdélyi lakóházak, templomok, temetők – a múlt! – lerombolása miatt háborog. Miközben emberek élnek azon a „területen”; ők tudják csak, hogyan, s azt is: egy életük van csupán.

Pár éve még azt mondta új honfitársam: a mai Magyarország amúgy sem (!) tudna eltartani akkora „területet”, népességet. Akkor azt feleltem rá: létezik olyan román vélemény is, miszerint az az ország is jobban élne, ha nem kellene eltartania a nemzetiségeit.

Tett annyi kárt, látom, egy emberöltő a lelkekben, hogy egyik felől maganyugtató igazolást – ahogyan az ma dukál: gazdasági természetűt – tudnak találni a veszteségre, cserbenhagyásra is, miközben csak azokat számolják; amott pedig a másoktól megnyert odahagyottakra hárítják saját bajukat. Erre jók az ide-oda adott-kapott kisebbségek, statisztikai, szociográfiai adalékok. A kétoldalú, de lényegében azonos erkölcsi züllést bárhogy is ők szenvedik meg előbb. Egyik fél számára az is az ő bűnük, ha a másik fél vigyáz rájuk. Ezért is nincs jövőjük talán, nem önmaguk miatt. Így lesz a „homogenizálás” az egyedül üdvözítő tan mindenütt, és néhol politikai program. Ekként kerülnek zárványba a menekültek is.

Fura, ha nem annál súlyosabb talány, hogy a területileg ide tartozókat még magyar testvéreinek ismerte-tartotta a köz, a határokon túl esetteket már kisebbséginek csupán. A menekülést választó „visszacsatlakozókat” egyenesen elítéli, ha nem hozták a házuk táját is magukkal.

Ennyit rontott volna az egyetlen magyarságon a mások által megvont határ, s a honban maradottak szerencséje? Ennyit azok a „mindig-mások”? Annyi eltelt idő alatt mégpedig, amennyi a kilábaláshoz nem is lesz elegendő...

Nem irigylem én a csonka haza lakóinak „szerencséjét”, nem minősítem a határigazgató szerződéseket sem, melyek szerint közülük is sokan kerülhettek volna más kézre, ha úgy alakul. Nem a belátásra és a szeretetre kell hivatkozni már, ezek mulandó dolgok.

A véletlen kisebbség helyzetének leltára sem feladatom.

Maradjunk a kisebbség kisebbségénél: a menekülteknél, „eltartottaknál”. Jobban fáj az itt most a köz többségének, mint az odaát, a helyükön maradottak sorsa. A figyelem is arról ide irányul egyre inkább; megint csak nem az egészre.

De számoljunk tehát.

Kap Magyarország néhány éve, a szaporulatcsökkenés visszapótlásán felül is, ezrével szakmunkásokat, akik képesítése fityingjébe sem került. Elmennek oda is, munkára ezek, ahonnan a boldogulása látszatától önérzetessé vált honos kivonult, a tanultnál alsóbb szakmába tehát; munkaerő-gazdálkodásunk nagyobb dicséretére. A közérzetük persze ehhez illő.

Kap Magyarország segélyt a menekültekre nemcsak önmagától, hanem külföldről is. Ennek nagyságát nem összegezte, s ha igen, nem tette közzé senki, de mindenképpen több lehet a megszavazott háromszázmillióból elhasznált ötvenmilliónál – sugallja a tájékozatlanságból kelő gyanúm.

És viszont: a közmagyar is emiatt hiheti joggal: az ő romló és kevesbedő pénzén tartják a menekülteket. Hát hogyne utálná meg őket, jövedelme, s azzal türelme fogytán.

Már jellemző, hogy a külföld többnyire nem a magyar állam kezébe teszi le adományait; szerinte egyház és önjelölt szervezet is vélhetőleg arra fordítja inkább, amire szánták, és nem Bős-Nagymarosra. Ezért nem vallhatna, ha tudna is erről a hivatalosság. Hiszen a vele szembeni bizalmatlanságról is szólnia kellene ugyanakkor.

Miközben bizalmat is kap, éppen a menekültekért, befogadásukért „cserébe”: megnő a hitele, sőt a hitelképessége. Ez sem felmérhető még, de egy szép nap talán dollárban is kifejezhető lesz. A jó irányú politikai váltás anyagilag is megtérül általában. Az összeget aztán a netán sikeresebb kormány a maga javára írja. Így tesznek mindenhol a világ vidékibb részein.

Általános bel- és külpolitikai változás során kerülhetnének helyükre a menekültek is tehát. Eszményi fordulatokra volna szükség ahhoz, hogy ne is legyenek menekültek, ama „jobb jövőben”. Addig is, itt állomásozó csapatok lakásaiban, pártházakban, -iskolákban, -üdülőkben lehetne otthonuk a honos otthontalanokkal együtt, ha azok célszerűen kiürülnének, visszajuthatnának a hazát keresőkkel megnagyobbodott nemzet vagyonába, s az azokra fordított pénz is oda kerülhetne, ahová való.

Jó volna végre az egészre tekinteni, nevezzék azt nemzetnek, társadalomnak: nem külön ifjúsági, nyugdíjas, menekült és egyéb „problémákra” alkalmanként, hogy aztán sandán nézze egyik a másikát, mintha egymás rovására boldogulhatnának csupán.

Ilyen változást kellene remélnünk, együtt, akár kormánypártiként.

Reményre még van remény talán.

Anyagiasak vagyunk, lám, mert előbb tollasodván, majd kenyeret féltve azzá lettünk egyre inkább. Ezért is jó volna felmutatni a segély- és egyéb számlát. Éppen csak ne keltsük tűntén azt a látszatot, hogy országos bajért valamely kisebbség a felelős, megint; és a többségnek kell áldozatot vállalnia még csak nem is érte: miatta.

A kisebbség, történelmies tudomásunk szerint, lehet persze nem csupán nemzetiségi természetű, hanem a felelősségről, a többségről és önmagáról másként gondolkodó is.

Nem adok sokat, a menekültek mind másként gondolkodókká lesznek, ha eddig nem voltak azok. Hiszen ők tudják már, mi vár egy kisebbségre, mi történhet vele, nélküle, mennyit érnek az ígéretek. A fennmaradást példázzák mégis, estükben is. Megvesztegetni őket már igen nehéz, túl sokat tapasztaltak, túl sokszor csalatkoztak ahhoz. És még mindig magyarnak tudják magukat; azt remélik.

Ők, az életükért küzdők lehetnének az új többségnek részeként kovásza.

Nem a menekültek a legfőbbek mégsem, még ha nekik fáj is leginkább a két haza, az általuk elveszített s a velük bajba jutó. Egyikből kitagadva, másikban csalódva Európára tekintgetnek, aztán tovább; kettős kényszerűségből. Eladdig, hogy sokuk odább vándorolna, magyarságát, azzal menekülése értelmét is kockára vetve.

Hanem az otthon maradottak, mégis!

A kisebbségek muszájból, ha nem egyébért, érdekből Európára néznek, szellemiségük is csak olyan lehet. Elmenekült szüleik, gyerekeik mostani sorsán tanulják meg éppen, hogy nem lehet csupán két ország dolga az övék. Kettő között mindig is csak viszály és alku tárgya volt, mióta azok egymás mellett, többnyire egymás ellenében léteznek. Zárványok ekként ők maguk is, egymás kiszigeteltjei.

Eddig a példa.

Menekülők, maradók, honosak, hontalanok jogalapja egyelőre a legteljesebb, már-már groteszk illúzió mégis: hogy ügyük akkor rendeződik, amikor mindenkié ebben a térségben és odább. Az egyöntetűvé váló világban akkor lesz helyük, ha nincsen határuk.

Egy teljes világban már jó szívvel lennék kisebbségi még: én magam. Úgy „ember és polgár leszek”.

1988

Az Erdély-tudat változatai*

Rémlik néha, hogy Erdély hegyei, házai képzetek, álmok anyagivá vált megjelenési formái. Erdély olyan helyet foglal el a magyarság megkínzott, tétova tudatában – a mese és a veszteség érzeteként –, hogy akár eltűnhetne a föld színéről: attól csak valóságosabbá válna. Azt is jelenti ez, hogy Erdély nevét mondva, magunkat szólítjuk, féltjük és biztatjuk; olyanok is, akik soha nem látták tájait, azt sem tudják talán, hol található. A képzeletünkkel határos föld neve ez.

Erdély eszerint leginkább szép előítéletekben él, és nem fogadjuk el, ha nem felel meg elképzeléseinknek. Emberei pedig gyakran nem illenek bele a költői képbe. Mert mások. Éppen mert erdélyiek.

Budapest, 1991. szeptember 6.

* Válasz a kolozsvári Korunknak Az Erdély-tudat változásai c. körkérdésére.

El kell fogadnunk, hogy az Erdély-tudat, értékeivel együtt, kényszerek hatása alatt alakult ki. Kényszerekhez és hatalmakhoz kötődik, olyannyira, hogy azok változásával zavarai támadnak. Akárcsak most, amikor újra rá kell kérdezni, hogy meghatározhassuk. Egyik jellegzetessége éppen ez a sokak által örök újrakezdésnek nevezett traumatikus önmeghatározási kényszer, valahányszor a természetes történelmi folyamatot megszakítja valamely megrázkódtatás. A modern államok és nemzetek kialakulásának korában, csak ebben a században tehát, két ilyen földindulás is zúdult az erdélyi magyarságra. A mostani romeltakarítás pedig azzal járhat, hogy ránk omlanak a még álló falak.

Kényszerek magyarázzák az Erdély-tudat elváltozásait is, a folyamatos nyomás hatására kisajtolódott rendellenességeit. Ezek egyike éppen az, hogy egyik elemét sem lehet a köz előtt rendellenesnek nevezni. Az egészet pedig szentnek tartjuk, s mint ilyent, ha nem is sérthetetlennek, de megváltoztathatatlanul állandónak. Ugyanakkor egységesnek és egyöntetűnek.

Márpedig, hitem szerint, az Erdély-tudatnak legalább két változata létezik. Az egyiket jobb híján nevezzük irodalminak. Irodalmiasnak. Már csak azért is, mert többnyire az irodalom jeleníti meg és közvetíti „ki- és befelé” egyaránt. Ez emelte ábránd- és példaképpé Erdélyt.

A kultúra különleges szerepe a kisebbségi sorban egyúttal külön utakra, szellemi régiókba terelte és szorította magát a kultúrát. Magyarul írni például önmagában is értéknek számított. Az irodalom „öntörvényei” szerint alakult: fölös feladatot magára vállalva a nemzeti tudat fenntartását különleges intenzitással és eszközökkel szolgálta. Eszközei azonban gyakran eluralkodtak rajta, önkörébe zárták. Mitikussá vált például. Jelképekkel szólt, fogalmak tisztázása helyett. Kialakította a képes beszéd cinkos kétértelműségét, így azonban elfödte az alapfogalmakat. Kényszerhelyzetben volt.

Eszerint Erdély földje önmagában is elég erős kialakítani lakóinak megtartó tudatát. A magárahagyatottságnak, árvaságnak ez az áfiuma ellenszernek készült, alapjában azonban az volt, ami. Ebben az irodalmias bódulatban Erdély lakói rendkívüli embereknek hatnak. Elég erre példaként annyi, hogy a romániai magyar irodalom alakjai olyan szép, ízes és helyes nyelven beszélnek, akárcsak írói: ezek vágyalmai szerint tehát. A tényleges nyelvromlásnak alig van nyoma az erdélyi irodalomban. Mindez magyarázható a vállalt feladat célirányosságával, egyúttal azonban jelzi, hogy különbség van az erdélyi tudat irodalmi megjelenítése, kultusza és a magyarság romániai tömegeinek valós helyzete, állapota között.

(Fenntartásaim, aggályaim – láthatólag – nem az erdélyi magyarsággal, hanem a róla kialakított és az erdélyi értelmiség által közvetített képpel szemben vannak. Amely képpel gyakran azonosulni vél, vagy azonosulni látszik. Teljes azonosulása a műviség, az ideológia győzelme volna a természetes ösztönök felett – s mint ilyen, amennyire rendkívüli válságtünet, megszűntének veszélyeit is magában hordja. Lehetetlen, hogy délceg regényhősök feszítsenek versbéli festett hegyeken, miközben az „olvasók”, az „életből vett” minták maguk beteg és bizonytalanságban gyötrődő emberek. – Mindennek van azonban egy gyakorlati kihatása is, a nemerdélyi magyarság felé. Egy legendán ugyanis nincs mit igazítani, eredetének és eredetijének megismerése a megszüntetésével járna. A mesehős nem szorul segítségre. A világnak a segítségnyújtáshoz Erdélyről nem legendákra és vélelmekre, hanem adatokra van szüksége.)

A másik, a köznépinek nevezhető Erdély-tudat meghatározása már csak azért is nehéz, mert kevés róla az adatunk: többek között éppen az irodalom mulasztotta el – kényszerek miatt, lehetőségek híján – a felmérését, mi több, gyakran színes fátyolt borított a keserves meztelenségre. Jellemző, hogy a szociografikus igényű munkák vagy emlékiratok többsége is a vidéki kulturális élet megnyilvánulásait leltározta, az ünnepi, a felemelő s egyúttal az irodalmiasságnak leginkább megfelelő megjelenési formáit tehát. A néptáncot mint megtartó erőt... Miközben a színfalak mögött igazi embervér folyt.

Annyi bizonyosnak látszik, hogy az általam köznépinek nevezett Erdély-tudat maga is rendkívül sokalakú. Egyik változata kétségtelenül reakcióként alakult ki a román nacionalizmusra. Ez a magyarságot egységes és egyöntetű, „szervi” sajátosságként nyilvánítja ki, állítja szembe mindennel. Ez a tudatforma valóban kisebbségi. Olyan értelemben is, hogy beszűkült, és kisebbségi komplexusából eredően kompenzatív jellegű. Vallóit nemcsak a románságtól, hanem a magyarság egészétől is elkülöníti (lásd: székelység). Belterjessége azonban tagadhatatlanul megtartó erőként szerepel.

Másik oldalon talán a magyarországi (és nem összmagyar) közösséghez, a többnyire felületesen ismert, jelenlegi és múlékony magyarságképhez igazodó Erdély-tudat áll, amely rugalmasabb az előbbinél, ám egyúttal képlékenyebb és illuzórikusabb. Valóvá válásához egy olyan Magyarországra volna szükség, amilyen nincsen. Egy olyan Európára, amilyent elképzelni még nem elégségesek az ismereteink.

A két végletes forma magatartásmintát is ad, természetesen. Köztük számtalan másik található, beleértve a közönyt, amelyet többnyire az időszakosan megerősödő többségi nyomás, vagy ellenkezőleg, az alkalomszerűen felcsillanó remény billent ki egyensúlyi állapotából, általában végzetesen: az asszimiláció vagy a kivándorlás irányába. Gyakorlatiasan hasznosabbnak látszik az „öntudatlan tudat”: amikor valaki nem a sajátosság méltóságát vallja, hanem a sajátosság természetességét éli. Teszi a dolgát, és fütyül ideológusaira. Az ilyenek többsége megmaradt embernek és magyarnak.

Az Erdély-tudat általános ismérve, hogy a szó eredeti értelmében konzervatív, vagyis megtartó tudat. Volt. Távlata többnyire a múlt felé nyílt. (A külföld felé ez a régi templomok, a hagyományos viselet s az omló házak fényképeinek felmutatásában jelentkezett, jelenkori értéket nem vonultatott fel, hacsak a hagyományok őrzőit nem tekintjük annak a hagyományalkotók híján.) Az utóbbi évek exodusának tanúsága szerint ez a megtartó tudat azonban elégtelennek bizonyult. A diktatúra múltán is hiányzik belőle a jövőkép, amely helybenmaradásra bírhatná az embereket. Mondhatni, az eddig kultivált Erdély-tudat szükséges, de nem elégséges feltétele volt az ott-létezésnek.

A megtartó tudat ugyanakkor: védekező tudat. A védekező tudat sajátosan jövőtlen: jelen feladatokra (a megmaradásra) koncentrál, érvként és igazolásként egyaránt a múltat idézi. A megtartó tudat ily módon valójában a reménytelenség filozófiája. A bezárult kör tana. Ami bennünket Erdély szerelmeseivé, már-már betegeivé tesz, az nem annyira földrajzi és etnikai különlegessége, gyönyörűsége, hanem a veszélyeztetettsége. Törékeny állandósága. A (bármilyen) változás veszélyének kitett hagyományossága. Önmagunk féltése valójában. Mindannyian védelmezőinek tartjuk magunkat, mintha sorsa csakis rajtunk múlna. Lelki hazának nevezném tehát. Olyanok számára is az lehet, akik nem földjén születtek. Erdély a magyarság számára erkölcsi kategória, sőt minőség.

Az ilyen gyötrődő áhítat azonban nem kedvez az önvizsgálatnak. Hajlamosak vagyunk szólamokba (jelképekbe) bújni, mint hívő a szőrcsuhába és imádságba. Ezek a hit kellékei, de elfödik az Istent, Erdélyt. Idegen számára semmitmondók, vagy egzotikusak, gyakran visszásak is.

Fonák példával érvelek. Erdélyiek, szülőföldjüktől– bűvköréből, kényszeréből – szabadulva gyakran esnek végletekbe. Képtelen elméletek és szándékok fogalmazódnak meg Erdély messzire vetődött gyermekeiben. Valóban, mintha a föld tartaná (kordában is) szülötteit, nélküle, másutt jelentését és akusztikus terét veszített „Erdély-tudattal”, magányosan hadakoznak vagy búsonganak. Jelzi ez, egyebek mellett, azt is, hogy ez a tudati kérdés jórészt érzelmi természetű. Jelzi egyúttal ennek a sajátosságnak a veszélyeit. Néhány igazság ugyanis Erdélyben érvényes csupán. Ez a sajátosság azonban, amennyire szép és erőt adó, sőt bizonyító, annyira kétségessé teszi éppen a sajátosság meg- és elismertetését, vagy bár megértésének esélyeit más tereken, külső közegekben. Ezeket az igazságokat többnyire a beléjük vetett hit hitelesíti. De statisztikai adatokkal és politikai érdekekkel szemben ez akkor is kevés, ha erdélyi ember számára a minden. E tekintetben a sajátosság vállalása gyönyörű csapda. Túlhangsúlyozása már életveszélyes. Kizárólagossághoz, s azzal kirekesztettséghez vezet.

Az Erdély-tudat jó ideje kisebbségi tudat. A kisebbségi létforma pedig – mindhiába magasztaljuk önmentés vagy önigazolás gyanánt – megalázó és méltatlan. Mindig és mindenhol. Ráadásul emberi energiákat von el: az egyenrangúság bizonyítása (önmagunk előtt is) fölös erőket köt le. Olyannyira, hogy példák sorából láthatóan magyarnak lenni már-már cél, és nem állapot. Boldogabb, azaz többségi népekhez viszonyítva ez hősies és természetellenes helyzet. Az erőfeszítés pedig természetfeletti. Abban az értelemben is, hogy ellenkezik a természetes állapottal.

Ismét ellenpróbával érvelek. A kitelepültek sorsának alakulása mutatja, hogy a megmaradáshoz, avagy az erdélyivé váláshoz szükséges (esetükben elégtelen) erővel akár érvényesülni, karriert csinálni is lehet, ám ők maguk idegenben erkölcsileg védtelenekké, lelkileg könnyen sebezhetővé válnak. A kompenzálásnak aztán sok elrettentő módozatával találkozhatunk.

Ezen a ponton már-már misztikus a szülőföld hatása.

Való igaz, hogy az erdélyiek, teszem azt az anyaországiakkal szemben, eszményi magyarság-képet látnak maguk előtt. „Mesebelit.” Ez pedig, erkölcsi vonatkozásain és gyönyörűségén innen és túl, hozzájárul ahhoz, hogy a magyarság kérdése tudati síkra terelődjön és emelkedjen. Egy ember valóban csak annyira magyar, amennyire annak vallja magát. Ekként, bármennyire paradoxális ez (vagy éppen azért) az erdélyi ember szabadabb: választhat. Nem fátumszerűen határozza meg sorsát a veleszületett identitás.

Ezt mondja a logika. Mást mutat a valóság. Az erdélyi ember nem a „jobbat”, vagyis a könnyebbet választja, ha vállalja magyarságát. S bár választhatna mást, ugyanezt választja, és sorsszerűen éli meg. Ekként az erdélyiség a magyarság kvintesszenciája. Minden egyéb mellett ezért is fontos a világ egész magyarsága számára. Erkölcsi normaként. A „sajátosság” ily módon egyetemessé válik.

Az erdélyi magyarság ügye, sorsa azonban nem elvi síkon dől el. Emberek életét, sorsát erkölcsi erejükre, teherbírásukra, a tudatukra bízni, több illúziónál: iszonyatos, életveszélyes demagógia. Be kell látnunk, hogy a romániai magyarságot politikai fordulatok, megkérdezése nélkül kötött egyezmények hozták ilyen helyzetbe, és gazdasági természetű rémségek nyomasztják. A megoldást is ilyen irányban kell s lehet keresni. Ugyancsak világos, hogy a megoldás jórészt kívülről jöhet. Az erdélyi magyarság, ha nem is magatehetetlen, de kiszolgáltatott. Nem csak a többségnek, hanem a térségi és nagyhatalmi érdekeknek is. Alkuk tárgya volt –jobbik esetben. Hiszen ma már az is ábránd csupán, hogy újra alku tárgyává tegyék legalább.

A hatalomváltozás válságában új, még csak félig-meddig tudatosult, másfajta kényszerek szakaszában van a magyarság romániai része. Egyik összetartó ereje, a totális elnyomással szembeni ellenállása megszűnt, legalábbis elbizonytalanodott. Akár őrlött búza felől, ha leveszik az egyik malomkövet: a másikról a szél is lefújhatja.

Nem szerencsés, s rest gondolkodásra vall arra a régi bölcsességre hagyatkozni, hogy „nem vész el, hiszen századokon át megmaradt”. Néhány újkeletű fortélyra nincs felkészülve. Ilyen „fortély” akár maga a szabadság is: az ismeretlen kísértése, kihívása és fenyegetése. A bizonytalanságban az erkölcsi széthullás. Az eddigi jelszavak, jelképek már nem használhatók bájoló vagy ördögűző varázsigének.

A kellő gazdasági erővel bíró erdélyi civil társadalom kialakulása a reménybeli „segítség”. Nyilvánvaló azonban, hogy az eddig ideológiai és hatalmi nyomás alatt egységesült társadalomhoz hasonlóan egyöntetűnek vélt (Erdély-)tudat nem „fedi” majd a differenciálódott közösséget, s így újabb feszültségek keletkezhetnek. Tudatzavarok.

Külső segítség pedig ehhez nehezen elképzelhető. Hiába beszélnénk akár új, esetleg másutt már bevált eszmékről is, amíg magyar társadalomról Erdélyben nem beszélhetünk. Márpedig mind mostanig erdélyi (vagy romániai) magyarságot mondtunk, tekintet nélkül társadalmi helyzetére, pártállására, egyebekre; ilyen egyöntetű, egységes közösségként utasította el a többség, vélte védeni az anyaország is. Joggal fogalmaztunk így, ámde muszájból. Ki kell alakulnia annak a társadalmi szerkezetnek, amelynek egyik fő összetevője önnön sajátosságának a tudata; de az egyik csupán. Ki kell alakulnia annak az állapotnak, amelyben a magyarság nem csak kényszerek ellenében vállalható, hanem valóban választható is. A szabadságnak, amely nem hatalom adta kegy, nem taktikai „vívmány”, hanem emberi, természetes állapot.

Régi dolog, hogy az erdélyi magyarság számára a legreálisabb megoldás egy illúzió. Az Európához tartozás, a nyitott határok meséje ez. Amikor majd egyedül a sajátosság tudata jelenti a határt, nem folyó, gereblyézett senkiföldje, szögesdrót. Az európai tendenciák ilyen irányba mutatnak, a romániai belső mozgások az ellenkezőbe. Az európai út tehát szellemileg mintegy elszakítja a magyarságot a többségi nemzetállam eszméjétől, nem úgy a gyakorlatától. Ez újabb ellentétek forrása lehet, éppenséggel „a lét és a tudat” között. Mindközönségesen politikai és kulturális. Az erdélyi magyarság, magára találva, mostantól a szélsőséges többségi nacionalizmus ellensúlya lehetne, s ekként az európai biztonság záloga. Se több, se kevesebb. Ennek nevében joggal várhat el bármilyen és bármekkora segítséget a szűkebb és tágabb térség államaitól.

Mindez azonban még messze van, akárcsak maga Európa, amelyben élünk.

Két kő között a harmadik

Az ember belekeveredik. Szerelembe, politikába, verekedésbe. Ülne csak bölcsen s boldogan magának, de mintha belül egy egyensúlyban lengő inga félreverne néhanap: kimozdítja. Eltántorodik, sőt elesik olykor. Belső a kényszer is, amely nyugalmunkból, magányunkból a fórumra vagy a cirkuszi porondra kilök.

Ül az ember csöndesen, hallgatja a rádiót. Azt hallja belőle egyszer csak, hogy egy volt erdélyi lelkipásztor, az illegálisan megjelent Ellenpontok egyik szerkesztője nyilatkozik Szeged városából, s olyanokat mond, hogy a nemzetiségi tudat jelen állapotában anakronisztikus, és ilyeténként már-már alkalmatlan a szembeszegülésre a fortélyos új kényszerekkel.

A csöndes ember előbb csak a nemzetiség szót cseréli fel magában nemzetre; főként a magamfajta, aki magyarságát mindmáig kisebbségi létként éli meg a nagy Európában. Örvend mégis a csöndes ember, hogy ezt kimondta valaki, egy kicsit helyette is, s hogy ez a valaki tapasztalatból, sorsvállalóként és -üldözöttként, ennélfogva hitelesen beszél. Keservesen örvend, hogy más is azt tartja: eljött az idő, amikor beszélnünk kell erről; ne csak szentnek tartsuk és szeressük a fájdalmainkat.

A szenvedés önmagában nem érték, mondja-forma a lelkész. Sem a közösség, sem az egyén szenvedése – teszi hozzá a csöndes ember, kissé szeppenten, mint ki az égre köp. A szenvedés befelé fordulást jelent, görcsöket. Gyakran megtartó tudatnak nevezték. A jövő képe hiányzott belőle, elfödte a hatalom. A romániai magyarság egy része pedig az első adódott alkalommal úgy igyekezett szabadulni a szenvedéstől, hogy a megtartó tudatot is maga mögött hagyta szülőföldjén, egyéb értékeivel együtt...

Ül az ember csöndesen, de olvas. Teszem azt a lelkész otthon maradt földijének dús levelű és indulatú válaszát a rádiós nyilatkozatra. Ebben azt, hogy a romániai magyar élet nagy személyiségeit nem szabad bántani. Neveket sorol a szerző, mindannyiunk által tisztelt neveket ráadásul. És ez a fő neki, ez fáj, nem a tudata. Szíven a nevek ütötték csupán. Az már alig számít, hogy a nevek viselői különféleképpen gondolták, képzelték ugyanazt, másként élték meg a sorsukat. Akárcsak a lelkész a magáét: nem amazok ellenében, de mellettük, másként és láthatatlanul. A nevekkel a válaszadó tabukat állít. Senkinek eszébe sem jutna elvitatni érdemeiket. Csakhogy mégsem állhatnak mindenre érvként, és főként nem állhatnak érvek helyett. Már csak azért sem, mert kissé egymással is szemben állanak. És ekként az egység: kétség.

Lelkipásztorunkat nem védte a híres neve sem, hiszen annak idején tágabb nyilvánossághoz nem jutott. Felébred az utólagos gyanú – és éppen az indulatos válaszadó kelti fel –, hogy nem csak a diktatúra légmentes nyomása zárta el a lelkipásztort a nyilvánosságtól, hanem a mássága is az egyenlők között. Mást hitt, vallott ugyanarról, és másként szenvedte meg, mint azt bel- és külföldeken egyedül üdvözítőnek tartják az összes kibicek; és éppen amazok mellett – ha nem éppen miattuk – nem jutott neki hely.

Még az is lehet, hogy nincsen igaza. Szava attól még lehet. Lehetne. Hogyha hagynák, és nem tiltanák meg neki a megszólalást. Immár a sorstársai. Ha ama nevesek nevében, kéretlenül nem így rontana rá a volt honfitárs: „Most már mindenki belénk törölheti a lábát”. Ezzel egyszerre kétféle magatartással, eszménnyel azonosul a válaszíró, a „mindenki” pedig a gazok nagy többségét sejteti. Nem a többségieket azonban.

A romániai diktatúra hosszú korszakában nyilvánosan nem bíráltuk, mert azzal kiszolgáltattuk volna egymást. Tápot, érvet adtunk volna az életveszélyes zsarnoki indulatnak azzal, hogy nem támogatjuk, hacsak hallgatólagosan is, a nagy vállalásokat, noha nem mindig és mindenben értettünk egyet velük. A kifelé való szolidaritás nagy belső különbségeket és zavarokat is elfödött ekként. Szükségből származó egység volt az a hatalom és a többség felé; nem természetes, ellenben önkéntes. Ezt most kimondta valaki.

Változnak az idők, s velük a kényszerek. Egyebek mellett kiderül, hogy az ellenállás is éppoly kizárólagos (volt), mint a totalitárius hatalom, amely kiváltotta: ugyanúgy nem tűrte meg a másságot önkörében, mint a zsarnokság őbenne. Ami a feladata ismeretében érthető, legalábbis magyarázható. De azt mondják már jó néhányan: a zsarnoksággal együtt annak ellenzéke is semmibe tűnt, vagy egyenesen csődbe jutott. Féligazság ez, hiszen a zsarnokság sem tűnt el egészen. Éppen csak csődbe jutott. Amely paradoxon jól jellemzi a jelenlegi állapotokat. Nem csak Romániában.

A nemzet(iségi) tudat jelenlegi formáját és állapotát szentnek és sérthetetlennek tartani már csak azért is lehetetlen, mert még azok is elismerik, akik annak tartják, hogy kényszerek között, természetellenes helyzetek során alakult ilyenre. Mondhatni, forgandó taktikai meggondolások folytán – ezért is köthető nevekhez, dátumokhoz, utóbb ünnepnapokhoz. Nem örök és változtathatatlan tehát – minthogy a nevek viselői sem ilyenek. A szenvedés pedig kevés a megmaradáshoz, ha nem egyenesen alkalmatlan – mondják a lelkészünk-féle szenvedők. igaz, a         fájdalom, avagy a sajátosság méltósága felemelő, főként a külső szemlélő számára, és felmutatása hatalmas tett volt, önbizalmat adott. A hétköznapokat azonban nem lehet csupa méltóságteljes hősökkel benépesíteni, még elképzelni sem. A hősök hétfőn és pénteken kihalnak. „Egyszerű” emberek maradnak a helyükön. Akik számára a magyarságuk nem fölös erőket lekötő cél, hanem természetes állapot (kellene hogy legyen). Választható. Vállalás dolga. Ennek a szabadságát kell elfogadnunk, ha megteremteni még nem tudjuk is. Gondoljunk arra, hogy a vallások eretnekeinek java utóbb más vallások alapítója lett. A megkövezésre szánt kövekből pedig hasznosabb volna építeni valamit.

Kik vagyunk?

Fogalmazgattam véleményemet az értelmiségről, válaszul a kolozsvári Korunk kérdésére, amikor Moszkvában megtörtént a puccs. Egyszerre jelentéktelenné vált a kérdés számomra, hogy mi az értelmiségi. Arra gondoltam csupán: mit tennék Moszkvában ma éjjel? Moszkva pedig messze van.

Messze van Kolozsvár is. Számomra hét és fél év távolságban.

Nekem nem fegyveres összecsapásban kellett választanom, melyik oldalra álljak. A hozzám hasonlók választásának tárgya más volt: kinek-kinek önmaga. Azzal az ábránddal, hogy másokért menti saját ép eszét.

Értelmiségi gondok ezek: a feltételes részvétel a harcban (a cselekvésvágy), az aggály, hogy ilyen elkötelezettséggel teheti-e dolgát az ember (ha alkotó értelmiségi), és hogy végül is kicsoda ő, ha életre szóló választását, munkáját – még önmagát jellemző vallomását is, lám – fölöslegessé teheti egy történelminek nevezhető fordulat, amilyen utóbb gyakran a nyakunkba szakadt. A „helyzet”.

Rendszerváltások után az értelmiség nagy része tart önvizsgálatot. Gyanítom ugyan, hogy gyakran több benne az önsajnálat, mint a -vizsgálat. Még több az önigazolás. Hogy miért nem lehetett... Miért nem úgy...

Az elmúlt években, talán évtizedekben az értelmiség önmagátmentése folyt leginkább, ereje erre koncentrálódott. Megmaradni! Megőrizni az ép eszünket. Ki belső, ki távoli emigrációban.

Illúzió volt-e ez, kiderül rendre.

Tény viszont, hogy az értelmiséget és a „tömegeket” elszigetelte egymástól a diktatórikus hatalom. (Ahol a kettő egymásra talált – 1968-ban Csehszlovákiában, 1981 után Lengyelországban –, maga a hatalom rendült meg.) Az értelmiség pedig, önkörében, egyfelől elméleti ellenállást – vagy akár ellenállási elméleteket – dolgozott ki, ugyanakkor magányosnak, emiatt gyakran hiábavalónak érezte magát. Tett persze ennél rosszabbat is. Ugyancsak a megmaradás, vagy akár a népszolgálat illúziójával valamiféle kapcsolatot épített ki a hatalommal, s ezzel óhatatlanul kiszolgálta, legalábbis legitimálta azt.

A romániai magyar értelmiség – hiszen utóvégre arról van szó –, ennek legalábbis a java, megmaradt tisztának és... passzívnak. Tisztának mint értelmiségi. Passzívnak: kívülről nézve. Mert hiszen folyamatos vajúdásban volt, önmeghatározása, öntisztulása lekötötte.

Ez a helyzet. De erre azért fölösleges még csak hivatkozni is, mert azóta változott.

De!

Azt akartam még a moszkvai zavarok előtt elmondani, hogy mindaz, amit elmondtam fentebb: az értelmiségről alkotott csodálatra méltó kényszerképzet szerint igaz csupán. Az értelmiségnek csak a mi térségünkben, és főként a kisebbségi létben oszt ilyen társadalmi feladatot, szerepet a „köz”, amely a megoldást is tőle várja. Paternalista anakronizmus ez, vagy kényszerhelyzet? Amikor jobb, vagy akár csak más híján marad az értelmiségre az efféle munka, a vezetői, közéleti hivatás. Az értelmiséginek a politikus munkáját kellene eszerint elvégeznie.

Ugyanakkor mifelénk a politikust is értelmiséginek tartják... A mérnököt, a költőt, a tanárt, az atomtudóst szintén. Márpedig nem mind azok. Többségük szakember vagy egyenesen szakbarbár. Együttes értelmiségi mivoltuk puszta társadalmi státus.

De ki közülük a független, a kétkedő és bíráló „kiművelt emberfő”, az örök kérdező, alkotó? És lehet-e független, ha közéleti feladatot vállal? Megmaradhat-e alkotónak? Megmaradhat bár csak szakmájánál? Kételkedhet és bírálhat? (Egy kisebbségi magyar értelmiségi szűkebb közösségét bírálva, nem szolgáltatja-e ki azt a többségnek? – régi dilemma ez, sokan felhasználták ilyenolyan pálfordulások igazolására is.)

Átpolitizált világunkban foglalkozhat-e a mérnök hivatásával: a műszaki jobbítással vagy bár szereléssel? A tanár taníthat-e (természetszerűen anyanyelven) szaktárgyakat? A költő írhat-e a transzcendens emberről? Szabad lehet-e bárki?

Vagy lemond minderről, hogy sorsosai elvárásának megfeleljen, és képviselje őket? Magyarán: értelmiségi maradhat-e?

Ezekről a kérdésekről kellene beszélni, és lám, nem lehet. Moszkva, vagy Marosvásárhely, vagy valami más miatt.

Jómagam is: a kérdést fel tudom tenni, de a választ nem tudom. Félig-meddig értelmiségi lennék tehát. Egyebekben csak író.

A harag és a türelem joga

Magyar írónak indultam, gyerekkoromban. Romániai magyar íróként éltem 1984-ig (az utolsó két évben álneveken). Magyar nyelvű román írónak is neveztek egy lexikonban.

Öt éve Magyarországon élek, újrakezdve, hitem szerint magyar íróként tehát. Mindegyre azt mondják: erdélyi magyar író vagyok.

Időnként, miközben sokan a magyar irodalom és nemzet oszthatatlan egységéről beszélnek, megkísért a gondolat, hogy felveszem a zimbabwei állampolgárságot. Hadd lám, akkor minek neveznek?

Képtelen fanyalgásom nem annyira helyzetemre, mint a magyarországi irodalmi-szellemi élet közérzetszerű előítéleteire utal. Számomra a kérdés egyszerűbb.

Erdélyről akarok írni ezután is, bár nem kizárólag. Inkább emberekről. Persze, szülőföldemet ismerem én is legbelülről, és emlékeimet, életrajzomat akkor sem tudnám másra cserélni, ha akarnám. És minek is?

Nem Erdély mítoszát gyarapítanám mégsem, ezzel tetézve az anyaországiak szemre szép, de ritkán pontos, és emiatt kevéssé hasznos előítéleteit, álmait. Képtelen vagyok kielégíteni nosztalgiájukat egy mese iránt, amit nem ismernek, csak vágynak az eredetijére.

Gyakorlati – bizony, politikai – vonatkozásai is támadnak mindennek. Régóta, még erdélyi honos koromból hiszem, hogy ez a mítosz, sokszor átfestett kulisszáival elvonja a figyelmet az ottani valóságról, eltakarja az igazi gondokat. Egyedül a romlása valóságos annak is. Ennyit az irodalomról.

Manapság könnyű sikerrel kecsegtet, ha a Magyarországon kialakult Erdély-képet új legendákkal tódítja valaki. Szerintem adatokkal kellene, a mese alá ülepedett hétköznapjait mutatva. Hogy ott sem csupa délceg, népviseletes ember áll a szirtfokon, sudár fenyőfák alatt, hanem elgyötört munkások osonnak szürke tömbházak tövében, iskolában elrontott nyelvű fiatalemberek kapálnak pocsékba hagyott földeket. Nem rosszabbak ők a legendabelieknél, és legalább annyi ideig kibírják. Éppen csak sokkal emberebbek; élnek.

Sorsukból – igaz! – tisztán kisajtolja jellegzetességeiket, viszonyaikat, vágyaikat az elnyomás. Az alapvető érzéseket intenzívebben kell átélniük, s már biológiai létük érzékeléséhez is közelebb kerültek, hiszen az is naponta veszélyeztetett. A mindenség felé is, természetszerűbben nyílik meg az ember ebből a helyzetből. A szülőföld szeretete erősebb náluk, hiszen el akarják orozni a szülőföldjüket. A szorongás ugyanezen okból. De a remény is. Mint mentelem. Éppen a kényszer miatt.

Folytathatnám. A veszélyek közül most az anyanyelvre leselkedőt említeném csupán. Védeniük kell, megtartaniuk, pontosabban használniuk tehát, gyakran fegyverként forgatniuk a szót. Úgy, hogy múltjukat s jogukat is felvillantsa.

Régi sorstársaim az emberi létezés alapkérdéseit jelenítik meg tehát személyükben. Utazó írónak ez remek anyag, kész lehetőség talán: a mindenséget együtt láthatná tárgyiasult, személyiesült mindennapjaival.

Én azonban honos író vagyok: bárhol magyar. Egyike a biológiai lét szintjére szorítottaknak, aki abból vágyakozva mégis kiszabadult. Igaz, ebbe a „szabadságba” is kényszer taszított egy furcsa fordulattal. Az ott-maradottak, a nálam többet bírók, eltűrők a példaképeim, elesettségükben is.

Ezt tanultam én a szülőföldemen. A létezés nyelvét valójában. Ezzel együtt a valóban erdélyi szellemiségnek nevezhető toleranciát. A türelmet, a megértést embertársaink iránt. Nemzetek és vallások, különböző gyökerű kultúrák együttélésének alapja és következménye ez. Ott velünk-született. A nemtelen-hitetlen hatalom pedig mindhiába igyekszik ezt legyűrni és az elnyomásban cinkosává tenni a románságot: nekünk arra az időre kell tartalékolnunk magunkat, amikor újra szót érthetünk velük, amikor velük együtt megszabadulunk a rothasztó-rémisztő földbetipratástól. Tudnunk kell, hogy a látszat ellenére ez a diktatúra nemzete kárára működik valójában, nemcsak hamis mítoszaival, amelyek lehántásához keservesen hosszú idő kell és sok csalódást okoz majd (ezzel bennünket már ma figyelmeztet a mítoszteremtés veszélyeire), hanem mert a földrajzi határokkal együtt a szellemieket is elzárja előle, és ezzel önnön rabjaként magára hagyja a románságot. Olyan kisebbséget alakít ki egy államalkotó nemzetből Európában, amilyen a magyarság, a szászság, zsidóság annak a nemzetnek a határain belül ma. Félek, hogy a románság – óhatatlanul elkövetkező felszabadulása után is jó ideig – a túlkompenzált kisebbrendűségi érzettel él majd Európában, amíg saját nagyságának legendájával leszámol. Megértésünkkel kellene segítenünk. Csakhogy magunkkal is bajban vagyunk. Ne hárítsuk ennek okait másra legalább.

Mi a román néppel szomszédi közösségben éltünk eddig, és ezutáni létünk is elképzelhetetlen nélküle. A gyűlölködésre pedig semmit nem lehet építeni, ahogyan a tüzes lávára sem. Ezért ijeszt, amikor a jogos haraggal, aggodalommal együtt felkavarodni látom a gyűlölet ártalmas, erjedt üledékeit indulatoktól amúgy is szétszabdalt hazánkban.

Írónak, gondolkodónak nincs nagyobb s nehezebb feladata itt, mint arra biztatni: ismerjük meg, fogadjuk el egymást. Ma még román bérencnek, szlovák ügynöknek, miegyébnek nevezik az ilyent sokan, sokfelé. Úgy tűnik, nem is államhatár, hanem politika kérdése ez újra. A többször változtatott államhatárok mintha más-más lelkületet alakítottak volna ki a magyarságban – mégpedig történelmileg ijesztően rövid idő alatt –, s ma már a minden oldalon „odaáti” testvéreinknek sem nagyon hiszünk, bár szeretjük őket. Ezt szoktuk nyilatkozni mindenképpen. Ennyit rontottak volna rajtunk az idegen hatalmak? És az itt-honosakkal mit tett a sajátjuk, mely nem is nemzeti kisebbséget, hanem többséget uralt?

Egyfajta világrendszer fél földet átfogó hatalma alatt élünk még mindig, amelyben nálunk nagyobb népek tűntek el, hagyták oda földjüket. Nem a számszerűségen múlik mégsem. Egy ember megsértése felér az összesével. Ezért kell az emberi jogokra hivatkoznunk.

Író is csak emberi jogon lehet valaki. Nyelve joga, a szívéé.

Az eddigiekből ellentmondásaival együtt és éppen általuk kitetszik talán egy másik, következményszerű tanulság is, amit ugyancsak Erdélyből, a türelem – és most már a tűrés – földjéről hoztam:  a közösségi érzés mindenekfelettisége. A tolerancia testvére ez is. Alapja ugyanakkor a kollektív jogok megszerzésének, hiszen azok nem mások kárára érvényesülnének.

A közösségi felelősség pedig mindig is politikum, minthogy egy kisebbség puszta léte is politikai alkukon, változásokon múlik. Romániában a magyar irodalom végül is kényszer folytán politizált, minthogy a magyarság egyetlen megnyilatkozási fóruma volt. Ugyanakkor meg kellett maradnia művészetnek. Olyan újabb kettősség ez, melynek vállalása, amennyiben sikerül, esztétikailag is sajátos, külön jelleget ad a műveknek.

Magam részére ezt kötelezőnek és érvényesnek tartom, bárhol éljek is.

Magyarországon, tapasztalom, bonyolultabb a helyzet. A politikai, szellemi másság, azaz kisebbség régebb itt is az irodalomba „szorult vissza”, majd éppen azáltal próbált kitörni. Nyílt porondrajutva azután, mintha elveszítené eredeti, lefojtott töltetét, sőt a természetét. A metaforákat például. Az elnyomó kényszer híján lecsupaszodik, kiáltvánnyá vagy publicisztikává válik sokszor. Nemegyszer már csak megjelenési formájában, külsőségeiben művészet. A dokumentumnak tulajdonítunk esztétikai értéket, a fontossága, azonnali hatása folytán. A hosszú csend után zajra vágyunk, hirtelen hatásokra, változásokra.

A művészethez pedig türelem, tolerancia kell, mind alkotója, mind (haszon)élvezője részéről. Azt hiszem – remélem –, ennek is eljön az ideje. Nem csupán azért, mert egyszer betelünk a sok rémséggel, ellentmondással, amit a dokumentumok a felkavarodott időből felszínre hoznak, hanem mert el kell érkeznie annak a kornak is, amikor önmagunkba nézünk, emberi lényünkre figyelünk, és nem csak a „körülményekre”. Megszabadulunk tehát a politika terrorjától, itt és általában. Amikor világossá válik, hogy az anyaginál nagyobb, tehát mérhetetlen kárt az erkölcsökben szenvedtünk. Egyebek mellett elveszítettük közösségi érzékünket, felelősségtudatunkat.

Ez a mostani kavargás, politika-közéleti birkózás közösségeket mozdít meg és mozgat, de erkölcsöt, lelket inkább csak rémít vagy háborít. Így kell ennek történnie, bizonyosan: a katarzisig. Túl sokáig elfojtották az indulatokat ahhoz, hogy most feltörve a tisztátalanságot is magukkal ne sodornák. A nemzet egységesebb és önállóbb mégis ebben a zavarban és az ellentmondások közepette, mint volt a némaságban. Megmozdult ugyanis. Közösségi szerepet kap az egyén. Lehetséges, hogy gyakorlat híján rosszul játssza, de a nemzet részének kezdi érezni magát. Ráadásul a nemzet érezni kezdi lemetélt tagjai fájdalmait. Kicsiség- és csonkaság-érzetének ez lesz talán a feloldása, a határokon átesettekkel együtt lesz talán teljes annyira, hogy magányosság-tudata is megszűnhet. Kiderül, hogy legalább annyira fontos a közeli térben keresnie gyámolításra is szoruló támaszait, mint a távoli múltban. Mondhatni: jelen idejűvé vált a magyarság. Ezzel talán Európához is fölzárkózhat.

Könnyen keveredik – lám – fennköltségekbe az ember, ha a nemzetről beszél. Erre szoktatott a hagyomány, a történelem, amikor kicsinységünket mi is túlkiabáltuk. Erről is le kell tennünk talán. Emberi nyelven, nyugodt indulattal kellene elmondanunk még a haragunkat is. Úgy, hogy öntudatunk ne mindig önkínzásba váltson. Önszerelmünk ne sértsen másokat.

Az alapfogalmaknál tartunk még tehát: Európánál valójában. Tisztázásuk nehéznek, hosszadalmasnak ígérkezik. Türelem is kell az erő mellé ehhez.

Oly jó volna mindent újrakezdeni. Talán ott, ahol felvettük a nyugati típusú kereszténységet, és megbecsültük az idegeneket.

Nem írói gondok ezek. Közösségiek.

Itthon – otthon

(Kérdez: Szikszai Károly)

Az utóbbi években az erdélyi értelmiség jelentős része elhagyta Romániát. Az írók, képzőművészek, színészek hivatásuknál fogva könnyebben „számbavehetők”, de gondolom, a pedagógusok, orvosok, műszaki értelmiségiek közül is sokan választották a „zöld folyosót”. Most, hogy megváltozott a helyzet, szerinted jelentős mértékű lesz-e az erdélyi értelmiség hazatelepedése?

–   Romániát az utóbbi években a magyar értelmiségnek nem jelentős, hanem egy része hagyta el. Köztük persze jelentős emberek is. A másik, a nagyobbik rész Erdélyből kényszerült távozni: a Kárpátokon túlra. A helyükön maradókat végül tehetetlenségre, önpusztításra ítélték, nem engedték kellő fokon és módon gyakorolni a hivatásukat. Értelmiségi számára pedig nincs ennél kétségbeejtőbb és megalázóbb. Helyzetük annál nehezebb (volt?), hogy elzárták őket a világtól, s ami rémesebb: egymástól is. Az anyaországtól ugyanúgy, mint a kultúra és tájékozódás egyéb forrásaitól is nagyrészt. Legyünk őszinték, nem olyan régen figyel rájuk Magyarország egésze sem, mint ahogyan itt sokan hinni szeretnék, évtizedes közönyükből vagy tehetetlenségükből fakadó bűntudatuk csillapítására. Emiatt a romániai magyar értelmiség mindmáig sértett. Joggal. A mostani segítség nem feledteti a hosszú hallgatást...

Másfelől, a kitelepülteket-menekülteket szülőföldjükön cserbenhagyással vádolták, részben irigyelték, s az utóbbi sem mindig szül jó indulatokat. Végül azért, a helyzet romlásával többnyire megértették, ha nem is helyeselték választásukat. Tapasztalataim szerint nem is várnak vissza mindenkit, legalábbis az írók közül. Ottani barátaimtól tapintatlanságnak tartottam megkérdezni, de aztán maguktól elmondták a „névsort”. Nem tartanak igényt azokra, akik itt „Erdélyből akartak megélni”, nem kérnek a szenzációhajhászokból, véresszájúakból, akik itt kompenzálták ottani sikertelenségüket, mégpedig gyakran olcsón. Jó néhányan az áttelepültek közül, hallgatólagos egyezség szerint, nem mondtunk rosszat róluk: hadd mérettessenek meg az itteni mezőnyben. Csakhogy éppen az utóbbi években itt az izgató szónak gyakran nagyobb hallgatósága, sőt foganatja volt, mint a józannak. Visszaigazolta sokak nemzetiszínű előítéleteit, társult némely gőzös indulatokhoz... Végképp nem kedvezett utóbb a felkavarodott közélet, amikor hangerővel le lehet bírni az érveket. Mindez most már mégis elmondható, annál inkább, mert romániai barátaink úgyis el fogják mondani. Remélhetőleg kialakul és működik majd a megmérettetés másik serpenyője is... Bonyolítja a dolgot, hogy az átköltözöttek egy része azért kerül nehéz helyzetbe otthon, mert itt nem úgy vagy nem azt szólta, ahogyan tőlük az erdélyiek várták, vagy éppenséggel azért, mert hallgatott. Ez már az érzékenységekre vall.

Még valamit az előítéletekről. Most, amikor sorra nyilvánosságra kerülnek az „aranykor” rémségei, utólag talán igazolódik, hihetővé válik, hogy miért – miből – kényszerültek elmenekülni sokan. Mert azért gyakran önigazoló túlzásnak tartották a mégoly objektív beszámolókat is. Miközben, mégis, néhányan a túlzásaikkal arattak... Valamiképpen az előítéletek és a hitetlenség kettősségében próbáltak otthont teremteni jónéhányan. Akiknek ez sikerült nem valószínű, hogy visszakészülnek Erdélybe. Én legalábbis nem ismerek ilyeneket. Persze, akik ottani, akár fűtetlen összkomfortjukból ide a létminimum szintje alá érkeztek, főként akik családot is hagytak ott, talán megteszik. Az is igaz viszont, hogy sokan éppen most készülnek onnan ide, és éppenséggel értelmiségiek. Ez rávall valamire, és nem csak a felgyorsult ügyintézésre...

–   Tudom, borzasztó kényes kérdés, és könnyen félreérthető, ám mégis fölteszem: mindnyájan tudjuk, jelentős személyiségek hagyták ott Erdélyt. Ez a tény szerinted mennyivel gyengítette az otthon maradottak helyzetét?

–   Ahhoz, hogy jelentős személyiséggé váljék valaki, felnövesztő feladatok és körülmények kellenek. Magamat például hasznos munkásnak tartom. A magam nevében felelek tehát. S minthogy egyre inkább csak az írás érdekel, azt mondom: én erdélyi író vagyok, bárhol éljek is. Magyar és erdélyi. Nem is tudnék más lenni. A fentiek azt jelentik másfelől, hogy elképzelhetőnek – bár egyelőre, a helyzet ismeretében nehezen kivitelezhetőnek – tartom, hogy könyveim Romániában is megjelenjenek. Akkor pedig végképp és végérvényesen „otthon vagyok”. Lennék. Látható azonban már most, hogy nem rajtam, hanem a „körülményeken” múlik. A lakcímemen semmiképpen.

Azt hiszem, sokan így gondolkodnak áttelepült barátaim közül. Tudom, néhányukat megrázta az új fordulat. Nem a népfelkelés, amit vártak, és zokogtak, amikor hírét vették. Hanem a győzelem után beállt s a reménybeli helyzet. Hogy ti. érvényes lesz-e itt – és persze otthon –, amit ezután írni fognak? A régen elszenvedett sérelmeket írják pedig, többnyire. Az a tapasztalatuk, az „élményük”. De talán minden azon múlik, milyen emberi és művészi érvénnyel írják.

Ami a kérdés másik felét illeti: az otthon maradottak helyzetét, legalábbis annak idején, legalábbis az irodalmat illetően, hitem szerint nem gyengítette lényegesen néhányunk távozása, bár erkölcsi zavart, elbizonytalanodást azért okozott. Hiszen amúgy sem írhattuk már azt, amit akartunk, és azt sem tudom, kinek származott volna haszna abból, ha belerokkanunk. Tíz évvel ezelőtt, amikor lélekben elindultam, de hat évvel ezelőtt is, amikor megérkeztem Magyarországra, a maradók sem látták a rémségek végét, még a reményét sem. Feltehető persze, hogy mi bizonyultunk gyengébbnek, nem azok, akik kibírták a helyükön éhen, és az irodalomból is kiszorítva. A mostani helyzetben vélhetőleg nagyobb a lehetősége a közreműködésnek, a visszatalálásnak, az egyéni szerepvállalásnak is. Nem tudom viszont, mennyi az esélye. Szubjektíve akár. Mennyire volna hiteles egy író, aki a nehezét másra hagyta, és a készre visszatér? Nem mintha kész volna valami is. Ez a kérdés másik oldala. Jó néhány áttelepült barátomat nyilván az is elriasztja a hazatérésnek még a gondolatától is, hogy elölről kell kezdenie, újra magára kell vennie a kisebbségi pszichózist, amiből nehéz lábadozás után gyógyulóban van. És azt se felejtsük: sokan itthon vannak már Magyarországon. Én mindenképpen.

–   Kányádi Sándor hazahívó szavairól mi a véleményed?

–   Az övét nem hallottam. De hallottam másokét, személyre szólóan is; jól is esett. Kányádinak arra a régebbi kitételére is emlékszem viszont: „akik elmentek közülünk, nem voltak közülünk valók”. Nem mintha sértett volna, nem tartottam annyira érvényesnek. Az indulatát is értettem. A kétségbeesett helyzetben, állapotban lévő embernek mindig igaza van, még akkor is, amikor nincsen. Az ítélete azonban így túlságosan sommás, túlságosan általánosító (volt?). Nem vette figyelembe sem az egyéni sorsokat, indítékokat, sem az itt végzett – személyenként igencsak különböző – munkát. De ezzel a véleménnyel számolni kell, még ha idejét múlta is.

–   Az a fekete lyuk, amit a Ceauşescu-rendszer fúrt az erdélyi kultúra testébe, képes lesz-e begyógyulni nélkületek? Kérdezem ezt azért, mert a közelmúltban beszélgettem egy csíkszeredai költővel, aki elmondta, hogy például Tamás Gáspár Miklósra most nagyobb szükség lenne odaát. Ha hazamenne, nyilván vezető állást kapna a kolozsvári egyetemen, politikai ambícióit pedig fontosabb lenne ott kamatoztatnia...

–   Most kezdjük a végéről, s egy kis általánossággal. Nem valószínű, hogy Magyarországon edződött politikai ambíciók érvényesülési tere Erdélyben volna, mint ahogy az itteni pártpolitikai harcoknak sem. A romániai magyarok jobban tudják nálunk, mit és miért kell tenniük. Nem vagyok meggyőződve arról sem, hogy teszem azt Tamás Gáspár Miklós a két országra terjedő ellenzéki múltjával jelentős állást kaphatna Romániában. Ellenpróbát javaslok viszont: hívják meg őt – és másokat – vendégtanárnak a magyar egyetemre, ha megalakul. Tudom, sokan mennének így az áttelepültek közül. Ebben valami megoldásfélét is sejtek. A teljes értelmiségi kétlakiságot, ahogyan Mészöly Miklós megfogalmazta. Mint európai (és értelmiségi) életformát és esélyt. Félek azonban, hogy ennek még a lehetősége is messze van.

Létezik a kérdésnek egy másik, csak az irodalmat tekintve is egyszerűbb, ugyanakkor fontosabb vetülete. Csak az utóbbi másfél évtizedben Románia-szerte rengeteg tehetséges fiatal tanár, író került méltatlan állásba, a szakmájától és a kultúrközpontoktól, műhelyektől mindenképpen távol. És talán nem annyira ránk, két országban is kissé megviselt „öregekre” lenne szükség ott igazából, hanem az elhallgattatott fiatalokra. Számbelileg mindenképpen elegen vannak. Utánképzésükben persze az anyaországnak kellene segítenie, hiszen hosszú időn át a tájékozódásra, a tanulásra éppúgy nem volt módjuk, mint a megnyilatkozásra.

Mégsem szeretném mindezzel megkerülni a kérdést, melyet kimondatlanul feltettél, ráadásul nem elsőként: hazatelepülök-e? Nem. Hazamegyek, amikor alkalom és szükség lesz a segítségre, és igényt tartanak a szolgálatomra. Személyes életem ideköt már. Inkább az írásaimat szeretném hazajuttatni – itthonról. Én nagyon későn, és csak itt jutottam el odáig, hogy viszonylag szabadon és tőlem telhetően érvényesen megfogalmazhassam életem negyven évének erdélyi tapasztalatait, egyfajta szükséges távolságtartáshoz és kötetlenséghez tehát. Ezt most már feladni éppen olyan nehéz volna, mint amilyen nehéz volt elérni.

Egy általánosabb megjegyzéssel zárnám. Ha minden olyan irányba megy, s halad is, amint azt még csak merész álmainkban reméljük, talán nem lesz akkora jelentősége annak, ki hol él, de fontosabbá válik, hogy miért és hogyan. Akkor a magyar irodalom sem földrajzi ismérvek szerint osztódik annyifelé, ahány felé most írói laknak szerte a világon.

Bukaresti szép napok

avagy

Adalék a románság ismeretéhez

A hetvenes évek kezdetén úgy éltünk, magyar értelmiségiek és kőművesek Bukarestben, akár idegen országban, melynek ismerjük a nyelvét. Otthon nem tanultuk meg a viselkedésmódot, bár a háború előtt az én apám, sok máséval együtt, megjárta a román fővárost; amikor azt még előszeretettel nevezték „kis Párizsnak”, sok házát építették, sok gazdag családját ellátták cselédként, és sok konyhalányból lett nagyságos asszony utóbb. Székelyek voltak többnyire, az iparosítatlan vidékekről. Tömegszállásokra és busás fizetésekre emlékeztek aztán, és nem vágyódtak vissza.

A hetvenes évek elején magyar könyvkiadó, hetilap alakult Bukarestben, megindult a televízió nemzetiségi adása. Számítások szerint ez volt az erdélyi magyarok odavándorlásának második hulláma a háború óta, miután az előző áradat csalódottan visszavonult az ötvenes évek közepén, odahagyva uszadékait. Sok fiatal értelmiségi vállalt állást Bukarestben; a szakmunkásokkal viszont legfennebb a Petőfi Sándor Művelődési Ház báljain találkoztak, egyébként belterjes életet éltek, még a párt-strandon is külön szeglete volt a protekciósoknak. A háromból megmaradt egyetlen magyar iskolába együtt jártak a gyerekeik, azzal a különbséggel, hogy az idényre odaszegődött kőművesek, ácsok csemetéit munkakezdés előtt, reggel fél hatkor hozták, és az első csengetésig a tágas előtérben szundikáltak. A szülők többnyire a nyugati munkavállalás lehetőségének ígéretével szerződtek oda. Másoknak is ugródeszka volt ez a város: hazafelé, vissza Erdélybe. Legtöbbjük nem akart végleg megtelepedni, zártkörű társaságaikban már-már elfelejtették az iskolában tanult román nyelvet is.

Tartott még a később diktátorrá vedlett pártfőtitkár (mindközönségesen: a Cár) nevéhez fűződő, 1968 körül indított nemzetiségpolitikai nyitás lendülete is; a reménye legalább. Az új vagy újjáalakult magyar intézmények időállónak ígérkeztek, és húst is lehetett kapni még.

Ha az autóbuszban rászólt gyerekeimre egy izzadt felnőtt, hogy ne beszéljenek „azon a barbár nyelven”, csak annyit kérdeztem tőle: ugye, maga erdélyi? Három ilyen eset történt öt év alatt, és kétszer ráhibáztam. Román-magyar futballmérkőzés vagy hasonló esemény ajzotta ilyenkor a kedélyeket, főként ha vesztésre álltak a hazaiak. Az utcai nacionalizmusban volt még valami kedélyesség. Nehéznek, de biztonságosnak tetszett az élet.

Lakott lépcsőházunkban egy ifjú ügyvéd, hétvégeken színes társaságokat vendégelt a vidéken keresett pénzéből, cefreszagú, huszonkét fokos pálinkákkal. Popénekesek, rádióriporterek és levitációs médiumok gyűltek össze nála. Ott voltam én igazán érdekes! Egy másnyelvű író, ráadásul combtőig gipszben. Azt mondja az ifjú ügyvéd egy éjféli órán: „Olvasom a Cár beszédeiben, hogy románok, magyarok, szászok, más nemzetiségűek... De hol laktok ti?” – Legalább kétmillióan éltünk vele egy országban, és én voltam az első magyar, akit megismert. Nem is voltam számára egyéb „couleur locale”-nál, akár egy székely novellában. Odakeveredett aztán egy tévészerkesztő. Tudósan kifejtette nyomban, hogy a magyarok rossz helyre települtek Európában, miattuk nem valósulhat meg sem a latin, sem a szláv tenger. Kedélyeskedve válaszoltam, hogy letelepedésünk ködös idején még nem tudhattuk, hogy efféle tenger létezni akar. Erre komoran, valamire érvként adta elő, hogy a kontinens első egyeteme román földön alakult. Francia könyvben olvasta. – Nem fellebezhettem egy magyar történelemkönyvhöz, igazán.

Felfigyeltem viszont: nem kisebbségi magyarokról, hanem egy egész nemzetről beszélt az illető, mintegy besorolt az egységes magyarságba azzal, hogy kiutasított maguk közül, s még kisebbségként sem akart. A házigazda aztán engesztelőn ölelgetett az ajtóban búcsúzóul. A „sajátosság méltóságának” sértett érzékenységével távoztam a sajátosság természetességét élők közül.

Szemközt velünk egy „jó család” lakott: az asszony apja minisztériumi tisztviselő, a férfié pópa volt. Odaköltözésünk után egy héttel megkérdezték, miféle hosszú ünnepet ülünk? Hiszen feleségem naponta főz. Ők szalámival és tejszínhabbal etették a kicsinyüket. Nekem meg eszembe jutott, hogy egynyelvű nagyanyám a szűkös ötvenes években fejgörcsöt kapott, ha a piacon nem árultak friss tejfölt, és fogalma sem volt, hogy ő is tud egy román szót. „Árdé”-nak mondta a húsospaprikát: a szó a zöldséggel együtt délebbi tájról érkezett a hideg hegyek közé.

Magyarországi barátaimnak is gyakran elmesélem ezt, akárcsak a bukarestieknek. Nem az akaratlan asszimiláció példájaként. Hanem, hogy Románia valójában három ország, legalább kétféle életformával és igénnyel. Ne ítéljenek Erdély, és főként ne az erdélyi magyarok életmódja szerint. Egyenlőnek úgy is lehet lenni, ha denivellál a hatalom, avagy a „rendszer”. Egyiknek lecsúszás az, ha arra a szintre jut, amelyikre a másik felemelkedik. De ez nem faji, még csak nem is nemzeti, s annál kevésbé nemzetiségi kérdés. „Ilyen az élet.” A románság éppen olyan a maga helyén, amilyennek lennie kell. Mi, a magunk helyén, nem olyanok vagyunk, amilyennek a románok akarnak.

Emlegetett szomszédasszonyunknak megtetszett egyik fiatal író barátom, és szellemileg akarván előbb megközelíteni, könyvét kereste a boltokban. Majd hosszan panaszolta, hogy nem leli. Tudja ő, érti is, hogy anyanyelvén ír a szép úr, de még a hivatalos vélemény szerint is az ország kultúrájának része az, úgy illene tehát, hogy a könyveket nyomban románra fordítsák, és mindenki olvashassa. – Megható vélemény volt, bajaink megoldásának eszményi sugallatával és gyakorlati lehetetlenségével. A tágkeblű szomszédasszony nem is került közelebbi kapcsolatba az ifjú magyar titánnal.

Modern bérlakásunk ablakából egy felhagyott téglagyár szárítóira és a bányagödrökben meggyűlt tavakra láttunk. Kecskebékát fogtak és napoztak a parton a szomszédaink. Vasárnaponként a férfiak többnyire fehér műanyagingre kötött nyakkendőben és mezítlábra vett papucsban jártak a tömbházak között, estefelé kis tüzeket gyújtottak a virágágyásokban, azok körül beszélgettek. Az új lakónegyed zöldterületnek kiszemelt részein meghagyták a régi vályogházakat, tyúkketreceket, disznóólakat. Mintha mozit néztünk volna. Barna arcú, túróevő emberek ténferegtek idegenül a poros udvarokon, a szőlőleveles lugasok árnyékában: az otthonukban.

Az egyik kicsi öregembernek volt egy emléke, és abban egy magyar katona-bajtársa. Úgy beszélt róla, mintha ő maga is a magyar seregben szolgált volna: valami monarchiás ízzel. Összekeverte talán a háborúkat; az elsőben nem lehetett hadköteles, a másodikból pedig megszökött. A történelmet tevő háborús emlékek azonban akkor is egyformák, ha viselőik egymás ellen csatáztak. Halottaikat is a maguk módján szeretik, kezelik. Borzadozva figyeltük, hogy kifestik halottaikat, és nyitott koporsóban, zeneszóra hordozzák utcahosszat, minden sarkon megfordulva, hogy ne találjon vissza a hazajáró lélek. Kilenc év elmúltával borral mosták le a sírból kiásott csontokat a Hideg Forrás nevezetű temetőben. Számukra ez szent hagyomány, természetes szertartás volt.

Ez a gyászoló bácsi volt a mi első felfedezőnk. Nem azt kérdezte, mint a többiek, hogy milyen torz nyelvjárását beszéljük a nyelvének, hanem hogy ismerik-e Erdélyben a magyarok a puliszkát. Azt igen, feleltük, de a halat már nem fokhagymalével eszik.

1973-ban, egy nyári reggelen aztán pár óra alatt felvásárolták a málélisztet a környék üzleteiből. Hosszú, zsibbadt embersorok álltak, pedig ez akkoriban még nem volt szokásban. „Hát nem hallotta? Az oroszok Iaşinál átlépték a határt.” Délre takarítva leürítették a polcokat, még a cipőkeféket is megvették. „Partra szálltak az oroszok Conştanţán, s a magyarok is bejöttek Váradnál.” Két nap múlva elmúlt a pánik, de megkerült a magyarázata. Próbaképpen mozgósítást rendelt el a hadügyminiszter, ettől kapott szárnyra a rémhír, és repült utóbb a rendelkező. (Azokban a napokban Moszkvában tartózkodó ismerősünk, egy táncosnő, az zal tért vissza, hogy ott a sorállók azt mondták neki: betörtek a kínaiak. Hát, ki-ki a maga mumusával... Így kerek a Föld.)

Nyilvánvaló volt ugyanakkor, hogy a „Cár” szuverenitáson mindig is a szovjetektől való függetlenséget értett, s azt értette mindenki, még a művelt Nyugat is. A „területi integritás” később került be a szónoklatokba, és kimondatlanul is a magyar irredentizmusra figyelmeztetett. Eközben sűrűn barátkoztak a kormányküldöttségek, oly tapintatosan, hogy a magyar külügyminiszter nevében meg kellett változtatni egy betűt a hivatalos közlemény kiadásakor, mert eredeti formájában igen illetlen, sőt trágár jelentést sugallt.

„Miért nem helyezitek át a fővárost Brassóba? – kérdeztem egy ízben ügyvéd szomszédomat. – Ez itt mocsárra épült, az meg az ország közepén fekszik. És hát tietek az egész ország, vagy nem?” – „Brassó igen jelentékeny vasúti csomópont” – felelte. Semmi többet. Átszállt egyszer Brassóban, de nem látott se magyart, se szászt. Csak cigányokat. (Évekkel később megkérdeztem némi hegyi mócokat, miért nem egyenesítik ki a kaszát, ha már annyira büszkék a történelmükre? Komolyan feleltek a heccre: – Gondolkodtak a dolgon. De jöttek valami elvtársak Bukarestből, s azok megmondták: ne nagyon ugráljanak, mert jönnek a magyarok, és visszaveszik Erdélyt. – Úgy mesélték ezt nekem, mint közülük valónak.)

Nem ismertek bennünket, mégsem. Nem tudták, hogy tömegesen, együtt is létezünk, nem csak személyenként. Ha találkoztunk,s megszerettek, vagy megutáltak – embere válogatja. Ember módra bántunk egymással. Össze is verekedtünk, ha úgy fordult. Mi, a történelmi változással együtt elfogadtuk őket, mégis nehezen értettük meg, hogy más élet az övék, másféle, görögös hagyományokkal, és valami „európai mércét” alkalmaztunk rájuk, amelyről magunk sem tudjuk máig, hol hitelesítik.

Ebbe a fogékony tudatlanságba szivárgott be aztán a gyűlölet. Előbb a „szuverenitás” és a „területi integritás” alig-alig felfogható jelszavaival, majd gondosan, ugyanakkor otrombán kialakított ellenségképpel. Legjobb barátaink is elhitték lassan, hogy ha mi magunk nem is, de őseink nyereg alatt húst puhító barbárokként nyargaltak be egy római vétetésű magas kultúrába, hogy leigázzák, és egész történelmünk nem egyéb, mint a románság elnyomásának fortélyos vagy erőszakos módja, időszaki változatokkal, de változatlan céllal. A románságot pedig éppen az ellenünk folytatott évszázados küzdelem tette naggyá. Európa védelmezői ők.

Ma, amikor azt hallom, hogy Románia útja Európába Magyarországon át vezet: mosolygok csupán. Még csak nem is a magyar önhittséget hibáztatom, amiért megszabni véli mások útirányát. Hanem a tudatlanságot. Az érték és mérték merevségét. Hiszen mi éppen úgy nem ismerjük a románokat, mint ők bennünket. Érzékenységükre emiatt nem vagyunk tekintettel. Márpedig a továbbiakban is szomszédok leszünk, mi több, a nemzet egy része amannak a kebelében él. Amaz viszont, szláv rítusú ortodoxként, görögös hagyományokkal, francia szellemen csiszolt diplomáciai érzékkel, a fejünk felett vagy mellettünk keresi a csatlakozást azokhoz, akik fogadni képesek, s még az sem bizonyos, hogy egy, a mi felfogásunk szerinti Európához.

A tanulság egyelőre annyi, hogy azért mégse képzeljük azt az eszmei Európát egynemű közegnek, akár a víz. Mert akkor nincs hova kiúszni, és kapaszkodni sincs mibe.

A Sugás

Volt a hatvanas években – 1968 februárjától, amikor Kovászna megye és lapja, a Megyei Tükör megalakult – egy törzsasztala a Sepsiszentgyörgyre összeverbuvált fiatal íróknak, újságíróknak. Darkó Zsigmond főorvos úr asztalát hosszabbították meg a Sugás vendéglőben, s az ő régi tekintélye hajlította hozzánk a pincéreket, annyira, hogy a szesztilalom óráiban levesescsészében hozták ki a sört.

Költők és tanárok próbáltak lapot csinálni ott. Szépirodalmi is lett a fele. Hittük még, hogy nincs rangkülönbség az újságcikk és a vers között – csak jók legyenek. Használjanak tehát. (Azt hiszem, ez volt eddigi legszebb tévedésünk.) Ott ült a második Forrásnemzedéknek keresztelt raj tagjainak jónéhánya, naponta vagy látogatóban. Megtörtént, hogy mi zártuk az éttermet, a pótkulcscsal. Ez volt az igazi irodalmi élet, azóta sem vettem részt másban.

Sepsiszentgyörgy kisváros volt még akkor; a kedves és álmos korából ismertem, szülötteként. Idősb orvos barátaink kiművelt unalmukban, kegyetlen szórakozásként megalakították a Felszarvazott Férjek Hadseregét, és bizonyított megcsalattatás esetén előléptették egymást. Nem szakbarbárok voltak ám. Darkó Zsigmond fel tudta mondani Krúdy novelláinak még az étlapjait is – ebben versengtek a fénykép-memóriájú Bogdán Lacival –, Simó Ferenc doktor úr helytörténetből tudott két akadémiának valót. Úgy szurkoltak az írásainknak, mint fiatal korukban saját műtétjükkor. A két orvos halott már. Az élőket most nem emlegetem fel. Az asztalnál megfordult színészeket sem név szerint – többségük más országokban él már. Ők biztosan másra és másként emlékeznek, mint én. De az emlék nem vita tárgya.

Ott ütötte fel a fejét egy kései órán Szaniszló József– a szegény Zozi –, mondván: – Tudjátok, mi az igazi magyar nacionalizmus? Elinni a román pénzt. – Ehhez tartottuk magunkat, merthogy akkoriban még a nacionalizmusban is volt némi kedélyesség.

Ott hallgattuk, táskarádióból, a főtitkári beszédet 1968 augusztus 22-én: ha kell, fegyverrel segítjük a hős csehszlovák népet... Ilyen jelszavakat hordoztak táblákon a román nemzeti ünnepen is a felvonulók. – Hittük is két napig.

Ott ült Gajzágó Marci, aki azóta polgármester is volt már, Kisgyörgy Tamás, aki éppen a székely pop-artot akarta feltalálni, Tompa Ernő, akitől kedvenc kifacsart idézetem származik: „Nem írok, nem olvasok, én nem es vagyok magyar” – a tájnyelv nagyobb gyönyörűségére.

Ott szusszant meg néha az apró agrármérnök, aki lennel vetette be a határt, mert éppen egy Lenke nevű nőt szeretett, és boldogan mutatta a szőke virágokat.

Ott hadart a feltaláló, akinek egyetlen szavát sem értettük, de még hajdani matematika-tanárom is megfordult ott, aki valamilyen határtudományra adta a fejét, három másikkal együtt a világon, és az iskola kapus-szobájában lakott.

Ott közölte az alapigazságot a színházi rendezővé lett egykori újdondász: nem kell izgulni, a lapnak természetében van, hogy megjelenik.

Ott füleltek körben az ismerős besúgók.

De jó volt!

Kitehettek volna a lehallgató bunkós mikrofonját az asztal közepére : akkor is beszélünk.

Odahoztuk a gyerekeinket is, még pelenkában. Első fogukat úgy fedeztük fel, hogy megkoccant rajta a kiskanál.

Ott bújt el, félelmében, a ruhatári kabátok között a grafikus, nehogy megtalálják „valakik”.

Ott fogadtuk jobb magyarországi vendégeinket, akik nem csak egzotikum-nézőbe jöttek.

A fiúkat aztán beidézték. Újra hallani akarta a poénokat a „szigorú vállalat”.

Nem nagyon mókás dolgok ezek mégsem – úgy látom –, vagy búval elegyesek. Sok tréfa született ott pedig, és főként: jó volt a hangulat. Dúlt a vihánc, készült a lapterv. Az irodalomról is szó esett, persze. Fiatal írók szokása szerint általában úgy, hogy szidtuk a mára velünk egykorú öregeket, a „központokat”, a lapokat. Azok szerkesztői aztán gyakran ellátogattak a Sugásba. Egy ilyen társaság vendégeskedésekor nyílt színi verekedésbe is keveredtünk holmi civil ruhás rendőrökkel a táncparketten, nagy bokazene közepette.

A hatvanas évek vége–hetvenes évek eleje más volt, mint a rájuk következők, és a város is más, mint ma. Kisebb s egyneműbb. (Sokan mondták: székely kirakat vagy gettó...) Mi fiatalabbak. Hittük még akkor, hogy rajtunk is múlik valami, s bár szűk a világ, tágíthatunk rajta. Erőt is éreztünk hozzá, néha alkalom is került.

Ez a magyarázata annak, hogy miért született akkor annyi móka, és most meg miért nem. Emlékezni kell rájuk, s ez már megkeseríti a régi vígságokat is.

Akkor rendezték Brassóban az Aranyszarvas táncdalfesztivált – ennek jelvényét viselték kabáthajtókájukon a Felszarvazott Férjek Hadseregének tagjai –, s egy lelkes kollégánk meghívta Szentgyörgyre Koncz Zsuzsát. A szerkesztőségben kellett és illett megjelennünk délután ötkor. Farkas Árpád hiányzott az egyébként kellemes találkozóról. A Sugásban várta a felajzott kollégákat. – A csudába – mondtam neki –, nem jöttél el, pedig a művésznő bevallotta végül, hogy csak azért vállalta az utazást, mert hallotta, hogy él itt egy rém tehetséges költő, aki ráadásul fess fekete fiú... – Marhaság! – Ilyenkor nem kell erősködni, mert attól csak hitelét veszti az állítás. Hazudni tudni kell. – Ha nem hiszed, hát nem – mondtam. Eltelt néhány hét, érlelte magát a tréfa. Farkasunk egy este meghordozta tekintetét a törzsasztal felett. – Elvégre – mondta érvként valamely vitában –, kiért utazott ide Koncz Zsuzsa? Na!

Így tanultunk, egymástól, dramaturgiát. A kivárás technikáját, ha nem egyebet.

Elbeszéltem már ezt, máshol. Jólesik elismételni. Panek és Veres Zoltán, évekkel később, humoros antológiát szerkesztett az Igaz Szónak, kalotaszentkirályi malmomban – talán akkor próbáltam besegíteni ezzel. Állástalan malombirtokos voltam, ők egyenesen Karácsony Benő tulajdonosának neveztek, miközben vad nyilatkozatokat fogalmaztak kedélyállapotunkról, azzal, hogy addig nyújtózkodjunk, ameddig a humorunk ér. De amikor még Panek és Lászlóffy Aladár jött Szentgyörgyre, csak kapkodtuk jobb kedvű fejünket. Egymásra építették a szójátékaikat, a végén már ők sem értették talán, de nagyon élvezték. Nem is tudom idézni őket, annyira saját játékaik voltak. Aztán ők hazamentek.

Megérkezett viszont egyszer Franyó Zoltán, a Székely Mikó Kollégium (azaz 1-es számú líceum) évfordulós ünnepségére, fel is lépett a színházban rendezett díszelőadáson, éppen csak azt nem tudtuk, miféle jogon, amikor csak az iskola végzettjei szerepeltek (meg én, aki a lánylíceumban végeztem). De hát Franyó tekintélyes író volt, elég öreg is hozzá, s köztudottan mindenhol jelen volt, még ott is, ahol nem. (Ady halálakor állítólag úgy táviratozta meg a mástól – talán Szántó Györgytől – hallott hírt: Most jövök Ady Endre halálos ágyától, én fogtam le a szemét...) Azt mondta a színpadon – mert arányérzéke azért volt neki, s érezte, hogy magyarázattal tartozik –, azon a címen van itt, mert őt a századelőn, miután kizárták nem-tudom-milyen iskolából, ide íratta volna be az apja, mert tudta, hogy kiváló iskola a Mikó, csakhogy közbejött valami...

A Sugásban Ady dedikált könyveinek fénymásolatait mutatta reggel, amikor elsőnek ébredve sör mellett gyógyult, miközben mi, a hatvan évvel fiatalabbak csak az ő tiszteletére szedtük össze magunkat hajnali kilenc tájban. Fél éjszakát Franyó-anekdoták mesélésével töltöttünk, nyilván, vagy valószínűleg. Rengeteg van belőlük, s nem mindenik hízelgő rá nézve.

Évek múlva meglátogattam Temesváron, s akkor szememre vetette (nekem!), hogy Farkas Árpád emígy dedikálta neki a kötetét: Szeretettel Franyó Zoltánnak, aki talán az én szememet is lefogja... – Belegondoltam, hogy Ady és az én első német fordítóm is ő volt – és micsoda távolság az, amit Franyó áthidal. Úgy kezdte történeteit: ültünk a bécsi katonai levéltárban, Rilke, Musil, Krleza meg én... – elpirult tőle a lexikon. De mit számít a tudomány az anekdotához képest?

Ilyenek a hagyományaink.

Nem csak Franyó járt a Sugásban a „nagy öregek” közül. Egyikük, szárazpipás és humortalan, valami új Parnasszusnak vélte naiv lelkesedésében a Sugást, kis Weimarnak Sepsiszentgyörgyöt. De ezen mi mulathattunk legalább... Megfordult ott irodalmi kokott, akivel közöltük, hogy ezt a nemzedéket lekéste már, és izompacsirta, aki mindenáron szkanderezni akart feltűnő termetű színész barátunkkal. – Mindig nyerek – mondta az –, aztán ezek dühükben megvárnak három haverükkel az utcán, s meg akarnak verni...

A búbánatos mélylélektanra is akadt példa tehát a Sugásban.

Meg a politikára, persze. Darkó doktor úr mindegyre azzal heccelt bennünket, nem tudjuk, mit jelent elsőrendű állampolgárként élni. (Azóta jónéhányan tudjuk a törzsvendégek közül, s nem mindig örvendünk neki.)

–   Azt véssétek majdan a sírkövemre: élt négy évet. 1940–1944. – Nem adatott több neki azután sem.

Kipróbálta ott rajtunk furcsa szavalatait Visky Árpád is, a később bebörtönzött, majd „gyanús körülmények között” öngyilkossá lett színész. Keserű viccei voltak. – Nem akarom tovább hülyíteni a népet, elmegyek papnak – mondta. Majd mikor kényszerű vidéki népnevelői állásából mégis visszatért, azt mesélte:

–   Fehér lovon jártam ott a kocsmába. – Megírták már róla, hogy albérletében gyertyát gyújtott a csempekályhában, csakhogy dicsekedhessék, nála is ég a tűz, jó polgári módon.

Az anekdota, lám, a legendával határos.

Meglehetősen szűk kör volt jogosult a törzsasztalhoz ülni. Mégsem untuk egymást, évekig. Jóízűeket veszekedtünk, de a kibékülések csendesek voltak. Tovább is tartottak.

Vári Attila ontotta ott a szóvicceket és rögtönzött paródiákat. „Dobognak a hun lovak patái – hun itt, hun ott” – ez Magyari Lajosra utalt. Az „ó, Kosály – paszuj” Bartalis Jánosra. Vári gyakran félig-meddig képzeletbeli riportokat írt a lapnak, egyikben azt állítva, hogy az alábbi „népi” verset egy teherautó-sofőrtől hallotta: „Eresztevény, Maksa, Dálnok, aztán kanyargós Csernáton, távolabb a vargaváros, Kézdi látszik a határon”. – Ezen az útvonalon utaztam egyszer én is Czegő Zoltánnal, amikor nagylelkűen nekem dedikálta, sőt ajándékozta a Bodoki-havast. Nagylelkűsége odáig terjedt, mint később kiderült, hogy másokat is megkínált ezekkel a szép hegyekkel. „Szabadság”, köszönt reggelente a Líra-dombnak csúfolt emelkedőn, ahol laktunk. „Az kéne s egy kis eső”, köszönt vissza magamagának.

El-elfacsarodott a humorunk.

Bökverset írtam a városi közvécéről, amelynek felépítését a polgármester, hivatala nevében is, önkéntes munkában vállalta. Más tájakon gyászosabb hírre tett szert az illető, jónéhányunknak a bögyében volt, én meg ezt a szerencsétlen formát választottam, hogy megcsipkedjem legalább. A versfőkben a nevét rejtettem el, nem is túlságosan, nyomban kiderült. Fekete hivatali gépkocsin szállítottak be a pártházba, valahányszor egy fejesnek – pl. az általam Szikla Szilárdra magyarított nevű elvtársnak – újabb kihallgatásra támadt kedve. Haza már gyalog mentem.

Szóla pedig a háromszéki mítoszt is megcélzó vers eleje eképpen:

Székely széket raknak parknak oldalába,

Aki szorul, odaszorul majdan nagy bajába,

Bíz az le se omlik, mint volt hajdanába,

Ó mesterekről szóló hírös balladába...

Kacagtunk rajta a Sugásban – én már mint visszaminősített hírrovat-szerkesztő –, aztán szedtem a sátorfámat, s meg sem álltam Bukarestig. Ott nem ért el a vidéki hivatal keze, ártatlanabb versigórákat is gyártottam. Ágoston Hugóval (eleinte nála laktam egy padlóra terített paplanon) a kaláber kártyajáték egyik játszmájának nevét vettük kölcsön: Klopiczky Ferdinánd szerelme volt a hősköltemény címe, előre megadott rímekre gyártottuk; sajnálom, hogy kevésre emlékszem belőle.

Budoár-homályban hogy ültek őkelmék,

susogtak az asszonyon kéjesen rőt kelmék,

szóba került egy olasz, sőt egy dalmát –

az asszonylelkek mind oly éji barnák...

Budoár-homályban egyre vágyakozva,

hogy ifjúságuk vissza szél se hozza,

a boldogság aranylánc csak, melynek

férj-hason sem hoznak vigaszt selymek

és így tovább, valami húsz szakaszon át. Azért érdemes csak beszélni róla, mert ilyent – bármilyent, öncélú mókásat – ma már nem írunk. Ugyan miért? „Ifjúságunk vissza szél se hozza...” Én magam is látogató lettem csak a törzsasztalnál. A „fiúk” is átköltöztek a Stadion étterembe, s Kriptának becézik.

A Sugás törzsasztalának egyik tagja is Bukarestben kapta utóbb regényhősének ajándékozott becenevét. Bogdán László írt Bemberéről. A név a Cina kertvendéglőben, a volt királyi palotával szemközt született, miközben néhányan közös regényt terveztek és kezdtek írni, mégpedig humorosat. Jelentése pedig: sört iszunk. Bem bere... Minthogy azt tették. Éppen csak az e-hangot kell másként ejteni... Bogdán nagyon beleszagolt akkor – s később is – a Balkánba, írja is azóta, ottani őshonosaknál sokszor ízesebben. Irigylésre méltó bőséggel írt ő kazánfűtő és szerkesztő korában egyaránt, s máig sem adta alább. Vári Attila távozása után többnyire ő kápráztatott el a memóriájával és képtelen történeteivel a Sugásban.

Vég nélkül folytathatnám a sort, bár meg-megszakad. Mostanában is, ha találkozunk, nevetésbe fordul a szó, habár egyre kevesebb rá az ok és az alkalom. Csakhogy tartjuk magunkat, ha lehet, a régi módihoz.

Ide kívánkozik még egy történet, Szilágyi Domokosról, aki nullásra nyírottan többször ült a Sugás asztalánál, s különben is az életünkhöz tartozott. Az anekdoták természetéről szól valójában. Nekem legalább húszan elmesélték azóta, mint szem- és fültanúk, bár öten ültünk csak a bukaresti Berlin vendéglőben, amikor az eredetije megesett. Élvezettel hallgatom meg huszadszorra is, és soha nem szólok rá a mesélőkre, hogy akkor éppen hiányoztak onnan (és sokan máshonnan is).

A Berlinben amolyan törzsasztal alakult ki, amilyen a Sugásban volt. A hetvenes évek elején sokan s reményt táplálva, űzve, vagy menekülve költöztünk a román fővárosba. Sokan élveztük is. Másfajta világ volt, s nem kellett hozzá útlevél.

Ült tehát Szilágyi Domokos hatodmagával a Berlin kerthelyiségében, kora délután, az asztalsor másik végében pedig a román futballválogatott híres kapusa, „Tamango”, aki egy mérkőzésen lezser mozdulattal saját kapujába vágta a labdát, s egyébként sem intelligenciájáról volt nevezetes. Szilágyi nyilván tisztelte az öngól bajnokát. Őt meg a kutya sem ismerte Bukarestben, a Berlinben. Egy magyarhoni egyetemi tanár névjegykártyájával járult a kapuvédő elé tehát, autogramot kérni. Aztán bókolt neki a fájós derekával: Köszönöm, mester!

Nem vicc ez, ráadásul huszadszorra hallom, egyre furább alakoktól. Mégsem hihetem, hogy éppen ennyi besúgó ebédelt akkor a Berlinben. Az emberek egyszerűen szeretnek ismeretségbe kerülni híres emberekkel, akiket kutyába sem vettek, amikor nem voltak híresek. Az anekdota épp erre való.

Így vagyok én is a Sugás vendéglővel egy kicsit. Leginkább mégis Darkó Zsigmond és Simó Ferenc doktor urakra emlékszem – hiszen rájuk már csak emlékezni lehet. Amikor megrendült a föld, azt mondta Simó doktor úr a karját rángató pincérnek: – Maga engem még földrengéskor sem tegezhet, fiam.

De ezt már a Kriptában mondta.

Természetem rajza

(Tudod, az igazán fontos dolgok egy ember életében többnyire láthatatlanok. Nem lehet elmesélni, talán nem is szabad. Kimondva mintha megszűnnének.)

Születésem helye és ideje többeket érdekelhet, mint a ténye, amely csupán néhány embernek fontos. Az esemény Sepsiszentgyörgyön történt, 1944. október 5-én, idő előtt. Európa legkeletibb városában tehát – amennyiben Európa nem puszta földrajzi fogalom, és a reformáció, valamint a gótika, a barokk határáig terjed. Mármint a hajdani Monarchia. Ez tehát a „végek”, amely persze a világ közepének képzeli magát. Amúgy csöndes vidéki városka, kedves és poros, két gimnáziummal, kissé szeppenten az újabb háborús változás után. Akkor még. Amikor anyám megszült. A „történelmi idő” fogalma azóta is rémítő érzéseket kelt bennem. Hát hogyne, amikor egy szirénázástól megijedve, koraszülöttként hozott a világra. Azokban a napokban foglalták el a várost a fegyvert fordított román csapatok.

Atyám akkor már az Uralon túl, egy hadifogolytáborban lombfűrészelte a szovjet hősi halottak fényképeihez a cirádás fakereteket. Ezek egyike az ő nevével, az ő elkobzott motoros hírvivői bőrruhájában esett el, amiért is apám szerepelt egy gyászjelentésben és egy hősi emlékművön is. Bátyját addigra egy eperjesi szénacsűrben hagyták, vérhasosan, a visszavonuló bajtársai, s nem is került elő, csak a szelleme néha, amikor nagyanyám sötét szobában mindenféle praktikákkal megidézte. Olyankor nagy kucsmát viselt.

Világra érkezésemről atyám egy álmából értesült, és egynapi kenyér-fejadagjáért gyűrűt rendelt lövedékfémből, valamely tábori székely ezermesternél. Rajta a véset: Babsi és Lacika. Ez ritka tárgyias emlékeim egyike. A képzelet, a vágyakozás és a misztikus bizonyosság tanúságaként őrzöm.

Apámat az álom, anyámat ellenben egy illúzió biztatta, tartotta meg. 1940 után, tanfelügyelő apja tanácsára helyezték Erdélybe, és csak azért nem menekült vissza Magyarországra a többi „gyarmatosítóval”, mert nagy szerelmét várta haza a frontról, gyászjelentések ellenére. Otthon úgyis kitagadták „rangon aluli” házassága miatt. Atyám hazaérkezett, és rövidesen beadta a válókeresetet.

Első emlékem eszerint alig hároméves koromból való: barna ruhás, kövér ember tart felém egy vasútállomáson. Valami gyűjtőés elosztólágerban injekciókkal és rizzsel puffadtra hizlalt apám az. A vonatablakban, mögötte, sárga henger látszik. Mi lehet az? Azóta is ez és néhány hasonló rejtély izgat.

Kora gyerekkorom többnyire azzal telt, hogy ministráltam és igyekeztem nem megfagyni rövidnadrágban, Csíkszentdomokoson. Ez Márton Áron püspök és Kurkó Gyárfás „népvezér” pápai átok sújtotta szülőfaluja. (Tudod, akkor nem sejtettem még, hogy egyszer kezet fogok majd a római pápával. Időközben azonban elveszett a hitem.) Apám általában messze járt, aztán végleg elment. Építészmérnöki beosztásban dolgozott sokfelé – az igazolható hat osztályával és szobafestői gyakorlatával –, valamint vadászott. Anyámat a tanügyi reform után kirúgták tanítónői állásából, mert kántorizált is. Azután már csak kántorizált. Azután azt sem. Addigra megtanultam olvasni az ő osztályaiban, és mire iskolába írattak, már untam. Tanulni soha nem tanultam meg.

Abba a faluba soha többé nem mentem el, pedig sok alkalmam lett volna, meghívásos is. Megmaradt legendának, alakjait rendre kiszínezte a felejtés, összekeverte másokkal az emlékezet.

Az elemit ott, Csíkszépvizen, Bukarestben és Sepsiszentgyörgy két iskolájában jártam ki. Közös volt bennük, hogy mindenáron át akartak szoktatni a jobbkezes írásra. Ma jobb kézzel írok, de a kést még mindig balban fogom. Ennek persze semmilyen jelképes jelentése nincsen.

Tudod, elgondolom, milyen lehetett gyerekként egy magányos, hazátlan asszony mellett? Nem is tudom. Néha megpróbálom kitalálni. Szerencsére, ereszt az emlékezetem, és/de meglehetős a fantáziám. Akkor élveztem – most gyakran zavar.)

Apai nagyanyámnál feküdtem a paplan alatt, a nagy családi ágyban, s megpróbáltam rímbe szedni, miért háborít fel kedvenc unokabátyám nősülése. Írtam aztán egy verset arról is, hogy Mátyás király Bécset ostromolja.

Nagyapám asztalosműhelyét bezárták, kitelepített szászokat költöztettek a hosszú udvar végében álló épületbe. Nagyapám beállt a bútorgyárba, aztán bánatában megütötte a guta. A ház túlsó felén dédapám, a vikszolt bajszú öreg csizmadia fennhatósága alatt élt egy kis közösség. Dédanyám mankóval járt: csecsemőkoromban, fürdetés után az udvarra vitt volna, de elesett, magasba tartva védett és eltörte a csípejét. Az ágya fölé kötött kapaszkodót markolva felült, s olyanokat mondott nekem: „Megláték egy bolhát, mondám néki, besztekelesz, adsza nekem azt a húst, öljön meg a hurut.”

Mit jelenthet ez a „besztekelesz”? A „beste lelke” maradt meg az emlékezetemben ilyen torzan, szelíden?

A;nyári konyhában, az asztalosműhely raktárnak használt részében furcsa olvasmányokat találtam a félbehagyott bútorok közé dugva. A Tolnai Világlap régi példányaiból olyan „aktuális furcsaságokat” olvastam, máig emlékszem néhányra. Előkerült nagyanyám bátyjának a vitézi oklevele, Teleki Pál Mi a magyar? című „brossúrája”. Első világháborús levelezőlapok. Legenda szerinti rokonunk, ifj. Gördi Ferenc városi jegyző Utazás Turinba c. díszkötéses munkája Kossuth Lajos meglátogatásáról, díszpolgárrá választása alkalmából. A szent remete saját ereklyéit mutogatta vitrinben...

Keresztanyám, látszatra kemény vénlány, szüleivel egy szobában lakott, saját szobájában tükrös szekrényekben őrizte messzire elment vitéz bátyja könyveit, a Herceg Ferenceket, aranyozva.

Ilyen olvasmányaim voltak. Többnyire titkosak. Azokból az évekből egyes mondatokra is emlékszem, de valamiképpen nem emlékszem anyámra. Egy mészárszékben pénztárosnőként dolgozott, és utálta a hús szagát. Egyszobás albérletekben laktunk. Az egyikben át kellett járnunk egy öregúr szobáján. Ennél az Érdekes Újság első világháborús számait nyűttem. Előttem van a Fejlövés című fénykép. Egy reggel az öreg nyögve ült, ingott az ágya szélén. Mintha erőlködve életre akart volna kelni, pedig haldoklott éppen. Odábbköltöztünk.

(Tudod, miért beszélek így? Felcsíki tájszólásom miatt sokat csúfoltak a szentgyörgyiek. Így aztán kínkeservesen megtanultam a háromszéki nyílt e-t, zárt a-t. Mai hangejtésem ennek a több belakott vidéken irodalmiasra kopott változata.)

Minden családban van egy világszép nagymama. Nekem a nagyapám anyja jutott. A kásztába felrakott téli tüzelő mögött találtam meg a képét. Gyönyörű volt a neve is: Fehér Laura. A városparancsnok leánya. Férje, nagyobbik fiukkal: Amerikában. A kisebbik, nagyapám: Szeged felől érkezett vissza, furcsa kravátlival. Aranyérmes bútorokat gyártott hamarosan, abban az időben, amikor nagy Magyarországon itt, a Szépmezőn termett a legszebb búza, és legnagyobb volt a gyereköngyilkosságok száma.

Nagy családba nősült. A lányok katolikusok, a fiúk, apjuk után reformátusok voltak, egy kivétellel, aki katolizált és szerzetesnek állt. Sokat imádkozott értem, miután szétkergették a rendeket, és ő végül egy falusi parókián húzta meg magát, amolyan mindenesként. A jó katolikus lányok egyikét „eltévedt” csetnik golyó ölte meg, Szabadkán, a többiek otthon maradtak, csöndesen szurkoltak messziről házasodott apám gáláns kalandjainak, és jó családanyák voltak. Ők voltak az egyház támaszai amely aztán nem temette el apámat. Református szertartás szerint földelték el, 1986-ban.

(Tudod, látod, mennyi titok, harag és szeretet van bennem, ha családom néhány tagjára gondolok, akik többet jelentettek önmaguknál, mintegy tanulságosak voltak számomra. Amolyan regényekhez való nyersanyag.)

Középiskolába kétszer tettem felvételi vizsgát, azonos átlaggal, különböző eredménnyel. Elsőre nem vettek fel. Anyám, a mészárszéki pénztárosnő, értelmiséginek számított, rossz káderlappal. Másodszorra nem tanultam, dohányipari technikumba készültem, Temesvárra, vagy tévészerelőnek. De hát kisváros volt Szentgyörgy, ismertek és ősszel csöndben igazságot tettek a tanárok. A volt lányiskola diákja lettem, osztályunkban a hat fiú egyike a huszonhat lány között. De egy osztállyal fennebb udvaroltam. (Tudod, olyan szerelmes voltam, régi ismerőseim máig beszélnek róla az újaknak.)

Leginkább az erdei táborozásokra emlékszem, és a repülőmodellekre. Mindmáig legbüszkébb repülőmodellező-oktatói képesítésemre és egy oklevelemre vagyok: országos második díjat nyertünk egy versenyen. Kaptam én azóta mindenféle díjat, ott is, itt is, de ez volt a legjobb.

(Tudod, a díjosztással úgy vagyok, mint anyai dédapám, az aradi tisztiorvos lehetett a sajátjával. Az első „közhatalom-változás” után kitüntette és előléptette az új román hivatalosság, s őt ettől dühében megütötte a szél. Állítólag hősi halottként temették és jegyezték a sírkövén. Vö. az apám nevén elesett kis orosszal meggyőző adalékot kapsz a hősi halálok természetéhez.)

Hétszer láttam a Csárdáskirálynőt. Részben helyi szereposztásban, részben vendégművészekkel. Nem egyébért, de a család magányos nőtagjainak „férfikíséret” kellett a színházba. Alig volt ép család a rokonságban, de még a környéken is.

Anyám 1961-ben újra férjhez ment, egy viharos múltú színházi szabóhoz. Így aztán fonákjukról is láthattam a kulisszákat. Udvarunkon színész és rendező lakott, és volt egy mozi is. Később, amikor színdarabokat kezdtem írni, valójában szerepeket szerettem volna adni a barátaimnak. És érezni újra, persze, a masztix förgeteges illatát.

A középiskola utolsó évét azonban egyetlen füzettel jártam ki és elnézték nekem, hogy nem hordom a kötelező egyenruhát. Reálszakra iratkoztam, a tanáraim miatt. Embernek is remek tanár volt néhányuk. Egyikük, a kulákszármazása miatt odahelyezett matematikus, az iskola kapusszobájában lakott feleségestől, és egy határtudománnyal foglalkozott közben, a világon harmadmagával. Később, amikor riporterként nem értettem meg szakszerű magyarázatát, dedikált nekem egy különnyomatot: Cs. L. legkedvesebb matematikus tanítványomnak, akiből a végén mégis csak költő lett.

De az is hogyan?

A menza szakácsnői általában velőscsonttal honorálták faliújsági verseimet. Egyszer aztán írtam egyet Leninről is, és nem kaptam többé velőscsontot. Ilyen egyszerű ez. Nagyobb meglepetést okozott egyik vendég irodalomtanár, aki Csíkszentdomokosra (már akkor!) emlékező szelíd versemre azt mondta: Látom, verseket írsz. Csak vigyázz, baj ne legyen belőle.

Akkor nem értettem, azóta megtanultam ezt az igazságot is, sok más közhellyel együtt.

Azokban az években tették kötelezővé néhány tantárgy román nyelvű oktatását a magyar iskolákban, nem sokkal azután, hogy bennünket a Magyar Autonóm Tartományból áttettek Brassó tartományba, anélkül, hogy mozdítottak volna. Nem ellenkeztünk különösebben, éppen csak nehezebbnek éreztük a tanulást. A városban egyébként egyetlen középfokú román osztály működött, többnyire menekült görögök gyerekei voltak a diákjai.

(Tudod, nekünk akkor még nem voltak „nemzetiségi problémáink”, vagy csak nem érzékeltük őket. Eléggé többségben voltunk ahhoz a vidéken, hogy ne legyenek, s ne is figyeljünk a távolabbi vidékekre.)

Román–magyar irodalom szakra felvételiztem Kolozsváron. Talán közrejátszott ebben az az illúzió is, hogy – elfogadva szükségét – néhányan inkább mi magunk szerettük volna a román irodalmat tanítani, semmint mások. Ez az ábránd sok mással együtt egyszerű tévedésnek bizonyult utóbb. Kihelyezéskor senki nem került magyar iskolába, legalábbis középfokon. De akkor már 1967-et írtak.

A felvételi vizsga szünetében, a hajdani Marianum hűvös folyosóján megszólalt egy csinos szőkeség: ide csak az a fiú jön, aki a katonaságtól akar megszabadulni, vagy költő akar lenni, vagy hülye. De az utóbbi két kategória valójában egy. Én mindhárom ismérvet kimerítettem.

Leromló egyetem felemás szakán mellékesen tanított néhány jónevű tanár, és néhány „mellékes”. A könyvtár segített átvészelni a kiábrándulást. Oda, akkor még, magyarországi irodalmi lapok is jártak.

A város és a barátaim – azok igen! Szepegő vidéki srác voltam, havi száz lej zsebpénzzel, rém udvarias. Kolozsvár azidőben kissé arisztokratikus, zárkózott város volt számunkra, többnyire együtt maradtunk, vidékiek. Az utcákon csatangoltunk, kávéházakban verseket írtunk, párizsi illúziókkal, és csókolóztunk a Fellegváron. Ahogyan az lenni szokott, ha nem szól közbe a rendőr. Egyedül nekem sikerült aztán „benősülni”. Egy mosókonyhába. Ez volt legjobb lakásom a sok közül, habár télen befagyott az ajtaja. Egy árva lánnyal, majd 1967 őszétől vele és a fiammal laktam benne. A mellékhelyiségben írtam és cigarettáztam boldogan. Először életemben családom volt, és nem tudtam eltartani. De még ez sem zavart.

Írói pályám egyik első állomásának számítom, hogy vadászó íróbarátommal elloptuk az Utunk c. hetilap szilveszteri vacsoráját, és kétnapi folyamatos munkával felfaltuk. Feleségem akkor rúgott be először életében: egy rumpuncsos csokoládémalactól. Így éltünk, szalmakrumplin és nyers füstölt heringen.

Itt akár vége is lehetne a mesének.

(Tudod, nosztalgikusabb hajlandóságú irodalomtörténészek ekkortól sorolnak be engem is a második Forrás-nemzedékbe. Az igazság az, hogy alig tartottam kapcsolatot velük, születő legendájukból is kimaradtam: én nem a szekus kihallgatásokról jártam be vizsgázni az egyetemre. Később találtam rájuk, a Gaál Gábor irodalmi körön inkább csak irigyeltem és lefitymáltam őket, máig legjobb barátaimat. Sértődött voltam, pedig senki nem bántott. Első tiszteletdíjamból, 1965 novemberében, cipőt vásároltam. Nemzedékem íróinak többsége ugyanezt tette. Ennek tisztázása volt aztán köztünk a kapocs. Nekem azonban nem voltak „népi gyökereim”, s nem is kerestem. Nem ismertem a virágnyelvet, és voltam annyira műveletlen, hogy megpróbáltam felfedezni az avantgárd spanyolviaszt.)

Elmentem aztán tanárnak egy térképen közeli, vasúton távoli faluba, hogy legyen ahonnan „behozzanak” a laphoz. Román nevét félreértve a nagy bukaresti zűrzavarban a kihelyezéskor a megye egyik legeldugottabb településére kerültem, története során első diplomás tanárként. Sokan a disznóval egy szobában laktak, és a kukoricapálinka járta. Két karomat hátracsavarva itattak meg az első szombati bálon. Aztán tiszteltek. Tanító bácsinak szólítottak a vénasszonyok is. A VII. osztályban azonban még az ábécével is bajok voltak. Román nyelvgyakorlat címén naponta megkérdeztem a gyerekeket, mit reggeliztek. Krumplit vagy kenyeret. Vonalakat húzgálva készítettem a statisztikámat. Amíg le nem olvasták akkor még őszinte arcomról a véleményemet. Akkor, megnyugtatásomra vagy restelkedésükben hazudni kezdtek. Egyre jobb ételeket mondtak be, versengve. De, tapasztalatok híján, képzeletük nem terjedt túl a tojásrántottán.

Azóta némi fenntartással nézem a mitikus faluról szóló irodalmat, a be nem vezetett villany világánál.

A papnál – keresztapám hajdani rendtársánál –, ha nem kellett az igazgatóval pálinkáznom, katolikus költőket olvastam lyukas óráimon. Vele prédikáltattam ki a hiányzó gyerekek szüleit. Hétfőn az osztályban aztán teljes volt a létszám, hét végére megfogyatkozott.

Itt veszítettem el az egyetlen irodalmi versenyt, amelyen részt vettem. Legyőzött egy nyugdíjjogosult, hajdan bárói címet viselt tanártársam rímfaragásban. Meg voltunk ott, abban a völgykatlanban fertőzve irodalommal, matekos szobatársam drámát írt, miközben csuporral mert magának a befőttes üvegben erjedő borból, s a szomszédfalusi lelkész az impotenciájáról verselt.

Kétszer jöttem el abból a faluból. Fiam születése után először; de fülembe visszhangzott az egyik kislány kérdése: tanító bácsi, miért hagy el minket mindenki? – és visszamentem. Ilyen érzelmes legény voltam én még akkoriban. Később már nem. Akkor azonban végül a szabadúszást választottam, cikkeket írogattam, és a mosókonyhában elfeleztem a verssoraimat, kettőt csináltam egyből, hogy kijöjjön a kötethez szükséges minimum.

1968-ban, amikor öt kedvenc versem nélkül megjelent első könyvem, már Sepsiszentgyörgyön voltam újságíró, a Kovászna megyével egy időben alakult Megyei Tükör c. hetilapnál. Olyan feleségem volt, ezt is kibírta. Megszülte a lányomat, 1969-ben. Kezdetben anyáméknál, a moziudvaron laktunk, hajnalonta hallottuk a kapualjból a moziképeket kommentáló szövőgyári munkásnőket, este aztán a teremből kitörő dalokat. Kamaszkoromban a gépházba is bejáratos voltam. Most inkább kocsmába jártam a „fiúkkal”. A legendás Sugásba, bizony, ahol szerkesztettünk, barátkoztunk, veszekedtünk és ismerkedtünk a nekilendülő város új színészeivel, régi orvosaival, vendégeket fogadtunk, és egyszer összeverekedtünk holmi civil ruhás rendőrökkel. Ott hallgattuk 1968. augusztus 21-én a csehszlovákiai invázió híreit is, valamint az azt követő beszédeket, előbb a színéről, aztán a visszájáról.

Naphoz köthető a mi végső illúzióvesztésünk.

Addig verset és mezőgazdasági riportot vagy ünnepi tudósítást ugyanazzal a tollal és szívvel írtunk. Hasznosságuk fontosabb volt a műfajuknál. A mi ifjonti lelkesültségünk besugározta a sivár tényeket is. Szerencsés időszak volt az, éppen csak rövid: indulásunk egybeesett a politikai nyitással. Annál nehezebben szoktuk meg aztán a beszűkülést. Úgy éreztük, rajtunk is múlik, mekkora s milyenre tágul a világ. Szabadnak hittük magunkat, és elkötelezettnek, s nem éreztük, hogy ez holmi drámai kettősséget jelent.

De regényemnek, amelyet részben fiammal az ölemben írtam, azt a címet adtam: A hazugok szigete. Soha nem jelent meg. Egyik első áldozata volt a kiadói terveket is megcsonkító új politikai kurzusnak, ama kis kulturális forradalomnak, melynek első szele egy bukaresti cukrászda teraszán ütött meg, 1971 júliusában.

Áprilistól a Kriterion Könyvkiadó szerkesztője voltam a román fővárosban. Szentgyörgyön azt mondogattam: olajfolt vagyunk a víz színén, éghetünk, lángolhatunk, de a nagy víz ugyanúgy folyik tovább. Aztán írtam egy klapanciát a városi vécéről, s a versfőkben a polgármester nevét rejtettem el. Jelentőségével fordított arányú hatást váltott ki. A pártközpont fekete Volgája hordozott kihallgatásokra, de gyalog kellett hazamennem a hegyre, amelyet a néphumor a költők okán Líra-dombnak nevezett. Meg aztán bele is untam egy kicsit a lelkesedésbe. Így kerültem „fel” Bukarestbe, ahol nem érhetett el a megyei hivatal keze.

Úgy éltünk Bukarestben, mint külföldön: felszabadultan és ideiglenesen. Ismertük a nyelvet, és nem ismertek minket. Nyers füstölt heringet ettem, vodkát ittam rá, és írtam, fordítottam, szerkesztettem. Élveztem a Balkánt, s talán kissé szerkesztői hivatalomat is. Az ifjú szerzőket vendégül láttam máig legjobb lakásomban, a város térképről lelógó szélén, s addig etettem, itattam őket, amíg végrehajtották kéziratukban a javasolt változtatásokat. Így működött, ilyen szellemben legalábbis, a nevezetes Kriterionműhely.

(Tudod, eszembe jutott azért néha sosem-látott dédem, apám nagyapja, aki egy szép napon hagyott csapot-papot, világszép feleséget és kisebbik fiút, és a nagyobbikkal nekivágott Amerikának. Jó neki, azt se tudjuk róla, hogy eljutott-e.

Tudod, most következik a történetben – amennyiben az ember élete maga is műalkotás – a sugallatos fordulat. Egy, megint csak csonkán megjelent könyvemben politikai jellegű zavarokat mutatott ki a hivatalos lap, állítólag pártközponti utasításra. Legyintettem rá, amennyire bírtam. Hónapok óta ágyban feküdtem, ágyékig gipszben, amit minden nőismerősöm a combtőnél akart aláírni. Felkeresett viszont egy vezető állású férfiú is, és furcsákat mondott. Az volt a veleje, hogy itt nem nő fű nekem, Magyarország esetleg befogadna... Sugallat volt, mondom, nem javaslat még. Igaz, az értem felelő belügyes is őrnagyi rangot viselt már, ami valódi előléptetést jelentett a sepsiszentgyörgyi kapitányhoz képest. Csakhogy én akkor nem értettem. Nem akartam érteni. Naiv lettem volna? Vagy csak bizakodó, jóhiszemű. Önelégült? Talán mégis az ellenkezője: nem tartottam annyira fontosnak magamat, hogy kiérdemeljem a hatalom figyelmét, haragját. Vagy egyszerűen csak fiatal voltam még.)

Ne menj el innen, mondta nagytekintélyű idős barátom, máshol nem tudunk megvédeni. Én azonban átköltöztem Kolozsvárra. Nem ugyanabba a városba, amelyet 1968 tavaszán elhagytam. Ez folyómélyi város volt már, fölötte locsogott a híg, zavaros áradat. Szemetes maradt nyomában az utca, és barátaink visszahúzódtak családjukba, hogy aztán idegességükben azt rombolják szét. Rajtam a munka segített. El is vakított talán. Az elején.

(Tudod, 1978 volt a legjobb évem. Bemutatták egy darabomat, első ízben utaztam Nyugatra, irodalmi díjat kaptam, tulajdonosává váltam egy vízimalomnak, és megismertem, megszerettem benne az apámat. Nehogy azt hidd, hogy az életrajzát mesélte, vagy valami ilyesmi. Egyszerűen csak rendbe tettük ketten azt az épületet.

Barátaim szerint a malmot Karácsony Benő iránti rajongásom miatt szereztem meg. Nem ilyen irodalmias okokból pedig. Gyerekkoromban, Csíkszentdomokos fölött, a Lokon, gyakran megfordultam egy vízimalomban, azóta vágytam rá. Nem vissza: rá. Más egyébbel is így vagyok.)

Elmentem tehát másodmagammal Nyugatra. Másnak ez nem nagy dolog; engem sem az országok bűvöltek el, mint inkább az, hogy mehetek egyáltalán. De késő volt egy kicsit, ötödik meghívásra utazhattam csak, közben egy ízben kaján mosollyal fiókjába süllyesztette érvényes útlevelemet egy illetékes. Több hasonlóval találkoztam hazatérésem után. Két éven át próbáltak „elbeszélgetni” velem. Mindvégig értetlenül és tanácstalanul válaszolgattam. Nem tudtam, mit miért. Hamar kiderült, hogy nem tudnak beszervezni, ők azonban folytatták. Próbáltak megvesztegetni, megfenyegetni; amikor nem jelentem meg a kihallgatáson, másnap megmondták, hány halat fogtam egy puszta partról, amelyen egy bokor se nőtt. Leginkább a jelenlétüket érzékeltették– azt hiszem, az egésznek ez volt a célja. Aztán feleségem órákat töltött egy szobában, miközben apró lányomat egy másikban faggatták, hogy utána évekig nem mert bemenni abba az utcába sem. Ez sok volt nekem. Ők azt mondták rá: képzelődés.

Bennem annyi kárt okoztak, hogy elveszítettem a sérthetetlenségembe vetett hitemet, azzal együtt az önbizalmam egy részét. Nem fordulhattam segítségért senkihez. Két éven át ijesztően egyedül éreztem magam. És ami a legrémesebb: nem látszott a vége.

Harmincötödik születésnapomon elvonultam a vízimalomba, és döntöttem. Nem nagyon tartott már ott semmi. A romániai magyar nemzetiség becsületes hangadóinak és szószólóinak a „megtartó tudatát” elégtelennek éreztem, mint utánam annyian mások. Belefeledkezni nem akartam, helyébe mást kitalálni nem bírtam.

Úgy látszott s azt mondták: rövid időn belül kitelepülhetek. Közel négy évembe került. Számításaim szerint százötven kihallgatáson kértem az engedélyt és utasítottam vissza megtagadásának légből kapott indokait. Végül felmondtak a szerkesztőségben (1981-ben átszerződtem a Kriteriontól az Utunkhoz), majd megvonták a közlésjogomat. Ekkor fordultam barátaim útján a külföldhöz. Az Amnesty International közbenjárására kaptam kitelepülő útlevelet.

(Tudod, ezekben az években tanultam meg, mi a kiszolgáltatottság és a félelem. De azt is, hogy mit jelent a szolidaritás és a szeretet. A barátaim! Akik álneveken közölték az írásaimat, vagy a nevüket adták. Akik ételt, italt küldtek, és híreket hoztak. Budapesti unokabátyám és családja, aki befogadott és bátorított. Róluk írnom kell neked egyszer, sokat.)

1984. január 29-én érkeztünk Budapestre. Negyvenedik évemben jártam; és milyen nehezen!

Kolumbusz Kristófhoz hasonlítottam; annyiban, hogy engem sem ismertek a bennszülöttek, én sem a keresett földre érkeztem; és tévedésem mellett mindvégig kitartok. Leginkább mégis egy kiábrándult bevándorlóhoz hasonlítottam. Még nyelvi nehézségeim is támadtak.

Néhány nap múlva, éjfél után a Nemzeti Múzeummal szemben barátaimmal megnyúztunk egy nyulat. Attól számítom honosodásom kezdetét. Nem holmi babonás szertartás volt, hanem vacsorai előkészület, utóbb fontosnak bizonyult dátum.

(Tudod, ha utánaszámolsz, s a honosodás idejét is beleveszed, ilyen zavaros és meddő volt az én utóbbi tíz évem. A „legszebb férfikor”, ahogy mondani szokás. Kiszakadtam és elvegyültem, olyankor, amikor mások már szilárdan állnak, ha van egy csepp eszük és szerencséjük. Elmondhatom azonban: nem unatkoztam. Ami azokkal a másokkal megtörténhet, ha pótcselekvésként nem politizálnak. Én regényeket és verseket írtam.)

1988. szeptember 12-én, délután, meghalt a fiam.

A Magvető Kiadónál, majd a Magyar Naplónál dolgoztam. Szülőhazai alkalmakat is ideszámítva, négy ízben lehettem volna főszerkesztő és egyéb efféle. Úgy döntöttem: író leszek. Státus szerint író is vagyok: irodalmi díjakat kaptam, köztük a József Attila díjat, és szabadfoglalkozású íróként szerepelek az adóbevallásban.

Nincs azonban vége a mesének.

Mondhatnám, kezdődik elölről. Jobb hangulatomban – és amikor dolgozom, a jobbik hangulatomban vagyok – úgy érzem, mindent elölről kell kezdenem, tehát visszafiatalodom.

(Tudod, ha figyeltél, rájöttél bizonyára: egyre elvontabbá vált a történetem. Emiatt egyre többet magyaráztam. Bizony, dolgozom. Vagyis, felhasználom az életemet. „Szívemben nincs harag, és nincsen bocsánat.” Azt gondolhatnád, boldogtalan vagyok; elég adat van indoknak erre. Pedig nem. Szabad vagyok. Nem köt egyéb, csak a munkám.)

Jelentés a boldogságról

Igazság szerint nem akarok az áttelepülésről beszélni. Szívem szerint (néha) igen. Mindez talán azért van, mert túlságosan sokáig csak ez foglalkoztatott. Belefáradtam vagy honosodtam azóta. Egyre megy.

„Mert valaki hátranéz, nem méltó mennyeknek országára.” (Ráskai Lea, 1510.)

Tíz évembe került. (Kettő ebből a végső döntés meghozataláig, belügyi „segédlettel”; négy ügyintézéssel, azaz mintegy százötven kihallgatással, részben állás- és teljesen közlésjog nélkül; a többi itteni „asszimilációval”.) A legszebb tíz év, mondják a harminc és negyven közötti időszakra. Én nem tudom, milyen; mert nem tudom, milyen lett volna másként. Leginkább meddő évek voltak. A rendőrség vagy a májzsugor visz el, ha maradok.

Nem az a baj, hogy eljöttünk onnan, hanem hogy nem maradhattunk ott – mondogattam. A mondat szórendjét változtatva, az értelme is más lesz. Az is igaz lehet. Az árnyalatnyi különbség azonban már-már misztikus.

Az ép eszemet mentettem.

Ottani sérelmekért nem akarok itt elégtételt. Nem voltak illúzióim, tehát nem csalódtam.

Töménytelen aranymondásom van az áttelepülésről. Ilyenek. Egyik fölöslegesebb, mint a másik. Ma már csak annyit jelentenek, mint sivatagban a karók: jelzik, hogy egyszer eljutottam odáig. Valahogyan. Egyszer majd összeírom ezeket az elhallgatott bölcsességeket, aztán eldobom a papírt.

Amikor Magyarországon leírtam a szót: haza – íróbarátaim kinevettek.

Személyesen nem ismertem három írónál többet. Másik hármat tiszteltem. Kissé szeppent voltam. Két véleményem volt mindenről. Magamról is. Úgy éreztem, ha már eljöttem: későn. Máskor úgy: mindent újra kell kezdenem, tehát visszafiatalodom.

Item, az erdélyieknek nem voltam eléggé erdélyi, az ittenieknek túlságosan erdélyi voltam (néha).

Kiderítették, hogy helytelenül használom az igekötőket.

Egy országgal együtt egy ideológiát is magam mögött hagytam, még átköltözésem előtt. Engem már nem lehetett sem beszervezni, sem becsapni. Sikerült kilépnem még abból a szervezetből is, amelynek egyik alapítója voltam.

Függetlenségem: a magányom. (A szórend ismét változtatható.)

Anakronisztikus vagyok: valami közösségi érzés (vágya) él bennem, a politikuma nélkül. Vagyis egy illúzió. Mégis.

A magyarság számomra mindmáig kisebbségi létezést jelent. Ekként egységes és egyetemes.

A sajátosság természetességéről álmodom...

A költészet itt köznapiságával, önmagánál többre nem néző kisszerűségével tanúsította számomra: kompromisszumot kötött. Követte a hatalmi kurzust – távolról, mintegy kívülről, de illeszkedett. Puha volt, akár a diktatúra. Formákat bontott: jelentéktelen tartalmak körül plakátfalakat. A nagy (értsd akár: transzcendens) akarásoknak csak a nyomát láttam: az arra jártak hiányát a homokon.

A költők többségét, vagyis átlagát úgy képzeltem magam elé: steril konyha sarkában egy hokkerlin hasműtétet végeznek magukon, és nem folyik a vérük.

A másik eszem azt súgta: én soha nem jutok el a kifinomultságnak erre a fokára, a tiszta esztétikum ózonillatú magasságába, ahol nem fáj az élveboncolás sem, és mesterségként művelem a csodát.

A prózát többnyire stílusgyakorlatnak tartottam. Sok epigonizmust sejtettem, éppen csak azt nem, kinek az epigonjai ezek. A szerkezeti kísérletekben felsejlő nagy dimenzióktól azonban kisebbrendűségi érzésem támadt. Másfelől.

A színházat kimondottan (is) a művészetről alkotott tévképzetek megjelenítésének láttam.

A kritikát nem olvastam.

Magyarán: semmi nem vonzott ide, de túlságosan sok minden taszított el onnan. Az irodalom marasztalt (volna) csak. Az erkölcse. Ma az bátorít.

A fentiek hét évvel ezelőtti duplafenekű véleményeim. Időközben kicserélődött a sejtállományom is, ítéletemben azonban annyi változás történt csupán, hogy ma már ki is mondom.

Tehát itthon vagyok.

Hazagondolok.

 

Műhelygond

Amit eddig megéltem: íróként éltem meg, úgy nézem legalábbis, és ez sok mindent elváltoztat. Az életrajzom már nyersanyag. Íróként abból élek.

Mifelénk, ráadásul, az író élete is mű, keservesen megszerkesztett alkotás. Gyakran inkább arra is figyelnek. Talán azért, mert mások helyét tartja tartotta sokáig –, politikusokét és béljósokét, prófétákét és zenebohócokét, közügyi intézőkét és népszolgákét.

Aztán fordult a világ. Szakosodott talán: ki-ki maradt magának.

Leginkább mégis az átlag példázata, sűrítménye volt s marad az író: kiemelkedve tartozik bele igazán. Szakma szerint talán arra hivatott, hogy mások sorsát megélje. Szinte mellékes aztán, hogy leül-e szemközt a papírral. De hogy jut-e papír neki, s hogy azzal mi lesz, az már közös ügy.

Ezért merek szólni az irodalomról. Nem úgy, mint művészetről. Ez annyira belső, személyes kérdés, hogy kiteregetni éppoly szemérmetlen volna, mint amennyire hiábavaló. Úgy, hogy a helyzetéről, a másokéval azonos körülményeiről beszélnék inkább. A közérzetéről. Ahogyan egy mesterség művelője más mesterségek művelőinek, remélve, hogy sok gondja közös amazokéval, még akkor is, ha nem tudnak róla, és talán nem is kellenek egymásnak.

Egy kicsit éppen ezért arról beszélek, mire való az irodalom. Ebből az is kitetszhet: milyen.

Olyan, amilyenek mi vagyunk. És még valami.

Hajók a hegytetőn

Voltunk néhányan. Néhányan együtt voltunk. Európa legkeletibb szegletében, Sepsiszentgyörgyön például. Mintha hajót ácsoltunk volna hegy tetején, beláthatatlan messzeségben a tengerektől. Európa „igazságának pillanata” volt az, 1968. Az ifjúság évada volt. Fiatalok voltunk mi magunk is. Párizsban Cohn-Bendit, Prágában Jan Palach, a nappali fáklya. Nem látszottak messzinek, idegennek. Az egyik lázított, a másik felgyújtotta magát. Egyik jól megél ma a legendájából, a másik legendájával lázít holtában.

A mi képünk ez a kettős. De hol vagyunk már attól? Mivé lettünk?

Azt a nemzedéket legfennebb hívei sírják vissza. Azokat az időket. Ők: a mi ifjúságunkat! Jó (illetve rossz) húsz év múltán néhányuk számára új idők nyíltak, egy forradalomnak nevezett kenyérlázadás (ha nem éppen puccs) után. Akiket pedig elüldözött a leváltott hatalom, a félelem vagy saját ösztönük, Európa más, csendesebb forradalmai szélén próbálnak megkapaszkodni. Többnyire önmagukba. A helyben maradottak szenvedtek, túléltek, aztán vállaltak, kiábrándultak újra és sokadszorra; néhányuk Európa hallatán már legyint csupán. Hol vagyunk mi attól?

Nosztalgiánk, ha van, egy reménybeli Európa iránt csak, amelynek földrajzát testközelből nem ismertük – lehetett volna délibábos légköri óceán is –, szellemét viszont magunkénak éreztük, tudtuk. Újratermeltük szinte. „Cseppben a tenger”, ugye? Mintha saját leheletével fújná odább hajója vitorláját a magányos utazó.

Léteznie kell egy világszellemnek, mégis, mely zárt határokon, hírzárlatokon is áthatol, és egy irányba lendít embereket. Most, amint öregedőben a milliós szúnyograjok egyöntetű táncát nézi az ember, erre gondol a maga rejtekén. Lehet az éppenséggel egy tanyahajó kajütje, ahol Kolumbusz útjairól olvas.

Hát persze, az irodalom jelentette akkor számunkra Európát. Nemcsak a távoli tájak igézetével, bár sarkutazásokra szánt energiával fogott tollat sokunk, mint evezőt. Hanem mert azt tehettük, amit Európában és szerte a világon mindazok, akiknek könyvei ködös távolokból és nyelvekből hozzánk eljutottak.

Hogy aztán közéletivé, bizony „vidékivé” vált ez a mi irodalmunk? Mi másról írhatott volna az ember, ha becsületes, mint a láthatóról, a fájóról, ha egyebet látni amúgy sem engedtek neki? Nincs benne érdeme. Ha utazhattunk volna, nem írjuk le az élményeinket. Kit érdekelne az, amit ő maga jobban tud nálunk? De helyben maradva, minden mozdulat feljegyzésre érdemesül. Kaland bizony a helybenjárás. Amint az örvény habos ajakán körbekörbe...

Veszélyben sem volt hiány, ha az kell a kalandhoz. Éppen azért, mert kimozdítani akartak a különféle hatalmak, torlódó jégtáblákként szorított a nemzeti többség, annál erősebben a butaság. Néhány hajó összeroppant, néhányan más vizekre menekültünk egy deszkaszálon.

A rakomány pedig azonos. És, mint hajófenékben tárolt búza, magától meggyulladhat. Ilyen, égő hajókat vezetünk mi, legénység nélkül többnyire.

Európa ez, nem kell vágyakozni sem utána. A világóceánon sodródó hajóknak szinte mindegy, melyik kikötőben horgonyoznak éppen, valakinek mindig a fedélzeten, saját felségterületén kell maradnia.

Hol vagyunk már attól a parttól? Hol az a part, és milyen? Itt áll a végtelen Európában ki-ki magának.

Séta Debrecenben

(egy kérdés körül)

Debrecenben is tengeri-sárga az ősz, s október 26-án úgy hullt le az alkony, akár kidöntött, hervadó fa koronája.

Állok hazaszólított nyugati magyar költők között, én, a keletebbről ideszakadt. Kérdezném: Kanadában milyenek az esték? A másiktól meg: Svédországban hány színt mutat az őszi falomb, jutott-e ideje megszámolni?

Nem lehet megkérdezni, mégsem. Fájdalmat okozna – ami költőnél érthető s jó érzés lehet –, de sértené is talán, hiszen régen látott hazai tájat kellene hasonlítania, összemérnie egy másikkal, mely ugyancsak otthona már. Ne kényszerítsük ítélkezésre barátainkat, szelíd ügyekben sem.

Hanem az őszi versekről elmondható lenne a vélemény. A lesújtó, a megsemmisítő is. Ez más dolog; ha akarom: szigorúan szakmai. Abban nincs kímélet, kivétel, és nincs bocsánat. Hivatásunkban egyenlőek vagyunk, egyformán gőgösek és esendők.

A tanácskozóteremben, ahova bedereng az ősz debreceni ragyogása, azt mondják eközben messziről érkezett társaink, mostantól vége a nyugati magyar irodalomnak. Más vidéken élő író is akadálytalanul közölhet végre itthon; az áldozatos, szívszakasztó munkával szerkesztett lapokra csakis a dilettánsoknak lesz szükségük ezután, akik itt amúgy sem kellenek.

Lesz, eszerint, a földrajziból minőségi ismérv. A „haza” szabja meg ezután, ki a jó író, ahogyan a jó magyarnak is csak az itthon élőt vagy a másutt hősen elveszőt tartotta még nemrég. Annyi minden megtörtént ezzel az egyetlen magyar irodalommal, elképzelhető, hogy ez a képtelen mutáció is megesik vele. Miután sokfelé szaggatta a kényszer, most majd intézményesült egysége rostál és válogat? Megint csak a vízfejű Pesten, félek. Ahol az őshonos dilettánsokat sem sikerült kiszűrni máig, s a vidéken élő tollforgatók néha messzebb esnek a melengető tűztől, mint a tűzföldiek.

Ám legyen, legyünk derűlátók a ködben: majd nyugati lapokba szorulnak a hazai tehetségtelenek, mint eddig is gyakran, mégpedig az itthon nemkívánatos igazi művészekkel együtt. Aztán higygyük el magunknak, hogy most éppen itthon állít mértéket az irodalmi élet, s úgy tesz igazságot.

Sokasodnak ámbár a példák, hogy politikai szempontok vetítenek magasra régebb írt gyatra könyveket, alkalmi szerepvállalások szónoki talapzatára emelkednek alacsony művek, s mozgalmi érdemek aranyozzák be a borítólapokat, akárcsak hajdanán, bárha most ellenzéki mozgalom volt-légyen az. Magyarán: nem elég tiszta még ez a mi időnk a mértékadáshoz. Nem bíznék hát oly nagyon a „hazatalálásban” nyugatiként, minthogy „keletiként” erről nem is álmodom.

Azt mondja a svédhoni költő: miképpen fogadhatnák be, illetve vissza valamibe, amiben eddig is benne volt? Az amerikánus meg azt: ő magyar költő volt s lesz akkor is, ha senki nem olvassa.

Megfontolásra érdemes árnyalatok ezek. Igazság annyi van bennük legalább, mint sértett érzékenység, a költők sajátja. A vágyott alkotói magány helyett a száműzöttség dacos vállalása. Amikor nem az irodalomnak, de magának választ feladatot az író, aki nem él „irodalmi életet”, s így egyedüllétében szabadabb: ellenkeznie sem kell, nemhogy megalkudnia. Így igazán keserves állapot ez a visszhangtalan szabadság. Mondják persze: terrorizálja őket az ezer olvasójuk ízlése; ettől vannak szabadulóban. Félő mégis: most a mi két bal kezünkre adják magukat.

Megrendítő azért, hogy néhányan kimondják a megszűntét valaminek, amit fél életen át kegyetlen munkával ők maguk hoztak létre. Nem magyarázhatom másra ezt az önfeláldozásra is elégséges és képes erőt, mint hogy ezek az írók egyedül magukra, azaz műveikre hagyatkozhattak csupán, az magabízásuk forrása és támasza, nem az ilyen-olyan intézmények, rangok, címek, s főként nem „az irodalmi élet”, melynek erőviszonyai legritkább esetben azonosak azzal, amit a művek minőségének kellene meghatároznia.

Ez a megszenvedett józanság jól jönne a honban élő, azt mégsem kitöltő irodalomnak is. Az álságos értékrendet ugyanúgy feladhatná, mint intézményszámba menő lapjaikat a nyugati magyar írók. Meg is kell tennie, hogy „beleférve” azok hazataláljanak. Itthon kellene tisztának lennünk tehát, hogy megérinthessenek, közeledjenek hozzánk.

Ilyen, tanulságszerű gondolatokkal sétáltam az őszbe borult Debrecenben néhány barátommal. Nem ezekről a gondokról beszélgettünk, mégsem. Mintha nem bírnánk már annyira őszinték lenni egymáshoz, mint önmagukhoz Nyugaton élő társaink. Talán eluntuk egy kicsit, elfásultunk az egy körben történő állandó változásokban. Egymást rontottuk volna el a monolitikusságában biztonságosnak hitt irodalmi életünkben, hogy az őszi alkonyról beszélgetünk, s nem az arról írt versekről? Nem tudom. Egy Nyugaton élő barátomtól pedig éppúgy nem kérdezhetem meg, mint a Keleten, Északon, Délen élőktől.

Végül is, megtörténhet, hogy ránk szakad az alkotás magánya. A véleményalkotásé is.

És még mindig annyifelé élünk, ahány égtája van a földnek. Más-más időben érkezik el hozzánk az ősz, a tél és minden egyéb.

A költő neve

Hallom, értem is, hogy megváltoznak a kitüntetések. Mondják, holmi Rendnek lesznek lovagi és egyéb fokozatai. A „szocialista” minősítés helyett lehet, hogy „keresztény” vagy hasonló jelöli az elismerést. Botorul eszembe ötlik, vajon a keresztény vagy a keresztyén lesz-e az új jelző? Magyarán, miféle lesz az államvallás?

Nem pályázom kitüntetésre, a töprengést tehát– a visszautasítás szabadságával együtt – másokra hagyom. Annak szíve fájjon érte vagy tőle, akinek szíve fölé akasztják az érmet.

Hanem hát azt mondja a fáma, az irodalmi díjak is átalakulnak. Odaítélésük módja már tavaly változott: nagyobb beleszólása volt a szakmai szervezeteknek, szövetségeknek. Képviselőik idén is bővebben szerepeltek a különféle zsűrikben. Helyes. Addig nagyjából úgy folyt a dolog, hogy teszem azt József Attila-díjra felterjesztett az Írószövetség nyolc nevet, ebből a pártközpont négyet kedvenceivel helyettesített, és ekként „paritásos alapon” osztott, miután kivont díjakat. Mára helyrebillenni látszott az egyensúly.

A József Attila-díjat azonban – mondja a szabad fáma – át akarják keresztelni némelyek. Nem jó, mert már a pártállam korszakában is létezett. Tabula rasa.

Ennyit mond a fáma egy költő örökkévalóságáról. Többet azokról, akik változtató hevületükben nem a név-, hanem a kitüntetésadót minősítik hirtelen az „áruvédjeggyel”. Olyan ez, mintha mától nem vennénk kenyeret a szánkba, csak mert régebben a kommunisták, a fasiszták is azt ettek.

Jut eszembe, mástáji zsenge gyerekkoromból, egy proletkultnak nevezett irányzat, azaz gyakorlat, mely törölte a tankönyvekből, lassan a tudatokból is az addig létezőket. A Csárdáskirálynőt azért, mert rokonszenvesnek mutatja a rohadt arisztokráciát, Tolsztojt azért, mert nem osztályharcos alapon szemlézte a történelmet. A Biblia sem. Shakespeare nem írt a proletariátusról; mellékesen azért nem, mert az marxi meghatározásában még nem létezett, és lenini fogalmak szerint el sem nyomták. De mit tud ehhez egy avoni hattyú!

Szegény József Attila aztán épp osztályharcosként tett szert némi becsületre, mint „első és legnagyobb proletárköltőnk”. A mindenségre törő verseinek jórésze, nem kvadrálván ebbe a szemléletbe, egyszerűen kimaradt a tananyagból. Megváltó felfedezés volt sokunk számára ez a tündéri és tragikus maradék, amikor – késve – hozzájutottunk. Nemzedékeket indított el az útjukon. Mi voltunk az egyik utókora.

–   De hát ő most nem jó valakiknek. Valakik, az ingalengés leverő törvénye szerint, átlendültek a másik szélsőségbe, s menet közben eltüntetnek ezt-azt, akár a gépkocsi ablaktörlője. Szükséges művelet az ilyen a tisztánlátáshoz, ugyanakkor nem válogat hópehely és bögöly között, olyannyira, hogy magát az ablakot is elsodorja végül, mint szemetet.

Ezt mondja, bánatos dühében képzavarokba keveredve, a kétszeres József Attila-díjas magyar költő, aki eleget látott ahhoz, hogy semmit se higgyen, vagy elhiggyen bármit. Hozzáteszi még: amennyiben törlik a nevet, ő a díjat is visszaadja. Sőt, elviszi ő a két diplomáját és bronz-plakettjét a döntéshozó illetékeseknek már akkor is, ha csak szó éri a névadó tisztességét, alkalmasságát tehát.

Higgyük – mondom, leginkább magamnak –, hogy megint csak egy mámoros asztaltársaság disputájában merült fel ez az ötlet. Azon homályos helyek egyikén, ahol felerősödik a hivatali szobák visszhangja, s ezzel el is változik, beavatottnak, sőt illetékesnek tartja magát minden asztalra könyöklő, csak mert régi barátja kénytelenkedik egy párnázott ajtó mögött. Meg ahonnan ijesztő erővel árad a közhangulatnak nevezett magándüh a hivatali szobák felé, s döngeti a nyitott kapukat.

Nézem a József Attila-díjasok névsorát 1950-től errefelé. Hát. szó ami szó... Az vesse rám az első követ, aki ilyen díjat még nem kapott. Igazságot tenni mégse mernék. De még listát készíteni sem. Feketelista lenne mindenképpen. Megalázná a szerintem méltó írókat is. (A listakészítés ebben a században amúgy is baljós gyakorlat, gyakran halálos volt.) Persze, ugyanilyen lehet a díjazás is, eszerint.

–   No de milyen kitüntetést fogadott volna el egy író azokon kívül, amelyek léteztek éppen? Másfelől, én nem tudok íróról, aki visszautasította volna. Na, ja, azt nem hozták nyilvánosságra...

–   Nem csak hiúság dolga ez. Politikai volt pedig. Díjaztak olyanokat, akiket ma mi... És nem kaptak díjat azok, akik már akkor... Igaz.

A kérdés az, mi a politikai és mi az esztétikai érdem, s nem az, hogy mennyi – mondom a kétszeres József Attila-díjas költőnek. Amikor ma a hajdani elhallgattatás művészi teljesítménynek tűnik némelyeknél. Valaki azért jó író ma, mert felpofozták régebb. Már elnézést. Az arculütés mindenképpen megaláztatás. Szépészeti értéke viszont... – Na, hagyjuk, ne politizáljunk mi is.

–   Az alapkérdés az, miért kell a díj az írónak, egyáltalán? (A pénzen kívül, ami általában vele jár, az a munkához való kis lélegzetvétel.) Nagyjából azért – egyezünk meg –, mert egy sikerorientált társadalomban akkor elolvassák, amit ír. Az olvasó, bizony-bizony, gyakran inkább hisz a hivatali elismerésnek, mint a műnek. Kevésbé fontos a „fémjelzés” eredete, mint a karátja. A jó olvasó is hajlamos hinni a hatalomnak.

A változó hatalmaknak, persze, mindenkor voltak kedvencei. Kitaszítottjai ugyancsak. Szerencsés esetben utóbbiak az új hatalom boldogjai lettek. Nem lesz ez másként ezután sem. Ez a dolgok rendje. A hatalom nem lehet „objektív”, önmaga felé hajlik a keze, s odaölel némelyeket. Másokat visszakézből ellök.

Úgyhogy, ne ebben a körben gondolkodjunk. Ne abban a körben, amelyben élünk?

–   Hiába igyekszem némi humanitárius meggondolást ráerőltetni a hatalom ítéletére. Túlságosan misztikus még számunkra ahhoz, hogy emberenként...

–   A díjakat én is a barátaimnak adnám. Belátom és elismerem. Persze, nincs döntésjogom, mert nincs pénzem hozzá, és okleveleket sem nyomathatok. Magyarán: jó az, ha szakmai testület dönt a díjazott személyéről – csakhogy a díjat most is a hivataltól várja. Ezzel aztán előáll a legparadoxabb helyzet: elkívánjuk a hatalomtól-hivataltól, hogy megadja a díjat, és mégse szóljon bele, hogy kinek. A maximális toleranciát várjuk tehát, miközben saját döntésünkbe nem engednénk beleszólni.

Ez a mostani helyzet. Kényszer nélkül az alkuvás.

Két megoldása lehet.

Egyik az, hogy ne legyenek díjak, vagy csak névlegesek.

A másik az, hogy a szakmai testület ne csak esztétikai és erkölcsi, hanem anyagi fedezettel is rendelkezzen a döntéshez.

Választhatunk a szokatlan, tehát ma még képtelen, és a lehetetlen, mert nincstelen között. Lévén az Írószövetség is egy anyagias, de nincstelen hivatal.

Olyan örök hatalom pedig nem létezik, amelynek döntése és érdemérme mindig, mindenki számára elfogadható. Szédült művészek a beláthatatlan örökkévalóságra hagyatkoznak. Az utókor számukra nem elégséges, hiszen – lám – töröl is, nem csak ad.

Eligazodásul a zavarban van egy József Attilánk. Őt azért mégse bántsuk, ha lehet. Ő kibírt már néhány rendszerváltást, és az örökkévalóságot mai tudásunk, képességeink szerint nem mérhetjük mással, mint történelmi léptékkel. Egyelőre.

Aztán jön a magán-mecenatúra. De erről majd később.

Hétvégi üdvtanok

Íróink többsége függetlennek tartja vagy nevezi magát. E többség jó része pártlapok hétvégi mellékletébe ír: épp oda, ahol hely szorul neki. Ezekből a mellékletekből viszont kiszorul lassanként a szépirodalom, azzal együtt egy régi illúzió: hogy aki rálapoz, az rákap.

Ehelyett megújul és terebélyesedik egy másik műfaj: az üdvtan. Sértődöttebb politikusok is effélék írásába fognak harcra kész magányukban, éppen csak másként nevezik. Ezt néhány hétvégi interjúból tudom. (Lehet az publicisztika is.) Néhány alapelvet azonban okvetlenül be kell tartani.

Íróember azzal kezdi, hogy ő régen soha, sehol, semminek... és mégis! Dokumentálható pofonok kifogyóban vagy kisajátítva lévén már, az üldöztetésnek és mellőzésnek más formáit kelletik elősorolni. Legalkalmasabb a fiókokban senyvedő kéziratok több kötete volna. De hát ilyesmivel, sajna, manapság kevesen büszkélkedhetnek. Üresek a kis asztali koporsók. Az ízlésesebbek érzik, hogy egy-két betiltott cikk hátoldalára gyatra menlevelet lehetne írni csak az új korszak számára, de azért felemlítik néha. Néhányan elszólják magukat, hogy ellenálló mivoltuk miatt nem nevezte ki őket magasabb állásba a fránya pártállam. (Ilyenkor azt súgja bennem az ügyeletes ördög– bukott angyal maga is –, ugyan miért vágyott főtisztségre valaki abban a rendszerben, amelynek megbuktatásáért mostani vallomása szerint akkor némán harcba szállt? Netán sértődöttsége lökte az ellenkező oldalra, és nem a meggyőződése vonta? Vagyis hogy nem kenyérharcot vívott-e végül is felebarátaink fele?)

Nehezebb volna felleltározni a láthatatlan, bár végzetes károkat: hogy az író nem éppen azt, nem éppen úgy írta meg a lágy kényszer miatt, elakadt a vajtömbben. Ehhez a számvetéshez nemcsak vaslemezt átütő önvizsgálati erő kellene ám, hanem a régi művek esztétikáját, belső szövetét is fel kellene fejteni, s ez már nemcsak húsba, hanem szakmába vág, kétségeket kelthet a műalkotás „mint olyan” iránt.

A dolgot végiggondolni is kellőképpen bonyolult, nemhogy bevallani, legegyszerűbb tehát kijelentem röviden és velősen: engem üldöztek, elnyomtak, be- és kitiltottak stb. Mára ugyan közhellyé simult ez is, de azért szükséges a nyilatkozó hitelességéhez. A kitanult okosabbja nem is a bevezetőben részletezi hajdani viszontagságait, hanem „mintegy mellékesen”, futólag közli, akár a családi állapotát: magától értetődő tényként.

A jelenlegi állapotok bírálata következik ezután az üdvtani bevezetőben. Nem egyébért, de az elégedett független író gyanúsabb egy kormánypártinál; ha pedig ellenzéki, akkor nem független. A lojalitás nem divat, az szent. Kijelenthetjük tehát jellemzéséül: a független elégedetlen. De nem nagyon; mert akkor ellenzéki volna.

Néhány példát is szokás mondani ilyenkor. Az átalakulás túlságosan lassú üteméről, intézményi működészavarokról, a kultúra felettébb sanyarú helyzetéről, effélékről. Fő, hogy kellőképpen általános legyen a bírálat. Így amellett, hogy megfoghatatlan, tehát kikezdhetetlen, azt a látszatot is bizonyossággá szilárdítja, hogy a nyilatkozó nagyobb közösség (szakma, réteg, nép) dimenzióiban tekinti át a kérdést, és annak nevében szól. Ráadásul önzetlen, hiszen nem a saját baját vetíti ki a tömegekre, hanem fordítva: a tömegekét koncentrálja egyetlen metszőn fényes pontba (amelyben végül mégiscsak ő maga ragyog fel). Fortélyosabb változata mindennek, amikor az üdvtanász finoman érzékelteti, hogy az érdemszámba menő régi szenvedések ismeretében sem becsüli őt értékén az új hatalom. A mellőzöttség nem csak az írói nagyságnak, a függetlenségnek is ismérve, bizony. A tetejébe egyéniséget sejtet. Aki soha nem tért el saját kemény vonalától, hanem tőle tér el mindegyre – előbb balra, most meg jobbra – az éppen soros hatalom: az kőszikla, arra építeni lehet.

Az önzetlenségnek jó párja a nagylelkűség. Avagy az elnéző fölény. A „beszélhetnék én némelyek akkori magatartásáról, de hát a demokráciában adjuk meg mindenkinek az egyenlő esélyt, ne hozzunk hátrányos helyzetbe senkit”... Nem is nevez meg mást hirtelenében, csak a veszendőbe ment vezetés egynémely tagját. (Olyan ez ma már, mint a klasszikusokra való hivatkozás. Azok sem helyesbítenek.) Ez ugyebár azt jelenti, hogy mintegy az ő nagyságát ismerték el azzal, hogy legfelsőbb szinten érdemesítették üldözésre, de azt is, hogy nem sérti meg a még funkcióban lévő, esetleg asztalszomszéd kis feletteseket. A politikai nagyság és az egyéni biztonság sajátos magyar szövődménye ez. És még mindig a boldogító általánosság ködében vagyunk, amikor azt takarjuk el éppen, amit fölfedünk.

Mindezt persze, az előbbiekkel összefüggésben, vagy azokba szőve, ajánlatos ugyancsak „mintegy mellékesen” felemlíteni, „körülményként”, háttérként, amelyből kiragyogunk. Nincs hitele már az „én akkor már”-féle hivatkozásnak (mert hiszen szinte mindenki, és még régebb), de az „én annak ellenére”, sőt „azzal együtt’: még megteszi. Áll a mű és megvagyok. Az ilyen fordulat újra az állandóságot sugallja, ami a nagyság másik sajátja, ugyebár.

Közbevetőleg: van mindezen keservek és érdemek előadásánál egy elegáns, sejtelmes, mégis hasznos módja: az emlékezés üldözött, de mára már elismert nagy barátokra. Legjobb, ha azok már halottak, persze. Tanúként felidézve viszontagságaikat, glóriájukból ránk is vetül némi fény, elvitathatatlan tekintélyükből ránk is háramlik némi helytartói hatalom.

Ezt kell tehát bevezető, avagy körülmény és háttér gyanánt előadni, sugallni legalább egy üdvtanban. Aztán következik a java.

A mai üdvtanok többsége negatív jellegű. Felsorolják, mit nem. Sőt: nem és nem! Elmondják, mitől óvnak. Megosztják velünk aggályaikat. Alapvető mondandójuk a bevezetőből kikövetkeztethető. Annak ellenkezője, úgy is, mint folyománya... Unom előadni még a sémáját is.

Az alább következő, maradék üres hely az üdvtanok mondandójaképpen foglalja el, tölti ki a lapot.

A szombati szépség űrei

A napilapokból egy ideje úgy kikopott a szépirodalom, mint elvált ember a „jobb társaságból”. Mostanában holmi szalonokba jár, még alakját is elváltoztatja, igyekszik hasonulni, viseltes ruhát ölt és politizál. Kellőképpen illedelmes, és zavaróan zavart. Régi fénye csak úgy csillog, mint a hivatali nadrág feneke, azt tükrözi vissza, ami elveszett.

Hej, pedig a háború előtt nyalkán, parasztosan vagy úri módon mutatta magát, legalább szombatonként, a mellékletekben. Volt akkoriban a napilapoknak irodalmi oldaluk, amilyen házakban a tisztaszoba. Egy kicsit ünnepi, de roppant családias. Természetesen viselkedett ott az irodalom, mint ki otthon van, s akként is fogadták. Kedvére panaszkodott, dühöngött, rakoncátlankodott, mókázott, mondta a magáét jobb természete szerint. Bizony, még el is andalított néha.

A leváltott rendszerben is be-beengedték az otthonába olvasói sokadmagával; habár gyakran feszengett és néha virágos pongyolában mórikálta magát – de „helye volt”.

Most már nem jut neki hely. Bősz reklámoknak annál inkább és több. Igaz, azokat is többnyire betűvel írják, mint a verset, a tárcát, habár csak félig magyarul, és azok pénzt is hoznak a konyhára, míg a szépirodalom csak viszi. Ebből is látszik, hogy haszontalan. Pontosabban: nem hasznos. Még pontosabban: nem hajt hasznot. (Az ilyen szóbeli különbségtevés, az árnyalat és az arány iránti érzék eltanulható tulajdonsága volt.) Márpedig a haszonelvűség rendező elvvé készül válni végleg és hamarosan. Igaz is, fő a kenyér, és rajta a vaj. Bár gyanítom, hogy politikai beszélyektől nem nő a zsömle, és a tejföl sem a statisztikáktól vastagodik. A versektől sem, igaz. Némi különbség mégis van közöttük; ki-ki felmérheti, amennyiben hozzájut és magába is néz, nem csak a betűkre.

Tény, hogy sokaknak többet mond a valóságról a valutaárfolyam számtáblázata, mint egy széplélek, s a nagy messzeségeket, emberi lehetőségünk határait is pontosabban sejteti. Egy novella olvasása közben viszont szinte ingyen lehet elhajózni más egek alá. Tele azonban most az irodalom helye harsány hétköznapisággal, tudóskodó szociológiával, és főként helyreigazítással, amit nálunk vitának szokás nevezni.

Tudom én, sok a gond, és országos szinte mindenik, vagy azzá teszik. Elmondani nem árt, ha már orvosolni nem lehet. De mintha nem lenne szabad megszakítani a vészharangozást egy lélegzetvétel erejéig, idejére sem. Mert ha nem állandó a sugallt baj a valóságos tetejébe, mit orvosol akkor a kormány, és mit bírál az ellenzéke? Sötétet kell mutatni folyvást, hogy jobban kitündököljenek belőle a váteszek, és könnyebben meghúzódhassanak a szószélhámosok. Ha borút lát körben az ember, megtudja, hogy nem menekülhet alóla sehova, rá van utalva a prófétáira.

Szombatonként tehát az van, ami egész héten. Miért pihenne hétvégén újságoldalon az, aki amúgy sem olvas, mert akkor is dolgozik, s nem is az előfizetési díjat keresi meg éppen –? Rendjénvalónak látszik tehát, hogy ne közöljenek olyant a lapok, amit amúgy sem olvasnak. És viszont.

A hazai napi sajtó eszerint hű tükre és társa a kulturális politikának. Rövid távra dolgozik, vagyis csak magának. Csakhogy, amit most megtakarítunk az irodalmi mellékleteken, sokszorosan elveszítjük holnap. Amire meg tudjuk keresni a pénzt a lapokra, leszokunk az olvasásról. Elfelejtünk érzelmeket és szavakat. Elfelejtjük ezzel, hogy egymáshoz tartozunk: szombatonként ugyanazon a poénon mulatunk, ugyanattól a történettől érzékenyülünk el, azzal a boldog magabiztossággal, hogy bármikor olvashatunk mást is, és hogy mi tartjuk el az ingyenélőket, akik efféléket számunkra kitalálnak; telik nekünk rájuk.

Látnivaló, hogy még csak nem is a „magasabb irodalomért” töröm magam, koptatom világverő ceruzámat. Hanem csak a napilapba, mindenki asztalára való olvasmány miatt. A könnyebb, a szebb szavak helyét keresem és hiányolom. A „elérhető”, megérthető, a köznapi irodalom jogáért elégedetlenkedem most. Főként azért, hogy heti jelenlétével részévé válna az életünknek, természetszerűen, ahogyan lélegzetet veszünk. Hogy rá lehessen lapozni – akárcsak unalomból vagy megszokásból – egy versre, novellára. Aztán annak a dolga, hogy megragadjon s ne eresszen, rajta múlik, hogy tovább pörgetjük a lapokat, vagy elmélázunk egy pillanatra. Ma ez az esély sem adatik meg neki. Az olvasónak sem az, hogy válogasson. Nem érezheti, hogy kedve, tetszése szerint birtokába juthat valaminek. Ez pedig, szerkesztő uraim, a manapság fennen lengetett birtokosi szemléletnek, a gazdaszellemnek is ellentmond, noha ezek életünk irányítóivá akarnak válni...

Nem lesz azé az ország semmilyen törvény árán, aki a szellemi javakat nem birtokolhatja. Hiszen az ország nem csak földből, gyárból, hivatalokból áll, hanem napsütésből, szerelmes suttogásokból, régről származott anyanyelvi szavakból is. A nyelvnek olyan csodálatos mutatványaiból, amelyek érzékeltetik, hogy egyegy pillanatra legalább többek vagyunk, nem csak szorgos dolgozók: emberek.

Na, persze, mondhatnák, egy író írja ezt, maga felé hajlik a keze. Én azonban azt hiszem, attól vagyok író, hogy olyan vagyok, mint bárki más, de ezt tudom is. Tudom, mit jelent vágyakozni és gyönyörködni. Igaz, számomra munka, ami csoda másnak. Azt sajnálom csupán, hogy ilyen csúnyaságokról kell írnom most, az eszközeimet mentem, a munkaterületemet tisztogatom dolgom végzése helyett.

Bevallom, úgy érzem magam, mint a lakatos, akinek elvették a munkapadját, és a szerszámmal csak a falat böködi.

Kacagógörcs

Néhány éve még áhítattal kacagtunk a politikai vicceken. „Mi a különbség az optimista és a pesszimista között? – A pesszimista szerint ennél rosszabb már nem lehet. Az optimista szerint: de lehet!”

Istenem, ennek nem csak humora, hanem filozófiája is volt! Néha szaktanulmányoknál pontosabban – mert többnyire azok helyett – megfogalmazták a helyzetünket: „1968. augusztusában egy hajnalon a prágai asszonyka ébreszti a férjét: – Kelj fel, apjuk, megszálltak. – Azt nem engednék az oroszok.” A folklór és a politikai elemzés helyét tartotta az ilyen, és bennünk a lelket.

A pesszimistábbja eközben azon vitatkozott, létezik-e, létezhet-e politikai kabaré, azaz intézményesített humor e honban? Vagy csak a hatalom nyit vele szelepet, hogy levezesse fejünkből a gőzt. Akárhogy volt is, optimistán tapadtunk a rádióra, ha kabarét közvetített. A humornál nagyobb volt a viccek töltete, tétje. A bátorság lett az egyik esztétikai minőség és mérce. Régi dolog pedig, hogy nincs szabadság ott, ahol bátorságra van szükség, hiszen ez feltételezi, hogy veszély, megtorlás leselkedik a megszólalókra. A szabadságban viszont nem létezhet más veszély, mint önmaga.

Ez már újabb keletű tanulság, s egyebek mellett humorunk vezet rá. Hogy is szól a móka az optimistáról és a pesszimistáról? A humoristákról is szólhatna.

Humorunk állapota ma rosszabb, mintsem bölcselmünk képzelni képes. Humor és szatíra címén többnyire – ha nem kizárólagosan – politikai pamfletek, egyenesen szidalmak tobzódása zajlik. A humor csak álca, vagy ürügy – nem is nevet (rajta) senki. De a szerző így szabadon használhatja nem-szeretett politikusok vagy helyzetek minősítéseként, hogy „szar”, miközben egy vezércikkben, vagy akár pamfletben kötné az illem. A műfaji szabály – amelyet persze ugyancsak szabadon megszegtek már. A kétes sikamlósságot felváltotta az egyértelmű alpáriság. Régebbi produkciókban is sokan nehezményezték ezt, ma azonban nem pusztán a röhögést kiváltó puszta fogás már, amikor egyéb ötletéből kifogyva valaki nemi szervére célozgat a szerző, hanem alibi. Bátorságosnak is látszhat. Váratlan durvasága mindenképpen sokkol, s ha nem egyébért, zavarunkban nevetünk.

Ezekből a felszabadult világban született viccekből, szatírákból a felszabadultság hiányzik leginkább. A felülemelkedés okos fölénye. Meg hát, maga a humor. Görcsös kis dolgozatokat hallunk, olvasunk mindegyre, a mókás lepel alól kilóg a durva indulat. Egy bús estén találgatni kezdtem ennek az okát.

Optimistább énem szerint lehet, hogy a szabadságtól megrészegülve egyszerűen túlságba estek harapósabb kedélyű tollnokaink, a tiltásokkal együtt a gátlásaiktól is megszabadulva. Magyarázat ez, noha az ízléstelenségen nem javít. A kanibalizmust sem menti az éhség. Mérték dolga ugyanis az ízlés. A nyakló nélküli vagdalkozás soha nem tréfás, humoros, hanem dühítő; szánalmas leginkább. Hát még ha többnyire úgy működik, hogy beleszorult indulatának célpontot maga talál ki, kreál az illető, aztán vitézül el is trafálja, és látszik rajta a káröröm vigyora.

A mókuskerék esete volna ez? – kérdezi ugyanakkor a pesszimistább énem. Úgy begörcsölt saját tehetetlen lendületébe a „humorista” – még a pártállam időszakában, persze –, hogy most tovább tapossa ketrecét, és helyben kínlódva véli, hogy halad? Mondhatnánk, kiéli elfojtott indulatait, s felejti, hogy a mókuskerék zárt rendszere közben kinyílt. Megkeseredik saját hajdani dühétől, s talán a lelkifurdalástól, hogy nem akkor szólt, amikor kellett, hanem amikor szabad. Az elbizonytalanodás, a szereptévesztés tünete ez, meglehet. A szabadság csapdája a mókuskerék, a mozgás illúziójával.

Túlságosan éteri magyarázatok ezek, azt hiszem. Nemcsak azért, mert egymással ellentétesek, hanem azért is, mert lélektaniak. Avagy erkölcsiek. Miközben vélhetőleg egyszerű politikai frusztrációról, s ebből eredő acsarkodásról van szó. Úgy hogy nem is a művek célzata, hanem az indítéka az érdekes és fontos, ez dereng elő.

Nem a jobbító szándékot kérem számon én – habár miért ne tehetném? –, csupán a sivárságot. Hiszen bírálatban előbbre jár a parlament és keményebbek a pártok, mint humoristáink. Még a tematikájuk is szélesebb körű. A céljuk világosabb: mindig a másik. Gyakran a stílusuk is színesebb, sőt ehhez képest kulturáltnak mondható.

Elismerem ugyanakkor, hogy nem sok derűs jelenség ingerelhet mókára e tájakon, talán az örökegy anyósunkat leszámítva. Dehát, derűre az elmúlt rendszer sem adott gyakori okot, mégis elsültek benne jóféle tréfák. Kedveltem, sőt irigyeltem a szemtelen és duhaj fickókat, ha szellemesek voltak. Még ha rovásomra mókáztak is. Az olcsó poénra is vevő voltam, ha nem megalkuvás az ára. Csodáltam a független szellemet, amely kacagva mutatja meg erejét. Csakhogy szellem is kell a szellemességhez.

Mai humorunk bizony megalkudott. No, nem a hatalommal, hanem a kordivattal – és nem tudni, melyik múlékonyabb, avagy kegyetlenebb. A közéleti durvaság divatja dúl éppen. A kiabálásé. S úgy érzem néha, saját tehetetlenségüket, megalkuvásukat kiabálják túl minálunk. Márpedig ordítva nem lehet mosolyogni, kacagni sem. Bunkósbottal nem lehet írni. A kivesézéshez alkalmatlan szerszám a dorong.

Azt hiszem végül is, hogy nem bátor a mi humorunk, hanem az ellenkezője, ha effélékkel fegyverkezik fel.

Nem mai tapasztalat, hogy a kacagás megsemmisítő lehet. Szeretnék is kacagni ostoba politikusokon, korrupt vezetőkön, a szaporodó köpönyegforgatókon és álhősökön. De ha verik, akkor is szánom őket, ha tudom, hogy nem kellene, és még haragomra sem érdemesek. Megtörténhet tehát, hogy mai humorunk nem csak alkotói-szándékainak, hanem a műfaj törvényeinek is ellentmond. Visszafelé sül el a poén, úgy tarol. Ez pedig, erkölcsön innen (de inkább túl) szakmai vétek.

Azt nem tudom csak, miért haragszom most, amikor nevetni vágyom.

Menedzseri esszé

Esszé és menedzser.

Barátom, ez az a két fogalom, melyet – több más mellett – kezdek nem érteni. Lexikonokban, szótárakban pedig újra és újra megkeresem őket. Tapasztalatom azt mutatja azonban, hogy ha valaki szabálytalan tanulmányt, általánosságokban fogalmazó könyvbírálatot vagy csak recenziót ír, azt mondja rá: esszé – és aztán azt mondják rá mások is.

A menedzser esetében a formátlanságnak ugyanilyen pontatlan meghatározását sejtem. Főként, hogy utóbb úgy látszik, a gazdaság, a társadalom, de még a könyvkiadás működése is ezen múlik. Nem a termelésen, nem is a munkaerőn, még kevésbé a munkabéren, hanem csakis a szervezésen. Minthogy a termelés a szervezéstől függ. Lehet ebben valami, még igazság is. Feltéve, hogy nem kizárólagos a szabály. Márpedig annak mutatkozik. A menedzser, az alkusz és a megváltó keverékeként, lassan minden űrt betölt és helyettesít.

Az esszé ugyanilyen mindenható és megfoghatatlan, mai értelmezésében. Jó, számítsuk be a természetes, divathoz igazodó hiúságot, amikor a biztosítási ügynök menedzsernek, a recenzens esszéistának mondatja magát, de a fogalom–, szinte tudatzavar emberi és szakmai gyöngénél mégiscsak súlyosabb.

Barátom, maradjunk az irodalomnál, amíg még megvan.

Írtam minap egy kis keservest arról, hogy a napilapok hétvégi mellékletéből egyre inkább kikopik a szépirodalom. Kaptam érte még egyszer annyi tiszteletdíjat (értsd: pénzt), mint egy ugyanilyen terjedelmű karcolatért. (A versekről ne is beszéljünk, már csak azért se, mert a mellékletekben általában nincsenek.) Úgy látszik, nem csupán anyagilag kifizetődőbb „esszét” írni arról, hogy nincs a lapokban szépirodalom, mint szépprózát adni ugyanazoknak a lapoknak.

Így vagyok a menedzser fogalmával is. Leginkább bűvös körnek képzelem, mint az elefánt fenekét.

Barátom, nyilván a piac diktál – a menedzserek által. Menedzser-típusú szerkesztőink nyilván írónál és olvasónál jobban tudják, legalábbis mondják, hogy az olvasó tudósításra, publicisztikára, emlékezésre vágyik inkább (ez mind „esszé”), mint könnyed, elandalító vagy netán felzaklató beszélyekre. Hogy ezt honnan tudják: nem tudom. Tőlem nem, az biztos. Az olvasó pedig – a menedzser jóvoltából – nem jut a karcolatokhoz, ne adj isten, versekhez, hogy lenne miből választania az „esszé” mellett.

Barátom, most már csak az irodalmi menedzserek magabiztosságának okát kellene felderíteni, habár nem tudom, miért. Az egyik mindenesetre az lehet, hogy most, azaz ,, a jelenlegi helyzetben” szerintük közvetlen és erőteljes hatásokra van szükség. Az olvasó egyenes véleményeket akar hallani. Akár arról, hogy miért pang a szépirodalom. Akár azért, hogy a számos értekezés – „esszé”– visszavezesse a szépirodalomhoz, amelytől elfordult. S amelyhez hozzá sem jut.

A menedzseri logika látszata szerint megteremtődik így a piaci igény azzal, hogy hiány jön létre („éhe a szépnek”), másrészt bevezetésre kerül a piacra egy ismeretlen áru, mármint a szépirodalom. ,,Jön, jön, jön...”

Ugyanakkor világos, hogy – mivel manapság a tagadás hitelesebbnek hat az állításnál – népszerűbb, sőt piacorientáltabb kijelenteni, hogy valami nincs vagy hiányzik, mint felmutatni az ilyen-olyan-amilyen árut, legyen az eszme vagy szalámi. Efféle erkölcsi, politikai megfontolásokból született morális következményeket kellene megírni egy menedzseri esszében, barátom. Szelleme szerint ez „megcsinálja önmagát”. Egyebet viszont nem.

Így áll a helyzet, mégsem így igaz. Látszat mindez: a menedzseri logika találmánya – én is azt követtem, s lám, hova jutottam vele.

Szavam s tapasztalataim ne felejtsem, az irodalmi menedzsert nemrégen még irodalom-politikusnak hívták.

Mondom azonban, barátom, ez az egész nem igaz, csak igaz akar lenni. De az írók azért írnak. Igaz, legritkább esetben azt, amihez kedvük van, de piacuk nincsen.

Maradok tehát tisztelettel, aki voltam:

Csiki László

Nyakravaló

Lila nyakkendősen jött felém a népi író. Ez régen történt, egy félhomályos teremben, de máig látom magam előtt azt a lila szalagot s a szürke berakásos, fekete papucscipőt. Nagyon kezdő voltam én még akkor, írót csak álmomban vagy tankönyvekben láttam, s amolyan sújtásos mentében, magas gallérra támasztott állal feszítő göndör alaknak képzeltem.

Nekem az, hogy népi író, nagyjából annyit jelentett, hogy népszerű, vagy – ahogy akkoriban mondták, amikor még odahallgattam – „a néppel érez”. Később kiderült, hogy nagyrészt a tárgyválasztás tesz ilyen-olyanná írót: ha faluról föst képet, népi, ha városról, akkor urbánus. Elgondoltam, hogy hajdanában városunk kevés volt, s így a reformkor végéig népinek kellett (volna) lenni a tollforgatóknak az utolsó lábig. Merthogy vidéken gazdálkodtak többnyire. Vagy paposkodtak. Néhányuk ilyen-olyan seregben, testőrségnél szolgált. Jórészt nemesemberek voltak.

A tárgyválasztás szabta szabálynak ellene mondott azonban, hogy irodalmunk tova Petőfi Sándorig nemzeti volt, de nem népi is ugyanakkor. Kölcsey Himnuszánál nincs is jobb példa erre, megerősítve azzal, hogy ma is ezt énekeljük, amikor már népnemzetiek vagyunk. Egyesek szerint. Durván elválasztható volna ez a fogalompár a reformeri és a forradalmi törésvonal mentén, hogy aztán újra egyesüljön egy olyan korban, amikor régi forradalmaink puszta kegyeleti emlékké, az újabbak kétségessé váltak, a reformokkal pedig az a helyzet, hogy azok mindig „felülről jönnek”, s a reformerek egymás között azon vitáznak, forradalmian gyorsítsák-e vagy sem a folyamatot. S a két „fél” alkalmankint helyet cserélt az izmusok egyezményes határaival szabdalt abroszon, eközben gyakran egymás útját keresztezve haladt.

Így aztán politikai és nem esztétikai kérdésnek tetszik ez, már természete szerint is. Népinek lenni ma nagyjából azt jelenti, hogy nem urbánus valaki, hanem az ellentéte. Ezután következik jellemzői sorában, hogy miről ír, milyen indulattal és célzattal. Mondhatni, a mellékes jellegzetesség meghatározóvá nőtte ki magát. Az „irodalmi élet” és annak megoszlásai betüremkedtek a művészetbe, és elözönölve eluralkodtak rajta.

Csakhogy én nem erről akartam beszélni, hanem a népi író lila nyakravalójáról. Termetes férfiú volt a népi író, simára borotvált, nagy, fehér arccal. Finoman beszélt, csöndesen. A különféle alsóbb néposztályok egészségi állapotáról a háború előtt, amikor még elismerten voltak alsóbb néposztályok. A ma magyarosnak nevezett étkezési szokások lehetőségekhez illeszkedő kialakulásáról; teszem azt, hogy milyen zöldség hol termett és mekkora hozammal, s ahhoz képest milyen lett a leves. Számadatokat mondott a nyomorúságról, ő maga meg ott állt amolyan ötvenes évekbeli eleganciával, leszámítva a nyakkendője színét, mert az kihívásszámba ment. (Könnyen lehet, gondolom most, hogy azért nem illeszkedett a kordivathoz, mert félig-meddig letiltva lévén, nem volt elég pénze rá, a lila pedig a háború alatt megkopott vörös gigerli színeként virított rajta.)

Találkoztam aztán, a hatvanas évek elején, szőrkabátot, másik nevén szokmányt viselő népi íróval is. Egyetemi diáktársam volt. Csizmát hordott, ahhoz kalapot. Bicskával vágta a körmét, és egyszer kioktatott, hogy magyar ember a szalonnát, a kenyeret és a hagymát bal kezébe fogja, s úgy szel belőlük a bicsakjával. A kenyér pedig áldás, nem egyéb. A nép istenadta. Gyökerei vannak, s levelekként népdalokat hajt. Csupa zegzugos metafora volt ez az ifjú író, és csupa idézet. A nagyapjától és a háborúk közé esett népi íróktól idézett válogatás nélkül, többnyire köznapi mondatokat; de szentírásként. Szavam ne szaporítsam: derék kollégám leginkább más írók munkáiból ismerte a népéletet, „parasztot” pedig csak a városi piacon látott, ott népieskedett velük dúslevű urambátyámokkal.

Úgy látszott, a műviség győzött az ép ész fölött, hiszen a környéken, s talán a világon nem akadt olyan falusi ember, amilyent regényalakról a cimbora mintázott. Örvendezhetett volna a lila nyakravalós író, ha látja, hogy kel életre egy mesefigurája, és még csak nem is éhezik. Máskülönben derék legény volt ez a diáktársam, a könyvekből nem csak cafrangokat, hanem sok tudományt is magára szedett, éppen csak nem nagyon tudott mit kezdeni vele azokban az időkben, amikor ugyan mindenki a népről szónokolt, aki egy emelvény közelébe jutott, de a népi irodalmat mindenestől lefasisztázta. Ez már rávezethetett volna az okra, amiért flaszteren felmagzott cimborám a népfit alakítja. De én még mindig azzal bosszantottam, hogy Veres Péter szociográfiájából is csak a lebbencsleves receptje aktuális, egyedül azt jegyeztem meg, mint hasznosat. Kiderült aztán rendre, hogy bizony az ellenállás egyik módja ez a színpadias. Amint a színpad változott, diáktársam is visszanyerte városi fazonját. Igaz, nyomban el is rajzolta a másik irányba. Avantgardista lett, ahogyan ő mondta, s azért, mert az éppen fennforgó népiség még mindig kedvesebb a diktatúrának, mint a formabontó indulat vagy a romboló happening. A narodnyikokkal jobban megfér a hatalom, ha nem egyébért, mert ugyanabba az őstalajba próbálja ereszteni gyökerét az egyik, amelyikből a másik a magáét származtatja, ám a „kozmopolitákkal” szót érteni még segédfogalma és -eszköze sincsen, fél tőle, mert nem érti.

Manapság volt diáktársam lila nyakkendőt köt alkalmanként. Pusztán az elegancia okán, nem másért. Így jár üzleti tárgyalásokra, politikusi fogadásokra. Beszélyeket már nem ír, de egy régi beszélyírót az eszembe idézett. Erre jó volt a dísze. Hajdan a szocialista érzületű iparosemberek hordtak piros nyakravalót, főként majálisokon, tüntetéseken. Az én elsőnek látott íróm könyveiben. Némelyikük fényképén kifakult a szín, ahogyan aktualizáló művekből is ki szokott. Nincs ma a falusi életnek szépirodalmi képe semmilyen se.

Úgyhogy illene kitalálni egy időállóbb öltözetet és hozzá díszt, amely nem a divattal szemben mutatja az igazságot. Az én íróm nyakravalójának efféle a sugallata. Nem tartom nagy bölcsességnek, se igazi tanulságnak, habár én találtam ki.

Az almafa

Soha nem volt almafám. Pedig hittel reméltem, javamra válna, ha így kezdenék egy írást: „Terebélyes almafám alatt gondolok rátok, az égen felhőket terel a szél Esőisten aklai felé, úgy vonszolódnak a föld súlyos illatában” – hátha írónak néznék ki tőle. Az ilyesmi jól fog; tollkoptató elődeim egy részét is egy almafa társaságában csodáltam meg tankönyveimben. Azt kezdtem hinni már: öregkorukra az írók is kertben élnek, mint amerikai filmekben a kiérdemesült bandavezérek, amíg csengetni nem kezd egy telefon vagy kopogni egy géppuska, harkályként lyuggatva a fa rücskös törzsét.

Az almafa mégiscsak megbízhatóságot sugall; kissé megkopott és ezért közérthető jelképe lenne annak, hogy gondját viselem a fejem fölött gömbölyödő gyümölcsöknek, hogy van időm és helyem elmélázni a világ változó dolgai fölött, s főként, hogy van valami birtokom, ami felelősségre oktat és kötelez, nem gyökértelenül vagy vakoló bűvészinasként kakaskodom a szemétdombokon. A fa mégis más.

Nemcsak a természetelvű bölcselet talajillatát árasztja, hanem ősöket sugall susogva, akik elültették, hogy árnyékot tarthasson le-lehajló főm felett, miközben kútgémként merem önnön mélységem bővizű bölcsességeit; koronája óva int a forrófejűségtől, hulló levele a földi dolgok mulandóságára figyelmeztet; mintha szorgos gondolataim is egymásra függeszkedve rajzanának ki ágaira, hogy aztán kosárba seperjem a rajt, s rácsukjam a keménytáblás fedőlapot. Lassan, érezhetően őszülő hajszálaimra szárukon pörgő levelei között szórná a nap a játszi derűt – a vénülés is szerethetően csöndes elévülésnek hatna egy ilyen fának alatta.

Könnyen, természetszerűen írnám, miként mászkálnak fámra a gyermekek (nyilván az unokáim), hogyan hancúroznak körülárkolt gyökerénél, papírhajókat kergetve körbe a meggyűlt friss öntözővízben, melyet még nem szívott magába a málló talaj.

Egyszóval kell egy almafa egy magára valamit is adó írónak, főként, ha levágatta már kamaszos, kihívó hosszú fürtjeit – melyekbe zavaróan beleakadhatnának a zsugorodva hulló levelek –, s cserébe olyan nyolcadik érzéket fejlesztett ki magában, mely reumaként súgja meg a forduló szelek indulását, csak hogy fája alá húzódhasson előlük. Hadd olvassa ott újra régi verseit bolyongásairól és egymást cserélő szerelmeiről, elszálló álmai után is szemüveggel nézve... Nevezzen csak ismeretleneket nyájas olvasónak és kedves barátainak, legyen ideje kétszer is meggondolni, mit ír le, és milyen szavakkal. Mert a szavakkal is úgy van már, mint a szerelemmel: nem szórja őket bőkezűen a forró vakvilágba, hanem kikeres egyet, és saját hűségét élvezve azt mondja rá: az a pontos. Már többet lát, mint beszél, s egyazon dolgot hosszasan néz ott a fa alatt – kezdi hinni, hogy jobb, ha ugyanazt a dolgot sokáig látja, mintha sokat egyszer-egyszer; megérzéseit nem tartja csalhatatlanoknak, tudni akar és nem ihletetten ráhibázni; tudni sem sokat, csupán nagyon és végig... Szelíd lesz, néhány dologban biztos, és egy kicsit szomorú. Belátja, hogy... és úgy vélekedik, miszerint...

A kert végében elhúzó gépkocsik, amelyekre valaha kezét lengetve felkéredzkedett, felverik a port, s ő néha elmélázhat: milyen gyümölcsöt hoz egy cementporral megtermékenyített almavirág... Netán cikket ír a helyi lapnak a környezetszennyezés felette káros voltáról (de érezve mégis, hogy az őt híressé tevő költői hevülethez kisszerűségében méltatlan zsörtölődés, kvaterkázás közben az almafa alatt megkéri főszerkesztő barátját, álnéven adja el az írást – aztán napokon át reménykedik, hogy az olvasók így is felismerték stílusáról –; esetleg megpróbálja „líraian fogni a témát”, vagy a szennyeződést világméretűvé hevíteni, kultúrhistóriai párhuzamokkal és példákkal megtűzdelve, s bőségesen használva Összes műveiből ismert és elismert fordulatait).

Ó, az almafák: a lemondás szelíd robbanásfelhői a költők ledobott kritikus tömege fölött! Ó, a gondolatokra válogatás nélkül bólintó alma-fejek! Ó, hurkokkal intő ágak!

Van már nékem is almafám. Bérlem; egy lakás tartozéka. Az idén bő, de férges a termés – nyakamba hull, ha alája ülök a gondolataimmal –, és nincs egy gyümölcskertész ismerősöm sem az új városban, aki tanácsot adjon... Igaz, elkéstem, permetezni még az előző almafabérlőnek kellett volna – elődöm volt ő, ki nem ősöm az almafában.

Ezen a ponton nagy élvezettel képzelődöm: mit mondanának cimboráim és párjukat ritkító „nyájas olvasóim” az én almafatulajdonosi mivoltomról... Nekem ugyanis, tudomásom és elképzeléseim (sőt szándékaim) szerint is olyan barátaim vannak, akik valami, közös titok számba menő okból nem szívelik az írók almafáit legfennebb jelképnek, de annak is csak úgy, ha legalább a rím eredeti rá.

Jelképgyűjtő szeretteimmel ezúton közlöm, hogy reális almafám ágai átnyúlnak a fogyatékos értelmű gyerekeket nevelő iskola udvarára, s hogy amiért eszembe jutott ez az almafaügy, s amiért a termést is még tanévkezdés előtt be kell takarítanom, az az, hogy a hosszú, néma sorokban vonuló gyermekek a most kezdődő taníttatásuk szüneteiben életveszélyes módon próbálják áttornázni magukat a dróthálóval ötméternyire magasított betonkerítés fölött, s nem viselném költői szívemen, ha valamelyikük nyakát szegné bérelt földemen. A gyümölcsöket nem bánnám, hiszem az almafa amúgy sem az enyém.

Költők tavasza

Ezen a tavaszon csöndes bizakodás vett rajtam erőt. Kissé restellem is magam miatta. Mintha virágos kalappal mentem volna temetésre. Ismerőseim gyászos képpel állják körül elfeküdt reményeiket, az én ébredező derűm szinte illetlenségnek tetszik. Nevetséges is volna, ha a gyülekezet nem venné annyira komolyan magát, hogy el sem mosolyodik. Mert mivé lesz akkor a történelmi változás fennköltsége és az önsajnálat pátosza?

Így együtt az évszakhoz illő áprilisi képet mutatunk, mint virágos ágak a zimankóban. Lehet, hogy az én bizakodásomnak sincs több s más oka, mint a fa virágzásának. Annak a természetben van. S úgy vár a jó időre, hogy közben teremti. Csak úgy, önmagának. A virágos fának az az előnyös tulajdonsága is megvan, hogy nem ért a szóból. Hiába beszélnek neki fagyról és féregről, csak nő magának, bele a vakvilágba.

Ez a mai elfásult és virágos stílusom tárgyamhoz illő: metaforikus és divatjamúlt. Költők dolgáról akarok szólni ugyanis. Merek már, felbátorít a remény, még ha zsenge s talán oktalan is. Hogy mire alapozom mégis?

A levegőre.

Valami természetes pezsgést érzek a levegőben, ha nem csal az elrontott szimatom. Nekem mindhiába csatáznak egymással és önmagukkal a pártok, hiába dugul el annyi illúzió. Földművesek keserű csalódottsága és várakozó reménykedése, munkanélküliek ijedt téblábolása ellenére, sőt azzal együtt az egyensúly – bár nem az elnyugvás – lehetőségét érzem a levegőben. Talán mert nem hiszem el, hogy passzív a lakosság. Hiszen éli az életét. Nem dobálhatja örömében levegőbe kezét, dühében sem szorítja ökölbe, aki szerszámot markol. (Integető vagy ökölbe szorított kézzel írni sem lehet – habár nagyon hasonlít ehhez a kéztartás.) Csak sikertelen politikusok és tollforgatók akarják folyamatos ingerületben, lelkesültségben látni a lakosságot, ünnepi tömegként.

Remélem én, hogy a termő ág nemtörődömsége, izgató közönye, csodálatos magabiztossága ez. A folyamatra pedig, amely a gyümölcs megterméséig vezet, nincs is talán igénk. A termés – mint ige – lehetne az. De hát, úgy látszik, oly kevés alkalom volt akárcsak elkezdeni, nemhogy végigvinni a teremtést-termést, hogy nyelvünk zsenijének sem jutott ideje kitalálni rá a pontos cselekvő igét. Lehetséges, hogy most a termés folyamatához hasonlóan egyszerű és titokzatos szavak ideje jött el a költők számára is.

Hinnünk kell, hogy ez így igaz. Eddig egyfajta kötelező hivatalos hit lerombolása vagy tagadása volt az író munkája, már-már feladata. Úgy látszik azonban néha, a fogalmat magát is törölte közben a szótárból, és a lélekből. A lélek szót is már. Érthető művelet volt ez, csak éppen fájdalmas és önveszélyes. Hány pályatársunk vált ellenzékiből mindent-tagadóvá, hányan bírálóból cinikussá, amikor önmaga ellen fordult a jogos indulat, és nem csak célját és okát, de viselőjét is megtagadta. Tele magányos hitehagyottakkal az irodalmunk. Ezek az igazán nagy veszteségek, romlások, sebek. Amikor kivész az ízlelőbimbóból az öröm érzékelésének képessége. Amikor a virágos fa láttán is azt számolja az író, milyen magas akasztófát faragtak belőle mások. Amikor, mintegy beleszokva a régi tagadásba, az újat sem találjuk méltónak egyébre. Féltő bírálat helyett: ellökjük magunktól. Mindennek a sötét oldalát keressük, csakhogy a szervült, reflexszé, életünkké lett tagadást igazolja, s felragyoghasson hajdani indulatunk. Öngerjesztő művelet ez, saját új keletű, de régi gyökerű elbizonytalanodása ellen küzd így a költő. Tétovaságát túlkiabálja. Önmagát ostorozza valójában, amikor másra szót emel, mint botot. És meglehet, hogy ez még csak nem is fáj neki, annyira elfásult már.

És ez talán még mindig a jobbik eset. Mert hányan vagyunk, ráadásnak, akik lankadtan, búsan magunk elé dudorászunk! Akikben még a haraghoz is kevés a hit már.

Barátaim, olyanok vagyunk, akár az átlag. Mint a polgár, ki bízni fél, remélni nem mer. Hogy nincs miben hinni? Hogy ebben lehetetlen? Kitől várjuk valójában, hogy célt, hitet adjon? Ki készíti el azt az új világot, amelyet szeretetünkre majd érdemesnek tartunk, okos bírálatunkkal megajándékozunk? Bizony, talán az átlag. Mely ezáltal fölénk emelkedik.

Nem fordítva van ez, vagy kéne lennie, barátaim? Nem a költőnek kellene, mégis, hitet, erőt adnia, sugallnia legalább? Jogos persze a kérdés: honnan, ha magunknak sincs erőnk? Hogy szétdúlva a „szakma”, a könyvkiadás, darvadoznak a kulturális lapok. De hát a szakma belügye ez csupán, ahogy a bányászatnak is megvan a magáé. Minálunk szó szóra épül, lassan csupán szavakra az irodalom is. De mi az?

Irodalom az, amit mi csinálunk. Olyan amilyen. Amilyenek vagyunk. De hát mégse csinálhatunk csak versből verset versért. Sivár lenne.

Vegyünk erőt magunkon, hogy erőt adni tudjunk. Erre van most szükség. „Éhe a kenyérnek, éhe a szépnek...” Éhe a reménynek, mindenek felett.

Ezt mondanám el a költők szimpóziumán, ha volna olyan. Érzem én, hogy nevetséges ágálásnak hatna magamat is biztató lelkesültségem, nem is mondanám talán, ha nem volna tavasz, és nem érződne a levegőben valami... Egy óriási hiány.

P. s. Holnapra talán elfancsalodik a hangulatom, lehet. Hiszen országos április van. De a mai érzésemre emlékezni fogok legalább. Hogy egy tavaszi napon úgy vágytam a jóra, úgy sóvárogtam az egészségre, hogy az már oka lett bizakodásomnak. Valami természetesre vágyom tehát, és örvendek, hogy ezt ma tudom.

Napló – mutatóba

1991. november 7., szerda

Debrecenben T. L. megkért, adjak részleteket naplómból a lapjának. Jó vicc: csak részleteim vannak. Jegyzeteket készítettem áttelepülésem előtt, Kolozsváron, néhány napon át. Kegyetlen párbeszédek, csúnya árnyalatok találhatók benne. Semmire nem használhatók ma már, még emlékeztetőnek sem. Naplóba kezdtem aztán 1989-ben, és addig jutottam el, hogy megmagyaráztam (magamnak), miért kell naplót vezetni. Majd, szokás szerint megszegve elveimet és terveimet: abbahagytam. Egy időben esténként – amikor elképzelésem szerint le kellene jegyezni a nap eseményeit – nem voltam már olyan állapotban, hogy ezt megtehettem volna. Különben is, munkában és minden egyébben rendszertelen, ebből eredően szélsőséges és mértéktelen vagyok. Barátaim persze a higgadtságomat szokták dicsérni. Ezt többnyire lebecsülésként fogadom.

A csíkszentdomokosi szelíd tanítónő jut eszembe erről, aki rejtélyes ötlet folytán felszólította a gyerekeket: álljanak fel a kék szeműek. Nekem mindig azt mondták: kék a szemem és szőke vagyok. A tanítónő leültetett: – Szürke. – Úgy elszégyelltem magam, mintha én tehetnék róla, milyen a szemem színe. Nem kellett volna jelentkeznem, persze. Azóta – de nem amiatt – a legritkább esetben állok fel, akár csak azért, hogy elmondjam a véleményemet. Most, Debrecenben sem mondtam el, mennyire unom, hogy mindenki ugyanazt mondja, és hogy tökéletes a fogalomzavar, esztétikát és intézményi problémákat kevernek össze vagy helyettesítenek egymással „az irodalom felszabadulása” örvén – ami éppen azt jelenti, hogy válságban van. Ha nem éppen az irodalom, akkor a róla való elképzelésünk. Az ún. irodalmi életről nem is beszélve. Arról beszéltek persze. Úgy érezték, irodalmi életet élnek.

Magyarországon első döbbeneteim egyike volt, hogy az írók mennyire – túlságosan – fontosnak tartják a személyüket. Összekeverik vagy -tévesztik a művükkel, aztán csodálkoznak a fogadtatáson.

Jut eszembe, megúszhattam volna a gyerekkori megaláztatást, ha gyakrabban nézek tükörbe. (Nem emlékszem, volt-e tükrünk.) Ez a napló talán megteszi.

Különben Debrecenbe csak Bodor Ádám miatt mentem el (ismét megszegve egy régebbi fogadalmamat). Úgy látszik, jót tett neki az elismerés, amit több más után a Holmi novella-díja jelentett: tíz év itt-lakás után első ízben vett részt nyilvános összejövetelen. Lehet, hogy első ízben hívták meg. Azt mondja: nem ismer írókat. Azt hiszi: én ismerek. Látásból leginkább. Sokukkal köszönő viszonyban vagyok. És annyi. Ágh Pista néha felhív, mióta van telefonom.

Úgyhogy Debrecenben, a szállodában este négyesben beszélgettünk : Bodor, Ágh, Mátyás B. és én. (Mátyás B. ezután már civilben sem Bráver Feri: honosításakor nem került elő az örökbefogadó papírja, s így nevet választott. Az álneve lett az igazi. Az áttelepülőkkel furcsább dolgok is megestek. Némelyikük megtartotta a nevét, de elveszítette az identitását. Jónéhányuk már nem is keresi.)

Mondtam nekik, az effajta tanácskozások legfőbb haszna, hogy közben az írók nem írnak. Egyébként a Magvető és a Szépirodalmi tervezett felszámolásáról beszélgettünk, meg arról, hogy a politikussá lett írók a régi ideológiai titkárok zsargonjában szólnak az irodalom feladatairól, miután bejelentik, hogy nem akarnak beleszólni. Aztán Bodor és Ágh az orosz nőkről cserélt eszmét, jó zaftosan. Mintha most hódítanák el egymástól, utólag a szeretőiket.

Ez már a közös vacsora után volt, amit fáradtan és szárazon ültem végig. Ilia Miska ott mesélte a Szegedre menekült vajdasági írók sanyarúságait. Nyomor baráti körben. A szelíd Mihályt meglepően vehemensnek találtam: a tanácskozás közben is tüntetően kivonult az egyik felszólamló pódiumra-léptekor. Felfigyeltem rá (újra), hiszen ő az itteni élet egyik állandója. Itt, ahol leginkább az ismeretlenekkel számolnak az egyenletben. Azok ugyanis a leghangosabbak. A csöndes érték észrevétlen is marad. Aki pedig nem sikeres, mintha nem is létezne. A sikeres ellenben gyanús.

Közben igazolódott régi tételem, hogy a különböző alkoholszintek között nehezebb a kommunikáció, mint a különböző nyelvek között. Egyetlen ifjút irigyeltem: a WC előterében, a kockás cementen ült szétvetett lábakkal, és dudorászott magának. Én is jól elvagyok magamban, általában. De nem tudok kihívóan egyedül maradni a tömegben. Nem vállalom a magányomat. Nem merem, lehet.

November 10, vasárnap

Dolgoznom kellett volna. Elvégre ezért választottam a munkanélküliséget. Debrecenbe való utazásom előtt és miatt félbehagytam egy kisnovella gépelését és nem írtam át a hangjátékomat. Utóbbi Kolozsvár főterén játszódik, ahova egy idős úr visszatér, hogy utoljára, mintegy búcsúzóul lássa. A rá váró fiatalabbak – kíméletből – azt hazudják neki, hogy ez nem az a város, csupán a másolata, amelyet a románok építettek maguknak. Kisebb (amint az az emlékekkel szembesülve gyakran megtörténik), koszosabb is, romlandóbb az anyaga. A legszomorúbb, hogy az ott lakók mintha elfogadnák ezt a romlást, ha másként nem, azáltal, hogy magyarázatot találnak rá. (Kétségbeejtő tapasztalatom volt ez legutóbb.)

Írás helyett csomagjaimat rendezgettem, és M-házára gondoltam, a házra, amelyben tavasztól írni fogok. Eladósodtam a megvétele miatt. Most az egyszer nem bánom, pedig még az államnak sem szeretek tartozni. És azt sem tudom, hogyan alakulnak az anyagi ügyeim, ha nem állok be valamelyik laphoz a forró trombitát fújni, vagy nem adom a fejem végleg a publicisztika-írásra.

Zalán Tibi a rádióban meg arról beszél: elfelejtik ma az írót, ha nem ágál a lapokban publicisztikáival. A végén, meglepetésemre, engem idéz: „Üdv a zsákbafutás bajnokainak, s annak, ki lepényből a pénzt kirágja, könnyű legyen a póznamászók álma”. Sajnos, ismét aktuális vagyok. Ezt sem hittem volna Sepsiszentgyörgyön, ahol a verset írtam.

Feleségem az idősek klubjáról mesél, amelyet kitalált és önkormányzati segédlettel berendezett. Szerencsére groteszk humorral képes előadni a viszontagságait. Közben persze rendetlenkedik már a szíve, fullad. (A 180 cm magasra tervezett faliszekrényről a mérnöknek kijelenti, hogy az nem üti meg a mértéket. – Tessék megmérni, mielőtt kekeckedni tetszik – mondja az. – De hát, én 160 centi magas vagyok, és a szekrény csak a fülemig ér – így a feleségem. – Tessék megmérni előbb – mondja a mérnök újra, aki nem hisz sem a saját, sem a más szemének. A WC-ajtó sem nyílik. – De hiszen ezt használni tetszett – mondja a mérnök felháborodva. És így tovább.) A klub átadására viszont nejem az egész önkormányzatot meghívta, hadd lássák, mire adták a fejüket meg a pénzüket. Jó móka lesz. Csak a szíve kibírja...

Lányom Kölnben, a barátjánál. Boldog. Nem láttam még egy ilyen higgadt és előrelátó szerelmest! Természetesnek tartom, hogy gyönyörű – mintha ez jutalom volna valamiért.

Fiamról és haláláról soha nem beszélünk, három éve már.

November 11, hétfő

Tanácskozás a Nemzeti Színháznál. A Debrecenben tapasztalt általánosságok, klasszikus és egyéb idézetek. Szünet után többnyire csak az erdélyi meghívottak maradtak, gondolom azért, hogy eltöltsék az időt a Világszövetség koktélpartijáig, ahova hivatalosak. Vélem, kapnak italt, jó szót, egyebet nem.

Tompa Gabi, akivel kb. egy éve közvetítők által „tárgyalok” Ártatlanok c. darabom kolozsvári bemutatójáról, személyesen is közli, hogy nem rendezheti meg. Nincs már elég színésze hozzá. Jövőre talán sikerül meghívni néhány áttelepültet. Én már nem ragaszkodom, mint nyolc éven át, hogy ott tartsák az ősbemutatót. Pedig oda szántam, és annak idején Harag György szerette és vállalta volna, csakhogy letiltották. 1978-ban (?) írtam – és most igazán időszerű. Amikor átgondoltam egyszer, ez egészen megdöbbentett. Nem a forradalom eszi fel gyermekeit, hanem azok eszik meg egymást. És minden forradalomban létezik egy „eredendő bűn”, amiért később, a hatalomban bűnhődni kell.

A pápai fogadáskor Kerényi Imrének is beajánlottam a darabot, egy hónapos késéssel el is juttattam neki. Ígérte, hogy november 8-a, egy bemutatója után elolvassa. Közben „médiahajót” bocsátott a vízre, kerülgetik a világkiállítás helyszíneit és kényes kérdéseit.

Jellemző a nemzeti színházi tanácskozásra, hogy nem volt módomban szóba hozni a darab ügyét, miközben P. G. mester előzetesen közölte, hogy „a dramaturgia foglalkozik vele”. Egy másik színművemmel is. Ugyan melyik lehet az? És én miért nem tudok róla? Szavam ne feledjem, a tanácskozás programjában a harmadik pont a konkrét, személyes közreműködésről szólt (volna).

Délután elmentem Bencsik János műtermébe, megnézni a képeket, melyeket egy magángalériában kiállít majd, és engem kért meg a megnyitó beszéd elmondására. Menet közben, a Rákóczi tér előtt rám bökött egy cigány kurva: – Te! – Nem – feleltem, és egy zsidó vicc jutott eszembe. Fáztak a lányok. Néhányuk behúzódott az üzletekbe, melegedni. Egyikbe én is bementem: ajándékért feleségem születésnapjára. Sötét, de nem fekete ruhát akartam venni neki, hogy leszoktassam a folyamatos gyászviseletről, de csak fokozatosan és tapintatosan. Miközben a méreteit sem tudom, folyamatosan változnak is, attól függően, milyen állapotban van. (Este aztán kiderült, hogy vásárolt magának – kézből és részletfizetésre – egy barna bőrkabátot.)

A színek, hát persze. Bencsik, a remek grafikus, fest. Tetszetősek és dekoratívak a képei. Éppen csak nem tudtam mit mondani róluk. Kitaláltam tehát a gondolati impresszionizmus műszót – s még az is lehet, hogy ráhibáztam. Egyébként többnyire politizálunk. Hogy külpolitikusaink mennyire nem ismerik a román nemzeti karaktert és hagyományt. Nem tisztelik a nemzeti érzékenységet. Mert azért nekik is van. A mostani román vezetés többnyire olténiaiakból áll. Fanarióta hagyományok és az erdélyiek nemismerete, ha nem éppenséggel az utálata. A dolog tehát kölcsönös és elkeserítő.

Bencsik felesége Bánffy-lány. A román parasztok, kéretlenül máris leszállították a bárónak járó terményeket... Az egyik Aporfiú beköltözött a régi kastélyba, a hatalom meg elviseli. Úgy látszik, gazda kell a népnek, és hierarchia a biztonságérzetéhez. Demokratikus feltarajlásaink kirívó cáfolata készül mindenfelé. A monarchiának eszerint lehet esélye Romániában. És az egyháznak. Az ortodoxok meglehetősen erőszakosak, még saját görögkatolikus véreikkel szemben is.

Ennyit a festményekről.

Ezután lányom elé kellett volna kimennem a repülőtérre, de a Blaha Lujza téren rosszullét fogott el. Egész nap egyetlen szendvicset ettem, s a cukorszintem, amely miatt ebben az évben maródi és absztinens vagyok, s amely hipochondriámat mintegy visszaigazolja, a szokásos magasságából alázuhant. Fél kiló almát válogattam reszkető kézzel a balkáni bódék egyikében, hazafelé a buszban hersegve azt eszem. Aztán nyugtató bokszmeccset nézek a tévében, amíg másfél órás késéssel megérkezik a lányom az anyjával, aki holtfáradtan is kiment elébe. Többet bír nálam. Megnyugszom.

Furcsa jelenség. Vas virágtartónk, öt növénnyel, váratlanul remegni kezd. Minden más mozdulatlan a lakásban. A virágok egyre sebesebben reszketnek. Aztán elcsitulnak. Később újrakezdik.

Azt szoktam panaszolni, kevés dolog történik velem. Miközben a világegyetem is működik körülöttem.

November 12., kedd

Délelőtt meglátogatom anyámat. Lesem, hol tart a bénulása. Mondom neki: jó helyre kerül. (Orvosi javaslatra intézetben kellene elhelyezni, hogy felügyelet alatt legyen. Rémes képzetek fűződnek ehhez, tudom, érzem magam is. Más megoldást viszont nem látok. Ő maga kijelenti, hogy szeretne bevonulni, ám egyszer csak így fogalmaz: én ebbe már belenyugodtam...)

Hazafelé azon gondolkodom, milyen kevés időt éltem vele egy „háztartásban”, és azt is milyen körülmények között. Eszembe jut aztán Mindszenty hercegprímás, aki Zalaegerszegen vallástörténeti tanára volt, és hogy a temetésen beszélő köztársasági kormányfő teljesen illegitim volt a monarchista főpap sírjánál... A jezsuita Nagy Töhötöm, anyám unokabátyja, könyvében idézi egyik saját levelét a háború végéről, amelyben megjósolja, hogy abban a helyzetben Pehm a lehető legalkalmatlanabb a tisztségre, rugalmatlansága miatt még sok bajt okozhat. Ferencrendi szerzetes keresztapám szerint viszont az alsó papság nem szerette, az oligarchikus allűrjei miatt. (Kardos György, a Magvető igazgatója annak idején, javaslatommal szemben, nem azért nem jelentette meg Nagy T. könyvét, mert a szerző jezsuita stb., hanem mert túlértékeli a Kalotot. Egyik alapítója volt. Kardos meg, ifjúkommunistaként egyik – gondolom, tehetetlen – ellenfele. Nagy T. egyébként fantasztikus figura, jezsuita, majd szabadkőműves, aki a feladatával együtt veszíti el hitét, és így keres magának újat is.)

Kettőtől szerkesztőségi értekezlet a Magyar Naplónál. Mindannyiszor azzal a restelkedő elégtétellel lépek be: milyen igazam volt, amikor nem vállaltam a főszerkesztőséget. Dérczy jól csinálja, talán csak túlságosan szűk körben. Néha szeretnék jobban részt venni, valahogy azonban nem sikerül. Azt hiszem, saját hibámból. Sajnos, nem tudok lelkesedni, anélkül meg dolgozni sem.

Este Sz. Laci Kolozsvárról. Kutatómérnök, több találmánnyal, régi ismerős. 1984-ben rájött egy, energetikában hasznosítható megoldásra, és üzemében éjszakánként, szabadnapokon titokban meg is épített egy szerkezetet. Az eredmény őt magát is megdöbbentette. Kellő méretben és technológiával szerinte a paksi erőmű teljesítménye is elérhető, mégpedig olcsóbban. Otthon nem tartja kivitelezhetőnek, és főként attól fél – évek óta! –, hogy ellopják a találmányát. Itt nem tudja, kihez forduljon, és miképpen védje meg a szerzőségét. Tanakodunk. Nemhogy illetékes szakembert, hivatalt sem ismerek neki valót. Kiötlöm, hogy az elnöki hivataltól kérjünk tanácsot és védettséget számára.

Sz. Laci szerint a nyersanyag és az energia Romániában egy hónapra sem elegendő. Teljes az anarchia. A mostani hatalom fennmaradása szó szerint az időjárástól függ: ha a tél beállta előtt tartanak választásokat, még van esélye, de a hideget, éhséget végigszenvedett választók tavasszal már biztosan nem szavaznak rá. Akkor viszont kire? Nincs alternatív, potenciális, kormányképes párt vagy pártkoalíció.

Úristen, állandóan csak politizálunk.

„Noi muncim, nu gîndim” – Mi dolgozunk, nem gondolkozunk – ez egy jelszó Romániában. És nem is dolgoznak ráadásul. „Elintézem, elvégre demokrácia van” – mondta feleségem unokaöccse, amikor az apja sírhelyét kellett megváltania Házsongárdban. És el is intézte, két üveg szilvapálinkával.

Eközben Jugoszlávia.

November 13., szerda

A nap dugulás-elhárítással kezdődik. Egy hajdani válogatott ökölvívó érkezik, vállalkozó képében, és két boldogtalan legény. Szétzúgatják a fejemet. Részben géppel, részben dumával. A bokszolónak tizenegy testvére van (egy részük még Szabadkán született), az egyik rákos és a depressziós öcs ápolja, aki jól érzi most magát, hogy feladata került. Engem a duguláselhárító body-buildingre biztat. Rámférne, elismerem. De ahhoz olyanféle rendszeresség szükségeltetik, mint ehhez a naplóíráshoz. És unom, ha látom magamat. Akár tornatermi tükörben, akár papíron. Mindig mást akarok csinálni, mint amit éppen. Ezért van annyi félbehagyott írásom, és ezért váltogatom a műfajokat.

Ma sem mentem be a Magvetőbe, pedig régóta ígérem a barátaimnak, volt kollégáimnak, és most van a napjuk. Időközben kiderült, hogy mégiscsak van Magvető. Egy hete még arról jött hír, hogy a kormányzat, semmibe véve az igazgatói pályázatot elbíráló kuratórium véleményét, Múzsák néven új mamutvállalatot barkácsolt, ki is nevezte már az igazgatóját, annak minisztériumi felettesét, ahelyett, hogy 20–20 millióval megmentette volna a Magvetőt és a Szépirodalmit. Micsoda összeg, ami nincs! A felhagyott szovjet laktanyáknak csak az őrzése 58 millióba kerül – egy hónapban.

Most a szokásos történik: ha létezik két változat a megoldásra, legszerencsétlenebb elemeikből összehoznak egy harmadik változatot. Nem valószínű, hogy egy remek Ford és Mercedes gépkocsiból össze lehetne szerelni egy működőképes autót.

Délelőtt a Magvetőbe nem mentem be, délután az Írószövetségbe. A prózai szakosztály ülésezett. Ennek meglepetésemre, s annak ellenére, hogy egyetlen szeánszán sem vettem részt: vezetőségi tagja vagyok. Rosszullétemen kívül az is visszatartott, hogy az utóbbi időben az elnökségben is többnyire csak adó- és egyéb pénzügyekről esik szó. Annyit értek ehhez, mint a többiek: semennyit sem. Most már tudom, hogy az írók adózásában nincs kedvezmény, az átalányos adózás (?) szépneve ez, remek lehetőség a demagógiára. Benne foglaltatik a munkahelyteremtés és rezsije, a piackutatás és egyéb. Ezután majd kettős könyvelést vezetünk, akárcsak a vállalkozók. Legszebb az, hogy az adóalapból leírhatjuk a raktárkészletet. Kíváncsi vagyok, mennyire – és kik – taksálnak egy kiadatlan kéziratot, kilóra vagy singre mérik-e? A számlák súlya lesz nagyobb, vagy a „raktáron maradt” kéziratoké?

Elmentem ellenben rokonaimhoz, akik barátaim is. Mostanában este alig járunk el hazulról. Réffyék azonban, akik áttelepülésünk intézésének négy éve alatt és azután is a lelket tartották bennünk – s a meleg ételt is –, társaságnak is jók. Ott lesz Petrus is, aki brüsszeli szolgálatából visszahíva, akkomodálódni próbál hazájában és megváltozott hivatalában. Meg Jean, a biológus, aki a patkányok szexualitását kutatja, és élvezetesen magyarázza, miképpen lehet fájdalommentesen kiherélni az előzetesen mélyhűtéssel érzéstelenített állatokat. De ott volt a két Réffy-lány is, a kisebbik a gyerekével. Én meg, aki szégyenszemre nem vagyok gyerekbolond, az utóbbi időben azon kapom magamat, hogy képes volnék elringatni egy csecsemőt és megcsókolni a fenekét. Úgy látszik, megértem a nagyapaságra. A természet gondoskodik róla, hogy mire ivarérett lesz a lányunk, mi magunk kellőképpen érzelmessé váljunk.

Csakhogy kedvetlen voltam, törődött és izgatott. Délután ugyanis felhívott K. V. S., és nyilatkozatot kért a Kurír számára a „Bodor Pál-ügyről”. A Kurírral volt már egy balsikerű kalandom. Csoóri Sándor tavalyi kijelentéséről kérdeztek, amelyről előzőleg az Írószövetségben is elmondtam, nem tartom helyesnek, ha testület, „intézmény” nyilatkozik róla. Olyan az, mint amikor felhívták a szerzőt a Fehér Házba, és megdorgálták. Másfelől egy, szerintem is rosszkor elhangzott és vázlatossága miatt akár félremagyarázható nyilatkozat miatt nem lehet – nem szabad – egy egész életművet megkérdőjelezni, nemhogy lesöpörni. A Kurír nem közölte a véleményemet, gyaníthatóan azért, mert nem voltam eléggé véresszájú, mint más szerzői. K. V. S. azonban arra hivatkozott, Bodor Pál kérte, hogy engem is szólaltasson meg. Ezt már nem lehetett visszautasítani. Gondoltam, jobb lesz, ha leírom sebtiben, nehogy megkozmetikázzák gagyogásomat. Úgy döntöttem, elmagyarázom, milyen körülmények között született B. P. és mások Ceauşescut dicsőítő szövege: bizonyos funkciókkal együtt járt az időnkénti hűségnyilatkozat. Sem író, sem olvasó nem vette komolyan, tudta, ezzel munkáját, intézményét védi az illető. Balkáni módi ez, de máig valóságos. Nem is lehetett visszautasítani. Én két ízben tűntem el a városból, hogy szabotáljam, de nyíltan nem mertem nemet mondani. Igaz, én magán-író voltam. És ilyen feltételezett kötelezettségek miatt nem vállaltam el annak idején A Hét főszerkesztő-helyettesi állását sem. Bodor Pál esetében a dátumok sem találnak: 1984-ben jelent meg a szövege, egy évvel áttelepülése után. 1968-ról, az akkori pártvezérről s az általa keltett illúziókról írta. Persze, kit érdekelnek ma – és itt – az árnyalatok, amikor éleslövészet folyik a sajtóban (is). Bárki vállalja a MÚOSZ elnöki posztját, megkeserítenék a múltját. És miért kell nekem „erkölcsi bizonyítványt” kiállítanom annak a Bodor Pálnak, aki átköltözése után (főleg a rádióban) a romániai magyarság egyik fő szószólója volt? Miért nem az életművét idézik (neki is). Eltakarja a foltja?

Jó példa ez, lám, a „számonkérésre”, az elszámoltatásra – amely lassan törvényerőre kap már. De ki fogja elszámoltatni az elszámoltatókat?

Jó volt az esti társaság, csak én nem voltam benne.

November 14., csütörtök

Rien – írta valahányadik Lajos király a francia forradalom kitörésének napján. Én azt írok, amit akarok. Igyekszem azért őszinte lenni. De mert ígéret szerint közlésre szánom, olyan, mintha magamat lesném meg, miközben ürítek. De éppen a nyilvánosság miatt igyekszem, hogy a feljegyzéseim kellőképpen hevenyészettek, ugyanakkor észrevétlenül megszerkesztettek legyenek, néhány aranymondással, amit majd idézhet az utókor egy debreceni vagy ahhoz hasonló találkozón, amikor kifogy a szóból.

Ide-oda telefonáltam azért Sz. Laci ügyében, mindenkit biztosítva, hogy ő nem afféle, aki az örökmozgót találta fel. Másodjára többnyire azt kérdezik: át akar települni? Ebben is megnyugtatom az aggódó hivatalokat. Cserébe ígéretet kapok.

Megírom a Bencsik-kiállítás előbeszélyét. Ez is valami. A hangjátékhoz nem nyúlok, a kisnovellát sem gépelem le. Néha regényeim tervére gondolok, de minthogy egyszerre néggyel foglalkozom, nehezen koncentrálok.

November 15., péntek

Reggel kapkodva bevásárolok ezt-azt a m-házi költözéshez. (Múlt héten vettem az oroszoktól hat lakatot. Vettem hat kanalat, villát, kiskanalat is: negyven forintért. Az autóbuszjegyük többe van. És át kell cipelniük a sok – feltehetően kantinból lopott – fémet a határon. Aztán állnak a hideg, nedves Csajkovszkij-parkban: otthon talán tanárnők, itt didergő vásározók. Mit remélnek?) Sietek, mert 9-re bejelentkezett Szolnokról Molnár H. Lajos. Axel-Springer öltönyben jön, délig megissza a vodkám javát, elmondja, hogy nem talál kiadót a kötetének, pedig megyéjében, ahol sorozatban közölte, sok olvasót, azaz haragost szerzett. Ehhez nagyon ért. Az is baj, hogy túlságosan terjedelmes a kézirat, a kiadók ekkora nyomdaköltséget nem tudnak megelőlegezni. A könyvén kívül van egy új gyereke és egy régi BMW-je. Állítólag mindkettő remek. Rossz hangulata is van. Együtt jelentünk meg a Kortársban mint ideszakadt írók – abból a szövegéből is látszik. Én ürügynek használtam az alkalmat, hogy jól letoljam a magyar irodalom átlagát. Reméltem, hogy valaki majd kikéri magának – és akkor megkapja. De nem. Tényleg puhák. A csend engem igazol.

Elmondom, hogy egyre konzervatívabb vagyok: nehezen értem a kísérlet és egyéb címszó alatt történő irodalmi próbálkozásokat, szerkesztőként azonban igyekszem elfogadni. Elmorfondírozunk az ízlésterroron. Ez sem új.

Lajos aztán elkísér: veszek a lányomnak karácsonyra egy szobakerékpárt. Elképzelem magamat, amint edzek: majom a köszörűn. Veszek aztán vasfüleket és csavarokat egy homályos barkácsboltban, ahol alig van áru, és úgy néz ki, mint egy törvényes üzlet, ahol a maffia pénzét mossák tisztára. Egy másik boltban függönyrudat kérek: az első szálkás és göcsös, az eladónő azt mondja, válogassak nyugodtan, olyan a többi is. Otthon kettőbe fűrészelem a rudat, aztán aggódom, hogy rövid lesz a két darab.

Hatra elmegyünk a Bencsik-kiállításra, végignézzük, amíg a művész visszaragasztja a Galéria felirat leesett A betűjét és elmossa a borospoharakat, üdvözöljük odaszállingózó erdélyi ismerőseinket, aztán levetem viharkabátomat és a hideg helyiségben előadom a szövegemet. Kissé lilán hangzik. Olvasás közben felfedezem a román nagykövetet. Fess mankója van. (Az enyém, Bukarestben, 1973-ban sokkal szerényebb volt. Amikor továbbadtam, Király Laci verset írt rá. Én megkaptam kölcsön Majtényi Eriktől Horváth Imre sétabotját. És így tovább.) A követ elmeséli nekem a műtétjét és spanyolországi lábadozását. Meg hogy Bencsik három kötetét illusztrálta. Hümmögünk. Később rájövök: többen nehezményezik a követ jelenlétét.

Egy hölgy dedikációt kér a verseskötetemre, és hosszan magyarázza, hogy az SZDSZ-kormányzat alatt tönkrement a főváros. No de, ezt most már a melósok is észreveszik és rühellik. Beszélt egy ilyennel a villamosban. A hölgy néha könnyezik. Két őrült megeszi az összes puszedlit.

Egy hölgy, akiről kiderül, hogy orvos, azt állítja, engem Bukarestben idegösszeomlással kezelt. Emlékezetem szerint sose volt idegösszeomlásom (lehet ugyan, hogy éppen az törölte önmagát az emlékezetemből), de azért utólag megköszönöm neki a gondoskodást, és hazamegyek.

A kiállítás egyébként nagyon szép.

November 16., szombat

Ma veszem birtokba Magyarország 1055 négyzetméterét.

Volt egy vízimalmom Kalotaszentkirályon, olyan nagyon szerettük, elképzelni sem tudtunk helyébe másikat. A malom ára fedezte azután az átköltözésünk költségeit, és táplálta a nosztalgiánkat, amíg ki nem hunyt. Most már szégyelljük egy kicsit, hogy nincs honvágyunk. De most már feleségem is elfogadta a háznak legalább a gondolatát. A lányom vállat vont rá. Egyszer majd meghívom. Vajon kivel jön el?

Az „új” házban egy amerikai pár lakott, bőszen mutogattunk egymásnak, ha nem jelent meg a baráti tolmács. Bejártak nyolcvan országot, és szerintük csakis Hollandiában vagy Magyarországon lehet élni. (Ez idézhető lehetne valamely hazafias értekezleten, habár én nem fogom.) Nem is tesznek ezek egyebet, mint laknak. Legfennebb magokat termesztenek. Egymással beszélgetnek csak. Jó lenne tudni, mikor fogynak ki a mondandóból, és akkor merre futnak egymástól.

Na szóval, hajnali négykor serkenek, mintha máris földművelő volnék, s teljében állna a nyár. Őszi eső hull. Talán ez, a frontátvonulás ébreszt, vagy az izgalom. Fél kilencre érkezem a találkozó helyére, két műanyag kannával, amelyben gázolajat faszolunk ajándékba, ahhoz meg egy kályhát. K. P. J., aki a kiadója kisbuszával fuvaroz majd, gyalog érkezik. Aztán másfél órán át tologatjuk a kocsit (és aznap még legalább tízszer). Végre megérkezünk – és egész nap nem jut annyi időm, hogy szétnézzek a „birtokon”. Az olajkályha nem indul be, a padló ellenben csupa olaj. A szomszéd falusi orvostól – persze hogy erdélyi az is – szert teszünk két újabb olajkályhára, azok közül is befuccsol az egyik. Estére azért meleg van. A padláson talált vaságyban alszom, álmomban nyalogatom kézsebeimet, amiket az összeszerelése közben ejtett. Éjféltájt a tornácon hanyatt esik a négy tartalék kályhacső közül az egyik, puffanása kiránt az ágyból, ahol éppen színesben azt álmodom, hogy paródiákat adunk elő néhányan az Írószövetség klubhelyiségében. A tornácon koromba lépek, és a vasárnap felében azt mosom fel a lakásból is. De két ágyat és huszonhét kiló krumplit is szerzek (valamint egy jó kis hűlést). Vasárnap reggel a kocsma bezzeg hangos, ott kötjük a boltot, de én sajnos nem ihatok rá áldomást. Félek, absztinenciám miatt nem lesz túl nagy becsületem a faluban. Ráadásul, a templomból kijövet láttak padlót felmosni. Ez pedig itt a férfiuralmú „tót atyafiak” világa...

Keveset ismerek közülük. Róluk majd később. Az elvárosiasodott ember amúgy is hajlamos álmait jeleníteni meg a faluról, s én szeretném ezt elkerülni, habár efféle vonzott oda.

A fiam jut eszembe újra meg újra, aki itt nevelhette volna kedves állatait. Aztán megigazítom a kilazult tetőcserepet, megtolom a makrancos kocsit, este pedig otthon elmesélem a feleségemnek, mit végeztem. Remélem, asszonyt fogadni jó a ház.

De máig nem tudom, mikor írnak az írók.

Már november 17-e van.

November 18., hétfő

Kirabolták a feleségem klubját.

Itthon rendezgettem a jegyzeteimet és olajszagú ruháimat, ő pedig bement némi eligazítást tartani, mielőtt pszichotréningre utazik (ezt terápiának hisszük, pedig vezetőképzést jelent inkább; most az előbbire lenne szüksége.) 1984-ben gondozónőként kezdte, hordta az ebédet, mosta az öreg testeket – ezt választotta a könyvtárosság helyett. Megtalálta a hivatását. Később egy kis klubot vezetett, amíg lehetőséget nem kapott egy nagyobb hálózat szervezésére. Építtetett, spórolt (az államkasszának), végül szép lett a központ, és késve bár, de beindult. Felavatták. Egy hétre rá kirabolták. „Ismeretlen tettesek.” Akik azért ismerték a járást, még kulcsuk is volt.

Ugyanazt a kétségbeesést láttam rajta, mint a lányomon, akit fényes nappal fosztottak ki egy aluljáróban. Nem az elveszett érték miatt, hanem dühében, tehetetlenségében sírt. Mint kinek legbensőbb életébe törtek be.

Az én asszonyom könnytelen.

Az én munkám most az, hogy ezt leírom.

A fenébe is!

December 13., péntek

Élvezettel, örömmel dolgozom – és meghal Köteles Pál. A szerkesztőségi titkárnője mondja a telefonon, és elsírja magát. Aztán felhív a lánya; ő is. K. P. J. később telefonon elmeséli. A Magyarok Világszövetségének botrányos előszelű kongresszusán lett rosszul, megműtötték. Már arról beszélt, hogy egészségesen fog élni ezután, amikor agyembólia éri. Jelen volt a családja.

Szerettem Köteles Pált, és szinte semmiben nem értettem egyet vele. Merevségnek tartottam a keménységét. Elkezdtem írni a nekrológját – magamnak ezt is –, hogy megfogalmazva megszabaduljak a feszültségtől, fájdalomtól. Hogy annyi megpróbáltatás, börtön, írói próbálkozás után, éppen amikor sikerült volna neki... Ez talán a mindannyiunkra érvényes végzet.

Ezzel a fájdalommal telt el a nap. Gondolkodtam egy kicsit magamon.

December 14., szombat

Segítek takarítani a lakást, csöng a telefon. M. B. F. mesél a Köteles helyére pályázó önjelöltekről. Én inkább a kinevezettektől tartok. Az Erdélyi Magyarságot az új évben a hasonnevű alapítvány adja ki (eddig egyebek mellett Z. brazil pénze volt benne, most majd a kormánypárté – következtetem ki), ez tehát a választó, illetve döntő főhatóság. Számomra ismeretlenek. (Kellene már írnom egy elbeszélést arról, miképpen választják meg Pesten a székelyek királyát, s mit tesznek az egyéb trónkövetelők...)

Megegyezünk, hogy nyomdakész állapotba hozom a nekrológot (ez lesz első közlésem Köteles lapjában). Egy ilyenszerű folyóirat feladatairól, szerepéről írok. Kiegyenlítő szerepet játszhatna a szélsőségek között. Hiszen Erdély a magyarság nemzeti egységének más kézen tartott záloga. Ebben különféle elvek és személyek is megegyezhetnek. Ilyen példát adhatna a lap. És nyithatna a románság felé. Tetszik, nem tetszik: a szomszédaink, és késő megvalósítani Zrínyi keserű ötletét, hogy kérjünk Brazíliában földet magunknak mindahányan.

Délután K. L.-lel találkozom a Múzeum kávéházban; viszem lapja számára a Visszaút c. hangjátékom kéziratát. Vajon hogy hangzik ott, ahol játszódik, Kolozsváron? Meglehetősen kegyetlen. O. S. is ezt írta róla egy levélben. De szerinte is olvasható.

L. mesél a Magyarok Világszövetsége üléséről. Türelmetlenség, manipuláció, magyarkodás – s ami azzal jár: zsidózás. Az erdélyiek a (ki)lengéscsillapító szerepét játszották. Volna. Jellemző: az ausztráliai magyarok képviseletére egy hazai parlamenti képviselő tolta fel magát, noha ottani küldöttük is volt.

Este tovább folyik a telefonos játék: ki lesz Köteles Pali utóda? Nem értem, miért velem konzultálnak. Annyit mondok: az ön- és pártjelölteket csak úgy lehet elhárítani, ha helyükbe van egy másik, akire hivatkozhatunk. De ki legyen az?

December 15., vasárnap

Egész napos kóválygás után este verset írok. Kettőt. A kettő nem ér fel egy igazival. De legalább dolgozom – ez sokszor fontosabb az eredménynél.

El lehetne morfondírozni azon, hogy ebben a naplóban, akárcsak egyéb nyilvános nyilatkozataimban, olyan dolgokat mondok el magamról, amiket a barátaimnak sem. Vajon miért? „Nem mondhatom el senkinek, elmondom hát mindenkinek” –? Ugyan! Nincs nekem ilyen kétségbeesett közlési ingerem. Talán csak arról van szó, hogy – begyakorlott reflex folytán – írás közben önmagamat is „feldolgozni való anyagnak” tekintem. Valaki közeli ismerős... Ennek pedig, ha őszinte az ember, nincs erkölcse. Értsd: erkölcsi megfontolása. Aggálya még annyira sem. „Az író az a fajta ember, aki magamagát eszi, és ebből is él meg” – ez egy önidézet, még a hatvanas évekből. Farkas Árpi is használta.

Summa summarum: a most írott karcolatciklusomat is életrajzinak tartják majd talán, akárcsak a Titkos fegyverek c. regényemet, miközben egy technikai kérdésről van szó csupán: egyes szám első személyben jobban tudok mesélni. Persze, az élményeim egyes szám első személyűek. Az író a harmadik személy... Nem olyan nagyon bonyolult ez.

December 16., hétfő

Délelőtt túlságosan tiszta volt a fejem – mint a sok kávétól, avagy munkától. Tiszta: azaz üres. Szünetet kellett tartanom, hogy folytathassam a kisregénnyé összeálló karcolatsorozatot. Remélem, a hatása is olyan intenzív lesz, mint a ráfordított munka.

Déltájban aztán hevenyésztem egy publicisztikus vallomást magamnak. Ide iktatom.

Önkéntes vallomás

avagy

Elégia a kormánypárthoz

Kérdezik néha – mostanában –, hogy mi vagyok? Különös tekintettel a pártállásomra. (Egyéb állásom nincsen is.)

A kérdést belügyeimbe való durva beavatkozásnak tartom, egyúttal kórtünetnek. Két évvel ezelőtt még igennel és nemmel lehetett megfelelni rá. Az igennek, azaz az államban uralkodó párthoz való lojalitásnak voltak árnyalatai, a vele való szembenállásnak nemigen, vagy nem azok számítottak. A kérdezők azonban most is elkötelező választ várnak, úgy tapasztalom. Ami az új hatalmi kijegecesedésre és polarizálódásra vall. Válaszolnom kell, és nem titkos szavazáson, hanem nyilvánosan. Ez pedig még akkor sem demokratikus, ha a demokrácia sok mindennek a fedőneve csupán, mivel alapvető jelentése a gyakorlatban tisztázatlan. Bizonyság rá e kérdezés.

Bajban vagyok a válasszal. Túl sok az árnyalat, gyakran annyi, hogy az alapformákat és törésvonalakat is elfödi. Van azonban még valami. Valamin általában – és most különösképpen – némi homályos akadályt, szervült aggályt értünk.

Ez a valami pedig az, hogy lábra kapott a nézet, miszerint aki nem kormánypárti, az ellenzéki. Értelmiségieket tekintve ez azonban ennél bonyolultabb. Esetemben még annál is... (Példaként idézem.) Két okból. A hivatásom és a hovatartozásom miatt.

Író (értelmiségi) vagyok. Az egészet akarom látni, s azon felül amennyit még képes vagyok.

Hovatartozás szerint kisebbségi, erdélyi magyar volnék. Ez létezésmódot tekintve örökös, valóban szervült kisebbséget jelent, ám gondolkodás és főként vágy szerint éppenhogy teljességet, az egész magyarság érzetét, és annak tapasztalatok mélyítette átélését. A mások megértését ugyanakkor.

Azt jelenti ez, hogy íróként senkit nem akarok elismerni magam fölött, még az igazság más letéteményeseit sem. A kisebbségi sors feloldásához azonban szövetségeseket keresek. Szövetséges hatalmat, ahhoz való szellemet.

A két ok, amely miatt helyzetem, válaszom bonyolult, ráadásul egymással ellentétes is.

A futólag említett, tanult toleranciát most különösképpen hangsúlyoznám. Szempontként vagy elvként egyaránt érvényes számomra a kormánypártok és az ellenzék viszonylatában is. Amikor tehát rákérdeznek, hova tartozom – azazhogy mi vagyok? –, abba beleérzem azt a primitív elképzelést is, amely csak a szélsőségek közötti ingamozgásra építi a megítélést. Márpedig az, hogy egy önsúly egyik oldalról csakis az ellenkezőjébe lenghet ki, számomra idegen, és kissé ijesztő is. Túl egyszerű nekem, s a túlságosan egyszerű dolgok többnyire félelmetesek. Engem másra tanított negyvenéves kisebbségi tapasztalatom. S az, hogy többségi államban élek, nem jelenti azt, hogy hatalomra kerültem, mint valami párt.

Önkéntes vallomásomat a fonákjáról kezdem. A szabad választások óta eltelt időben én az ellenzékből ábrándultam ki, ami nem jelenti azt, hogy feltétlen híve voltam, s azt sem, hogy beleábrándultam valamely kormánypártba. Ellenzéki szimpátiáim némi füg­getlenkedő – vagy rebellis? – sejtésekkel és sugallatokkal keverten jelentkeztek. Belátásra való hajlandóságom miatt azonban már a kezdetekkor a későbbi kormánypárt, jelesen az MDF mérsékelt és sok népszerűtlen, ám szükséges feladatot vállaló irányzata meggyőzött, noha nem minden ízében vonzott. A józan eszem azt mondatta, hogy a mi átmeneti időnkben fontosabb egy kormánynak a stabilitása, mint a pártszínezete. Most azt mondatja, hogy ennek tudatában kellene szemlélnie önmagát és híveit. A hatalom jelenleg – időlegesen – fontosabb, mint a viselői. Ez féligazság, de alapvető.

A kormánypártnak aztán, szilárdulván a helyzete, zavarodott az iránya. A stílusa mindenekelőtt, s másvalaminek a jelzéseként. Jó ideig magyaráztam magamnak, hogy az országmentő indulat hevessége, a hatalomra kerülés váratlansága, a többirányú kísérletezés, valamint a gyakorlatlanság teszi ezt vele. De hovatovább, éppen a begyakorlódás során, egyre érdesebbé vált a stílusa, az intézési módja, s ez ellentmondott outseideri elképzeléseimnek és elméleti magyarázataimnak.

Paradox módon akkor derült ki, hogy hadviselés folyik az országban, amikor az ellenzék szétesett. Az áldozatos harc is érthető – mondogattam magamnak –, ha ellenségekről van szó. De szóba, szórásba került mindenki, aki nem kormánypárti. Ezért tehető fel ma a firtató kérdés: mi vagy ? Ahelyett: ki vagy ? A színvallásra való késztetés, ha nem is kényszerítés, magyarán: az elkötelezettség fő ismérvvé lépett elő. Mint ilyen, túlságosan ismerős ahhoz, hogy elfogadjam. Úgy, hogy dekkolok.

Dekkolok, pedig sokban egyetértek még a kormánypárttal is, főként a céljaival. Ezt viszont nem vagyok hajlandó írásba is adni. Nem tudom megokolni, hogy miért nem teszem.

Lehet, hogy a régi reflexeim működnek, az a keserves elv, amelyet egy idős író barátom úgy fogalmazott meg: „semmiféle hatalommal szemben nem lojálisnak lenni!” Mármint, ha író, értelmiségi az ember. Fiatalabb költő cimborám pedig így sóhajtott fel: „Szeretni akarlak benneteket, de nem hagyjátok”.

Talán nem is nehezen kivívott, még nehezebben megtartott függetlenségem tiltakozik. Az a sejtésem már igen, hogy a függetlenség hangoztatása itt már gyanús. Mert hiszen tulajdonképpen jó volna beletartozni „valamibe”, a közösségbe, de nem pártba is, és főként nem a hatalomba. De fordítva lenni látszik a dolog. A közösséget képviselő hatalom az egyénre is igényt tart, nem csak családi és keresztnevén, hanem pártja nevével is meg kívánja szólítani. Lehetséges, hogy a legjobb szándékkal teszi ezt, de ő is a régi reflexek szerint. (Hatalom esetében pedig jószándékról beszélni nemcsak hogy illúzió, hanem fogalomzavar is. Emez nincs benne amannak a természetében. Más jellegű kategóriák.)

De lám, a lényeg az, hogy immáron konszolidálódott hatalomról lévén szó, kettőn, kettőnkön áll a vásár, a tárgya más, de az alku módja a régi, s ezt a tényt illene kölcsönösen elfogadni is, azzal a tudattal együtt, hogy nem vagyunk vadonatújak, és éppen ezért nem értünk egymáshoz. Máshoz szoktunk, nem egymáshoz. Egyetlen dologban létezik kölcsönösség: az érzékenységben. Aminek a szép neve: kompromisszumkeresés, a csúfneve: gyanakvás. A színe és fonákja itt most gyakran egy. Ilyen ez a tiszta lap, amellyel indulni vágyunk.

Társalgási, pongyolább nyelven úgy fogalmazom ezt, hogy a szívem a függetlenség felé húz, az eszem a kormánypárthoz, de utóbbitól a gyomrom elriaszt; gyomrom, azaz stílusérzékem. Vagyis szakmám alapfeltétele, és kiművelt célja. Nem veszem be a mégoly igaz igazságot sem, ha arrogánsan hangzik, ha kizárólagos, Istent ismer, de embert nem. A keménységet becsülöm, de nem, ha zavart takar.

A függetlenségnek pedig nincs kormánya, pártja meg nem lehet, hiszen egy párt, ha nem egyébtől, önmaga programjától és tagságától függ. Igen ám, de a függetlenség hangsúlyozása, amellett hogy gyanús, pártelvnek látszik mifelénk. Ellenzéki stichje van, akárhogyan is. Miközben nem egyéb, mint egyéni – s talán magányos – elkötelezettség. Önmagunk, avagy az ország iránt, amelyben nem párttagok, hanem emberek élnek.

A színvallásra való ilyetén késztetés pedig éppen az új hatalom megértő, belátó függetlenjeit riasztja el. Híveit is, azt hiszem. Azzal, hogy megnyilvánulásuknak keretet akar adni, és nem teret, kívülmaradásra késztet, vagy más terekre szorít. Szabadságharcos, szegénylegényi képzeteket ébreszt, márpedig a szabadságért küzdők törvényszerűen, de legalábbis logikusan elnyomót képzelnek, keresnek indulatuk visszaigazolására. Meg is találják a keretteremtők ilyen-olyan hibáiban, nyegleségében, hatalom adta túlságos magabiztosságában. Efféle kisszerű célpont azonban a legmagasztosabb nekibuzdulást is elsilányíthatja, s az indulatos harcost éppúgy megalázza, mint a hatalmat, amely célnak és ellenfélnek ennyit, ilyent kínál csupán: önmagát.

Faramuci, nyakatekert reakció ez, de a jelenlegi állapot mégis ennek végkövetkeztetéseit tanúsítja. Kuszasága ráadásul újabb indulatokat szül.

Nem erre születtünk. A feladat is nagyobb, országos, legalább akkora, mint a mi tehetségünk és készségünk a szolgálatára. Mégis, csak a szerszámok tisztogatása folyik, nem a használata. A függetlenségünk megóvásával vagyunk elfoglalva, egyéb és jobb, méltó munkák helyett.

Mindezért nem a felelősöket kell megkeresni, hanem a felelősséget kellene megosztani. „Ne aggódjanak helyettem, hadd féltsem én is egy kicsit ezt az országot”, mondotta barátom, aki se nem kormánypárti, se nem ellenzéki, és még csak nem is magyar.

Megírtam ezt – és beleestem a csapdába. Politikai lényként nyilatkoztam, határoztam meg magamat, miközben ez ellen tiltakozom. Eszerint látleletem pontos és hamis. De itt a helye, s nem valamely lapban. Ahhoz magyarázni kellene néhány állítását, magát a körülményt, hogy az ember akkor követel szabadságot és függetlenséget, amikor már beleszagolt. A zsarnoksággal szemben egyértelmű a viszonyunk – a szabadság bonyodalmakat okoz. Mintegy magunkra uszít.

December 17., kedd

Lapelemzés a M. Naplónál, jeles véleményezőkkel. Számukra is meglepetés a megújulás. A versrovat koncepciótlanságát nehezményezik, joggal. De hát ketten szerkesztjük, s a régi szerzők a régi Napló iránti kiábrándult bizalmatlanságukat átviszik az újra, nem szívesen adnak írást. A fiatalokat kellene bevonni – akiket kevéssé ismerek.

Déli hír: meghalt Vas István. Két levelet őrzök tőle, amelyet verskéréseimre írt válaszul. Hogy örvend, ha az emlékiratait be tudja fejezni. Irigyeltem a nyugalmat, amellyel önmagát s az idejét felméri. Nyolcvanadik születésnapján, a hajdani Lapozó rovatban saját idézetét kommentálva köszöntöttem, mint olyan szellemet, akinek egy felekezeti isten nem elég, hitbéli és szellemi mohósága viszont nem más, mint egyensúlyra való törekvés, az egyetemesség utáni vágy jele. Bölcs megnyugvás a vége. (A kezdete kellene hogy legyen.) Az ilyen ember képes „asszimilálódni”: beletartozni egy ellenséges világba is, olyannyira, hogy azzal kiemelkedik belőle. Talán Isten felé. Két isten áldja meg Vas Istvánt!

Az Írók Boltjában, ahol karácsonyra bevásárolok (de nem nagyon), azt mondja B. Z., hogy valójában azért ült át a parlamentben a függetlenekhez, mert kiábrándult a politikából. (A pártokból?) A következő választásokkor – talán már jövő évben? – nem jelölteti magát. – De kik jönnek akkor helyetekbe? (T.i. az értelmiségiek helyébe, akiknek valóban nem való a politika, de kényszer.) – A törtetők – mondja. – A fiskálisok – mondom. – Fiskálisok országa leszünk újra, mint a régi dzsentrivilágban.

Estig aztán hosszú beszélgetés D. K.-val. Azzal zárjuk, miután mesélek áttelepült barátaim sorsáról, sokuk betegségéről és tétovaságáról, hogy ő hozzájuk képest jól van. Súlyos neurózissal kezelik.

Ez egy megszerkesztett nap volt.

December 18., szerda

Írom a karcolataimat, mintha diktálnák. Végleges piszkozatok. Nincs mit róluk mondanom: végre nem érdekel más, csak a munkám. Olyan vagyok, mint az az okos és keserű kisgyerek (a karcolataimban éppen).

Tegnap volt, vagy tegnapelőtt? Bent jártam a (most már hajdani) Új Írásnál. Restelkedve vettem fel a tiszteletdíjamat, ami az életrajzomért jár. Kínomban humorizáltam, szokás szerint, csak annál is gyengébben. Nemcsak a szobák, a konyakosüvegek is üresek voltak. Hiába írtam alá a tiltakozást, kevesedmagammal. (S. Gy. Párizsból nekem írt „levelet”: a tiltakozás fénymásolatát küldte, néhány soros kommentárral. Benne az y-nal írt nevemet. Amikor egyszer már azt is elértem, hogy a szegény Csíky Gergely nevét is i-vel írta egy buzgó lap. – S. Gy. egy másik nevet is írt, a pénzosztó kuratórium egyik tagjáét, szerinte az egy országos végbél. Színigaz, hogy már a debreceni találkozón egy társult altáji szerv arra a kérdésemre, miért nem kapott támogatást az Új Írás, azt böffente: – Mert az egy rossz lap. – Most már jó sem lehet – mondtam erre. Derék dolog, ez a jövő útja: ha nem tudjuk megcsinálni, megszüntetjük. Most hozzáteszem, magamnak: ugyanígy nyomjuk le az össznépi tudatalattiba egyéb megoldatlan gondjainkat is. Később fogunk szenvedni tőlük, egy jobb pillanatban változtatják el a természetes gesztusunkat. Aztán kezdhetik újra „kibeszélni” az írók. Politizálhatnak.)

De jól vagyok.

December 19-21.

Dolgozom.

Sztálin születésnapján megszűnik a Szovjetunió. Kezdhetik lőni egymást a független köztársaságok. No de a hírek szerint demokrácia lesz. És birodalom. Egymást kizáró fogalmak.

Írom a karcolataimat. Egy jegyzetet is az „idő érzetéről”.

Félek a karácsonytól. Fiam nélkül árvák vagyunk, és nagyon egymásra utaltak.

December 26., csütörtök

Négy hálóvendég Romániából: magyar nevű románok. Vagyis a feleségem két unokaöccse; az egyik egy rokonszenves, a másik egy ellenkező hölggyel. A rokonszenvesebb öccs beteg, a másik vicceket mesél. Én nyelvgyakorlatokat végzek. Négy napig fog tartani.

Nem hoznak híreket. Egyedül az árakra és a bérekre érzékenyek. Itt csak az árakra, nem az én béremre.

December 28., szombat

Néhány újabb Helikon-számot kaptam, Kolozsvárról, kerülő utakon, itteni portóval, minthogy nekik nem telik a megemelt postaköltségre. Rövidesen bezárják a boltot, az irodalomtankönyveket pótló oldalakkal együtt.

Szabó Gyula, a két kínos után, a harmadik részt közli tanulmánnyá dagadt glosszájából, amelyben a Kossuth rádióban elhangzott Bodor Ádám műsor kapcsán (vagy ürügyén) az erdélyi irodalom magyarországi fogadtatását taglalja és nehezményezi. Hogy például miért csak most fedezik fel Bodor Ádámot? És hogy én miért nem intettem le, igazítottam ki a nyilatkozókat. (Azért, mert csak a kész adásban hallottam őket, saját megkurtított szövegemmel együtt. Ilyen egyszerű ez – csak a tájékozatlanság és a túlérzékenység zavarja össze és nagyítja ki a dolgokat.) Kár, hogy a Pesti kifestőde c. glossza-tanulmány-emlékezés-naplójegyzet egyharmada, valami tizenöt oldal összesen, velem foglalkozik – nagy szeretettel és dühvel –, a tetejébe ezt az egyetlen itteni szereplésemet, megcsonkított nyilatkozatomat „elemzi”, és nem a nyolc évi munkámat ebben a tárgyban. Aki pedig semmit nem tett, arról szó sem esik, s olybá tűnik, az a jó gyerek. Több rossz órát szerzett nekem Szabó Gyula, akit ugyanúgy kedvelek, mint ő Bodor Ádámot, ráadásul azt is tudom: az általános helyzet, az irodalom fogadtatását, csak az ismertségét tekintve is, rosszabb, mint hiszi. Éppen az ő példáján látszik. Tavaly az Írószövetségben, mely egy szavazati jogot kapott erre, Kossuth-díjra javasoltam Gyulát, s az elnökség fel is vette a listára (gyanítom, néhányan azért, hogy ne mást kelljen felterjeszteniük), aztán az indoklást, ismeretek híján, senki nem tudta megfogalmazni, aki megszavazta, úgyhogy én írtam róla egy flekket sebtiben... Persze, hiába.

Arról kellene beszélni (Szabó Gyulának is), hogy az itteni hivatalos, vagy csak hangadó kritika kinevezett idejekorán néhány írót az erdélyi irodalom képviselőjének, és azokkal az összes többit eltakarta, ráadásul azt a látszatot keltette, hogy folyamatosan foglalkozik, sőt törődik velük. A határokon túli magyarság minden részének így lett egy-két bálványa, aki úgy magasodott ki, hogy azáltal már nem is az irodalomba, hanem valami másba, politikába vagy nemzeti érzületbe tartozott. Az értékrendek emiatt mára már hamisak, már csak azért is, mert féloldalasak. Bizonyos irányzatok, itteni (!) elképzeléseknek megfelelő írók és művek uralták el a mezőnyt, s így – az irodalom élő törvényeinek is ellentmondva, miszerint abban mindenkinek helye kell hogy legyen – kiszorították társaikat. Nem ők a hibásak ezért, persze. De végül is, az erdélyi (felvidéki, vajdasági stb.) irodalom sem olyannak néz ki itt, mint amilyen saját közegében (ez még érthető), de értékei sem irányaihoz, sem arányaihoz nem igazodnak. Így nem is része egyik sem a teljes magyar irodalomnak, hanem járuléka, vagy ábrándja.

Nem vigasztal, hogy a határokon belüli másság fogadtatása is hasonló.

Azt sem tudom, hol lenne helyénvaló szóvá tenni, sőt megvitatni mindezt: itt vagy ott? Melyik hangnak volna nagyobb hitele? Sajnos, a hiteleseket nem ismerik (el). Talán azért is hallgatnak. Jó kérdés: vajon az áttelepültek elvégezhetnék-e a tisztázó munkát, vagyis hogy elfogadnák-e a véleményüket, vagy elfogultságnak tartanák, netán önigazolásnak?

Egyébként az Erdélyből áttelepülteket most már gyakran közlik – igencsak megválogatva – a romániai magyar lapok, s így, ha folytatódna ez a gyakorlat, mellékessé válna az írók lakcíme.

Most már a művünkön múlunk.

Az ember végül (?) eljut a vágyott állapotba – az írás magányába –, és rájön, hogy nem kellett volna annyira igyekeznie. Létezik annál ezer más fontosabb. Kellemesebb még azonfelül.

December 29., vasárnap

Huszonötödik házassági évfordulónkon, reggel, a konyhában köszöntjük fel egymást a feleségemmel, mert a szobában alusznak a vendégek. Igaz, ez nem is tartozik rájuk, se másra.

Házasságkötésünkkor, huszonöt évvel ezelőtt, mosókonyhából átalakított lakásunk nem volt nagyobb ennél a sötét konyhánál, de Kolozsváron, a Fellegvárra vezető, százhúsz fokos lépcsősor tetején állt, egy festői lakókkal teli udvaron, és én huszonkét éves voltam. Fiam születése után a parányi WC-ben dolgoztam, az ülőkén trónolva, szétvetett lábaim között egy hokkerlin álló írógépen (akkor is szabadúszóként), és félóránként a „szobai” ágyon tornagyakorlatokat végeztem, zsibbadás ellen. Rossz verseket írtam, de jó volt. A szekus kint a sétányon várt rám, utóbb már köszöntünk is egymásnak, amikor a városba indultam, aztán beállt mögém. Törődött, magas ember volt, esőkabátban, kalappal – mint a rossz filmeken.

És így tovább, most már negyedszázadon át.

December 31., kedd

Azt hiszem, végére értem Adalék c. publicisztika-kötetem összeszerkesztésének. Még meg is magyaráztam, a fejezetek elé csatolt bevezetőkkel. Napok óta ezen dolgoztam, ha jutott rá időm, türelmem. Mára a pénzem is elfogyott. Szerencsére nem vagyok babonás, de úgy néz ki, az új évet holmi folyamodvány, ösztöndíj- vagy támogatáskérés írásával kezdem, hogy legyen miből élnem a tervezett regény munkái közben (s ne kelljen pl. a kötetbe gyűjtött publicisztikákhoz hasonlókat elkövetnem nap mint nap). Márciusban fogok bele a regénybe, remélem, addig sikerül megírni a kolozsvári színház felkérésére a színdarabot, és kitavaszodik. Megyek falura, fát ültetni, dolgozni.

Kolozsváron a magyar színjátszás 200. évét ünnepelnék, de félő, hogy búcsúztatják is. Se színész, se pénz, úgy hírlik. Talán már kedv sincs. Nem tudom, mit írjak, megbénít az alkalom. Se félkész drámám, se fortyogó ötleteim valamelyike nem látszik illendőnek. Egy tragédia olyannyira találna a közhangulathoz, hogy talán még mélyebbre nyomná; egy komédia frivolnak hatna. Most kellene egy igazi „felemelő tragédia” a színre. De hogyan, honnan? Soha nem éreztem, hogy ilyen felelőssége lehet az írásnak.

De milyen is lett ez az Adalék?

Először is, nem „adalék” a szó mellékes vagy járulékos értelmében. Már csak azért sem, mert szívvel-lélekkel dolgoztam az egyes darabjain, éveken át, és főként az utolsó évben. Ennyire tellett. Hajlamos vagyok azt hinni, hogy „valahol” hibáiból állnak össze múlékony erényei. Forrásuk egy műfaji tévesztés. Kimerészkedtem a szépirodalom életteréből, s tetejébe gyakran elragadott az indulat, „bele akartam szólni”, ám nem mindig tudtam, hogyan. Azaz, hogy kinek? Vagyis, ki figyel oda? Ide.

Ráadásul számomra minden túlságosan bonyolult ahhoz, hogy kihegyezett tárcába legyen foglalható. Talán ezért is szatirizáltam, humorizáltam. Főként az első fejezetben. Szedett-vedett.

Az erdélyi fejezetbe régebbi írásokat is bevettem; alkalmi adataik, tényeik egy része fölött eljárt az idő meg a rendszerváltás: a lényeg azonban maradt. Talán ez is a fő mondandóm, a sugallat legalábbis. Erdély képe a magyarságban... A mítoszoktól elfödött valósága... A tudatzavarok. A szólamok (amelyeket nekem sem mindig sikerült megkerülnöm).

A Műhelygond c. fejezet az irodalomról szól, de mégsem, vagy nem csak. Avagy a közérzetéről. Ily módon nem csak irodalmi ügyekről. Meglepve észlelem, hogy itt is úgy nézem a jelenségeket, mintha kívül állanék, miközben „benne vagyok”, már csak azáltal is, hogy megírom. Mi az irodalom?

Az ember ne játssza meg magát.

Vége van 1991-nek. Életünk

folyt. köv.